Menu

Nyheder

Meta

Call for papers: Den Maritimhistoriske Konference 2018

Af MR | February 20, 2018

I dagene 4. – 6. maj 2018 vil den 23. Maritimhistoriske Konference finde sted på Dragonkasernen i Holstebro. Som altid er målet med konferencen at forene forskere, entusiaster og studerende, lægmænd og professionelle om den fælles glæde ved søfartens historie og nutid.

Til konferencen har vi brug for DIN hjælp. Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, såvel amatører som professionelle forskere, der får lejlighed til at fremlægge deres projekter og resultater, samt stifte kontakter og udveksle erfaringer.

Forslag til indlæg til konferencen (ca. 15 min.) bedes sendt til museumsinspektør Ida Jørgensen på mkkonference18@gmail.com senest 1. april.

Prisen for deltagelse i konferencen bliver omkring 2500 kr. inkl. forplejning og overnatning på kasernen og en udflugt til bl.a. det genskabte Strandingsmuseum St. George i Thorsminde. Der vil være studenterrabat.

I løbet af vinteren vil der blive sendt et detaljeret program ud med den endelige pris, men vi synes, at I allerede nu skal have chancen for at tænke over gode emner til oplæg og debat.

Vi glæder os til at modtage mange gode indlæg.

På vegne af Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning,
Peder Ellegaard Larsen

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »

Referat af møde i Maritim Kontakt, 1. november 2017

Af MR | December 11, 2017

Referat af møde i Maritim Kontakt, onsdag den 1. nov., kl. 17.00 i Nyboders Mindestuer

Til stede:  Christian Lemée, Carsten Jahnke, Jakob Seerup, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Thorbjørn Thaarup (referent), Peder Ellegaard (formand), Claus Rohden Olesen, Lisa Hartun Laustsen og Jens Riise Kristensen

1. Rundvisning i Mindestuerne

Ikke gennemført… endnu… Men vi satser på at gøre det til julemødet.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 10. okt.

Referatet er godkendt.

3. Konference 2018

Carsten pointerede, at Konferencen ikke behøver at give overskud. Den skal bare løbe rundt. Herefter talte vi om de forskellige muligheder for lokationer og aktiviteter.

Ida har talt med Fiskeri- og Søfartsmuseet, der gerne vil kende vores budget og behov. De vil meget gerne have os. Men vi kan ikke bo der. Det kan muligvis være på vandrehjemmet i Esbjerg.

Gert Normann fra Sea War Museum er vendt tilbage. De vil gerne have os, men også her er overnatning et problem. Vi takker Asger Nørlund, der som vore repræsentant henvendte sig til Gert Normann.

Peder har undersøgt muligheden for at bo på Holstebro Kaserne. Der kan vi holde møder og bo 47 personer for 200 kr. pr. nat. + mad. Peder foretrækker den løsning. Der kan vi så også besøge museet på vestkysten.

Flådestation Korsør er ikke en mulighed, da de kun har 15 lukafer.

Slipshavn har 10 lukafer af hotellignende standard, samt flere 4-personers belægningsstuer. De har faciliteter til møder osv. Vi har gode erfaringer fra Slipshavn.

Vi arbejder videre med Holstebro Kaserne og datoerne den 4. – 6. maj 2018! Peder kontakter dem.

Claus sender omtalen af prisopgaven til Thorbjørn, der lægger den online.

4. Fortsat drøftelse af temaet for Museet for Søfarts årbog/MK 2019

400(1)-året for grundlæggelsen af Tranquebar og Ove Gjeddes rejse.

Grønlandsfart og Arktis, Bering, hvalfangst. Opdagelser. Geopolitik. Klimaforandringer. Carsten har allerede en artikel klar om grønlandsk handel i 1700-tallet.

Ole Sonne foreslår erindringer som tema.

Øresund, told, færgefart, gennemfart, karantænestationer, tunfiskeri.

Pirateri.
Fiskeri – eventuelt i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

5. Julemødet 2017: Lokale, stafet og skaffegaster

Lokalet er afklaret! Det bliver i Nyboders Mindestuer. Vi inviterer formanden for Mindestuerne, Jakob Laustsen. Mandag den 4. december kl. 17.00!! Jakob og Jens er skaffegaster.

6. Dokumentation i forbindelse med hvidvaskningsloven

Vi skal dokumentere, hvem vi er i bestyrelsen, og om vi kender såkaldte Politisk Udsatte Personer. Vi skal vedlægge bestyrelsesreferater, admiralforsamlingsreferater, ID, osv. Carsten har information om de ting, der kræves.

Vi har vedtægter på hjemmesiden. Der står, hvem der tegner foreningen. TT sender de relevante ting til Peder, der underskriver – vedtægter, referat af to møder og admiralforsamling. Pas eller kørekort OG gult sygesikringsbevis fra Peder, Carsten, Thorbjørn, Claus og Jakob.

7. Eventuelt

Tjek Ida på TV om DR’s programmer med Dynamit-Åge og Indianer-Stig.
Husk også søfartshistorisk quiz på M/S Museet for Søfart onsdag den 13. december!

Mange tak til skaffegasterne!

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Maritim Kontakts Prisopgave 2018

Af TT | December 4, 2017

prisopgave_2018

Emne: Konferencer, Lidt af hvert | Ingen kommentarer »

Referat af møde i Maritim Kontakt den 10. oktober 2017

Af TT | October 30, 2017

Til stede: Claus Rohden Olesen, Ole Lisberg, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Asger Nørlund, Jakob Seerup, Peder Ellegaard (formand og værft) og Thorbjørn Thaarup (referent).

1. Indledning

Peder bød velkommen og fortalte levende om sin tur til Aarhus Søfarts Museum.

2. Konference 2018

Konferencen kan ikke være i Torsminde. Peder åbnede for muligheden for at udskyde til 2019, men foreløbig arbejder vi videre med at arrangere en konference i 2018. Ida kontakter Fiskeri- og Søfartsmuseet og hører om det er muligt at holde det i Esbjerg i 2018. Jakob kontakter Fregatten Jylland. Asger kontakter Gert Normann Andersen. Peder ringer til Flådestation Korsør og Slipshavn. Ole Sonne fremlagde sine sonderinger vedrørende Aarhus. Ole Lisbergs holdning er, at vi bør finde et sted, hvor alle kan bo sammen, da konferencens fornemmeste formål er at bringe amatører og professionelle sammen.

Deadline for tilbagemeldinger er 1. november 2017.

Konferencen lægges gerne sidste halvdel af april eller starten af maj og helst ikke over en helligdag. De præcise datoer afhænger af mulighederne ved de eventuelle lokationer.

Læs videre »

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Maritim Kontakt 38 er udkommet

Af MR | March 6, 2017

Maritim Kontakt 38 og M/S Museet for Søfarts Årbog 2016 er udkommet. Her lidt om bogen fra antologiens redaktør, Morten Tinning (citeret fra bogens indledning):

Forside MK38Den søfarende er en helt særlig karakter. Ved tilrettelæggelsen af denne bog satte vi os for at undersøge denne flere tusind år gamle skikkelse: den kække, virile og fandenivoldske sømand med en pige i hver havn og en libido på størrelse med verdenshavet. En skikkelse så gammel som vores fælles erindring, en skikkelse, der ikke kun lever videre i sømandens selvbevidsthed, men også i vores fælles historie og kultur. Men… hvad er myte – hvad er fakta? Det er det, denne bog handler om.

Emne: Maritim Kontakt | Ingen kommentarer »

Podcasts om det maritime Danmark – et historisk rids

Af MR | February 21, 2017

imagescaler

Danmark har over 8750 km kystlinje og er omkranset af vand. Alt, hvad der har med havet at gøre, har gennem århundrede præget den danske kultur. I mange familier har forfædrene sejlet, fisket eller bygget skibe. Maritime udtryk har sneget sig ind i vores sprog, hvorfor vi kryber til køjs, får lidt for meget indenbords og har lig i lasten. Men nu hvor de lyseblå kuttere bliver ophugget og viger til fordel for boliger i havnene og maritime jobs rykker fra kaj til kontor, så møder mange af os sjældent den maritime del af vores land længere.

DR sætter fokus på vores maritime historie i en ny podcast-række (10. afsnit). Hvis du har tid og lyst, kan de forskellige udsendelser høres ved at følge nedenfor stående link:

http://www.dr.dk/radio/drpodcast/serier/det-maritime-danmark

Emne: Maritime tanker - udvalgets blog | Ingen kommentarer »

Ny bog om vikingetidens krigsflåder

Af MR | October 24, 2016

CoverfotoI de skandinaviske vikingetidssamfund var skibet allestedsnærværende. Både politisk, ideologisk og økonomisk havde skibet en central rolle, og i datidens militære operationer, som er emnet for denne bog, var skib og bevæbnet mandskab grundlæggende midler til at opnå militære mål. Bogen udforsker ressourcemæssige, organisatoriske og operationelle aspekter i forbindelse med bygning og brug af skibe anvendt til krigsførelse i det 11. århundredes Danmark.
Viking-Age War Fleets udgives med støtte fra: Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond og Landsdommer V. Gieses Legat.

Morten Ravn: Viking-Age War Fleets. Shipbuilding, resource management and maritime warfare in 11th-century Denmark. Maritime Culture of the North, Volume 4. Roskilde 2016. 164 sider, rigt illustreret, ISBN 978-87-85180-72-8 Pris: 385 kr.

Bogen kan købes fra den 24. oktober 2016 i museumsbutikken på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, eller via vikingeskibsmuseets hjemmeside.

Emne: Maritime tanker - udvalgets blog | Ingen kommentarer »

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016

Af MR | October 17, 2016

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016 på Vikingeskibsmuseet
Til stede: Ole Sonne, Karl Nøhr Sørensen, Benjamin Asmussen, Jens Riise Kristensen, Morten Ravn, Peder Ellegaard, Carsten Jahnke, Ida Jørgensen og Thorbjørn Thaarup (referent)

1. Indledning
Intet at bemærke.

2. Debriefing, konference 2016
Udvalget takkede TT for den store indsats i forbindelse med konferencen. Formanden roste konferencen.

3. Økonomi
Konferencen gav heldigvis overskud, hvilket er fint. Næste gang skal vi gå efter et lidt mere beskedent resultat. Vi har nu lidt penge på kistebunden til næste konference.

Peder spurgte, om vi skulle støtte Historie-Online med et mindre beløb. Benjamin foreslog, at vi støtter dem et år endnu, da de er i en overgangsfase. Det besluttedes at donere 1000 kr. til dem.

4. Lokalesituationen
Vi kan ikke være på Orlogsmuseet længere, men vi kan måske vende tilbage, hvis bygningen bliver solgt til den rette. Vi retter henvendelse til Jakob Seerup, der måske ved mere. Alternativt kan vi måske følge Søofficersforeningen til Kastellet. Der er også stadig mulighed for at bruge menighedshuset ved Holmens Kirke. Marineforeningen på Holmen er også en mulighed. Karl Nøhr nævnte også, at det er Færgehistorisk Selskabs lokaler i Valby. Benjamin foreslog CBS. Peder arbejder på sagen.

5. Samarbejdet med M/S
Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner eksisterer stadig. En gang om året er der generalforsamling, hvor en bestyrelse udpeges. Bestyrelsen udpeger to medlemmer af museets brugerpanel og et medlem af årbogen/Maritim Kontakts redaktionskomité. Det er kontaktudvalgets Claus Rohden Olesen, der er den først udpegne medlem af redaktionskomitéen.

Medlemmerne af M/S Venner, og dermed også Maritim Kontakts tidligere interessekreds, er nu medlemmer af M/S Klub+, der giver en række fordele såsom årets bog, årskort, rabatter og invitation til arrangementer med særlig søfartsinteresse.

Medlemmerne af kontaktudvalget får bogen men ikke andre Klub+ fordele.

Peder foreslog, at næste års årbogstema bliver Vestindien og salget af øerne. Ole Lisberg har en artikel klar.

Til oktobermødet fremlægger TT M/S forslag til årbogstema 2017. Vi har talt om kul, men er ikke bundet af det.

6. Vandrepokalen
Jens modtog den for sin sejr i 2015. Han har nu ansvaret for at skabe quizzen til julemødet. Ligeledes bad udvalget Jens om at indgravere de sidste års vindere i vandrepokalen.

7. Konference 2018
Karl og Ole fremlagde deres Århus-forslag. Formanden fremlagde en idé om at besøge Strandingsmuseet i Thorsminde. Der nedsattes et udvalg med Ole, Karl, Helle Sigh, Carsten og formanden. Udvalget ser på mulighederne.

8. Eventuelt
Næste møde er torsdag den 27. oktober kl. 17 på M/S Museet for Søfart i Helsingør!

Referaterne skal godkendes og lægges på hjemmesiden.

TT gjorde reklame for julequiz på M/S onsdag den 14. december kl. 18!

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016

Af MR | October 10, 2016

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016 på M/S Museet for Søfart

1. Indledning
Formanden, Peder Ellegaard, indledte og takkede de fremmødte for en god konference.

2. Udvalget
Formanden fortalte om de foregående års aktiviteter og opremsede kontaktudvalgets medlemmer. Det er en udfordring at finde nye lokaler til vore efter Orlogsmuseets nedlæggelse, men vi arbejder med flere mulige løsninger.

3. Samarbejdet med Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner
Formanden beskrev samarbejdet med Museet for Søfarts venneselskab og de igangværende forandringer i selskabets struktur. Venneselskabet vil for fremtiden udpege to medlemmer til museets rådgivende brugerkomité samt et medlem af årbogsredaktionen. De af kontaktudvalgets medlemmer, der skulle stille sig til rådighed for redaktionsarbejde, vil også blive indbudt hertil. Kontaktudvalget bliver taget i ed i forhold til valg af emner for M/S Museet for Søfarts Årbog/Maritim Kontakt.

4. Konferencen 2018
Det besluttedes, at næste konference, der finder sted i 2018, afholdes vest for Storebælt. Esbjerg, Fanø og Aarhus bragtes på banen som mulige lokaliteter.

Tak for god ro og orden!

/Thorbjørn Thaarup

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, mandag den 8. februar 2016

Af MR | September 29, 2016

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, mandag den 8. februar 2016 hos formand Peder Ellegaard Larsen
Til stede: Peder Ellegaard Larsen, Thorbjørn Thaarup (referent), Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Claus Rohden Olesen, Thijs Maarleveld, Ole Lisberg, Morten Ravn, Carsten Jahnke og Christian Lemée

1. Indledning, herunder lokalesituationen
Referatet fra sidste møde er godkendt.

PEL har undersøgt muligheden for at låne lokaler på Kastellet med udgangspunkt i Maritim Kontakt som en traditionsbærende forening, men det har ikke vist sig muligt. Vi er ikke traditionsbærende nok, da vi ikke har stor nok tilknytning til forsvaret.

I foråret 2016 kan vi holde møder i Bræddehytten på Nyholm, men PEL så hellere, at afsøgte disse tre muligheder:

• Måske kan vi låne lokale af Marineforeningen på Nyholm, men der kan vi ikke tage vores egen mad med.
• Måske kan vi låne Nyboders mindestuer, men de kan være svære at få fat på.
• Måske kan vi låne menighedshuset ved Holmen Kirke, men det er ikke så stemningsfuldt. Dog er akustikken efter sigende ret interessant.
• Ejeren af Tigerbutikkerne køber muligvis Søkvæsthuset, og der vil muligvis være plads til os, hvis det sker.
Set i lyset af de andre muligheders begrænsninger og usikkerheder besluttede udvalget at holde det næste møde på M/S Museet for Søfart i Helsingør, hvor vi så tager sagen op igen. Vi skal have løsningen på plads inden julemødet, da septembermødet holdes i Roskilde på Vikingeskibsmuseet og oktobermødet i Køge eller Helsingør.

2. Samarbejdet M/S Museet for Søfarts Venner og MK Kontaktudvalget

TT præsenterede de mulige ændringer i samarbejdet mellem Museet for Søfart og museets venneselskab. Det er relevant for MK, da venneselskabet og museet samarbejder om udgivelsen af museets årbog/Maritim Kontakt. Der er nedsat et samarbejdsudvalg med museets direktør og to medlemmer af venneselskabets bestyrelse som medlemmer. Ved næste MK-møde burde vi vide meget mere.

3. Konference 2016
TT Præsenterede planerne for Den 22. Maritimhistoriske konference. Den finder sted i Helsingør i og omkring M/S Museet for Søfart i dagene 22. – 24. april 2016. Der er udsendt et call-for-papers, og der udsendes snarest en indbydelse med detaljerede oplysninger om priser.
Flere udvalgsmedlemmer meldte sig på banen med foredrag, hvorefter der fulgte en diskussion om fordele og ulemper ved sideløbende sessioner. Det vender vi tilbage til ved næste møde, hvis det bliver aktuelt.

4. Prisopgaven
CRO præsenterede de fire indkomne manuskripter. Vi glæder os meget til at høre vinderen tale på konferencen.

Det var en smule tvivl om medlemmerne af bedømmelseskomitéen. Hvis Jan Hammer ikke kan, kontakter CRO Karl Nøhr, og hvis han ikke kan, kontakter CRO Jakob Seerup.

CRO præsenterede sit nye forslag formulering af prisopgaveindkaldelse. Efter diskussion blandt deltagerne blev den endelige formulering således:

Forfatterne har frit emnevalg, dog skal manuskripter fra forfattere med bopæl uden for Danmark omhandle et tema fra eller i relation til Det danske Riges maritimhistorie. Manuskripter på dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, hollandsk samt fransk kan indleveres.

5. Eventuelt, herunder udpegning af skaffegaster til næste møde
Næste møde er i Helsingør på Museet for Søfart mandag den 4. april kl. 17. Det finder sted i museets frokoststue.

CL og CRO er skaffegaster!

Emne: Referater | Ingen kommentarer »


« Tidligere indlæg