Menu

Nyheder

Meta

Den Maritimhistoriske Konference 2018 – program

Af TT | October 4, 2018

Så er programmet til den 23. Maritimhistoriske Konference lagt! Der venter mange spændende oplevelser og hyggelige stunder:

Fredag den 26. oktober 2018:
kl. 16.00: modtagelse, installering på værelserne på Dragonkasernen i Holstebro
kl. 18.00: middag
kl. 19.00: festforedrag:
Museumsinspektør dr. phil. Esben Graugaard: Vestjyder og verdensmænd. Om foretagsomme proprietærer, købmænd og studehandlere på landets yderste kant

kl. 20.00: bar og hygge

Læs videre »

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »

Den maritimhistoriske konference 2018 – NY DATO!

Af TT | June 11, 2018

Strandingsmuseum St. George

I dagene 26. – 28. oktober 2018 finder den 23. Maritimhistoriske Konference sted på Dragonkasernen i Holstebro. Som altid er målet med konferencen at forene forskere, entusiaster og studerende, lægmænd og professionelle om den fælles glæde ved søfartens historie og nutid.

Til konferencen har vi brug for DIN hjælp. Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, såvel amatører som professionelle forskere, der får lejlighed til at fremlægge deres projekter og resultater, samt stifte kontakter og udveksle erfaringer.

Læs videre »

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »

MK39 ‘Havnen – hvor verden ender og begynder’ er udkommet!

Af TT | April 17, 2018

Havnen_forside

Det er på havnen, at vi gennem årtusinder har sagt farvel til vores elskede og atter budt dem velkommen hjem. Her har vi taget imod bidder af fremmede verdener, og herfra har vi sendt lidt af os selv ud til andre.

Havnen lever i vores hjerte og sind, og den sætter sig fysiske spor i byen. Men er den en hoveddør eller en bagindgang? I Havnen – hvor verden ender og begynder tager søfolk og forskere os med rundt i Danmark og ud i verden. Til havne fyldt med følelser og forandringer.

Havnen er mit lille helle. Når hverdagen bliver for travl, mørk, bøvlet eller ensformig, lukker jeg øjnene og suger duften af en god havn ind, og så falder alting på plads. Jeg har erindringshavne til mange forskellige formål.” Fra Mikkel Beha Erichsens forord

‘Havnen – hvor verden ender og begynder’ kan købes i boghandleren landet over. Hvis man er medlem af M/S Museet for Søfarts Klub+, får man hvert år den nyeste bog som en del af sit medlemskab. Hvis man melder sig ind i løbet af 2018, får man også ‘Havnen – hvor verden ender og begynder’ som velkomstgave. Se mere på mfs.dk.

Emne: Maritim Kontakt | Ingen kommentarer »

Den maritimhistoriske konference er udsat

Af TT | April 13, 2018

Konferencekomitéen må desværre meddele, at den maritimhistoriske konference er udsat til efteråret. Dette skyldes den forestående lockout, og hvad dette kan medføre af ulemper for vores arrangement. Da ingen af os har overblik over, hvordan en eventuel lockout vil ramme, tør vi ikke tage nogen chancer. Både transporten til og fra Holstebro, vores indlogering og vores forplejning kan risikere at blive påvirket, og det ville være en trist oplevelse.

Konferencekomiteen vil snarest stikke hovederne sammen igen og sætte en dato for konferencen i efteråret. Så snart vi kender den, vil I alle blive orienteret, og vi vil lægge os i selen for at øge deltagelsen.

For de af jer, der allerede har betalt til konferencen, vil jeg bede jer sende jeres konto- og registreringsnumre snarest til kasserer Carsten Jahnke på jahnke@hum.ku.dk. Han vil sørge for, at I får jeres penge refunderet.

Konferencekomiteen beklager ulejligheden, og vi glæder os til at kunne invitere jer på ny til efteråret.

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »

Den maritimhistoriske konference 2018 (udsat)

Af TT | March 9, 2018

Strandingsmuseum St. George

I dagene 4. – 6. maj 2018 finder den 23. Maritimhistoriske Konference sted på Dragonkasernen i Holstebro. Som altid er målet med konferencen at forene forskere, entusiaster og studerende, lægmænd og professionelle om den fælles glæde ved søfartens historie og nutid.

Til konferencen har vi brug for DIN hjælp. Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, såvel amatører som professionelle forskere, der får lejlighed til at fremlægge deres projekter og resultater, samt stifte kontakter og udveksle erfaringer.

Læs videre »

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »

Referat af møde i Kontaktudvalget den 19. feb. 2018

Af MR | March 5, 2018

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 19. feb. 2018 i Nyboders Mindestuer
Til stede: Lisa Hartun, Ole Sonne, Jakob Lausten, Peder Ellegaard Larsen, Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Carsten Jahnke, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)

1. Konference 2018

Den 23. maritimhistoriske konference finder sted i dagene 4. – 6. maj på Dragonkasernen i Holstebro.

En masse ideer blev vendt i forhold til konferencens tidsskema og bespisning. Museumsinspektør Helle Henningsen holder foredraget fredag aften. Vi holder fast i programmet med besøg på både Strandingsmuseet og Sea War Museum, men besøget ved Bovbjerg Fyr udgår. Note: Ved det efterfølgende møde i konferenceudvalget er det blevet besluttet, at vi holder session lørdag formiddag hos Borgerforeningen i Thorsmindes lokaler. Der spiser vi også frokost. Herefter er der først rundvisning på Strandingsmuseum St. George og bagefter på Sea War Museum. Der kommer snart et detaljeret program ud inkl. priser.

Til admiralforsamlingen søndag efter frokost bør vi se på antallet af udvalgsmedlemmer og medlemmernes deltagernes deltagelsesfrekvens. Folk skal deltage aktivt i udvalgets arbejde, enten i møderne, bogarbejdet eller i planlægningen af konferencer.

2. Prisopgave
Claus informerede om de indsendte manuskripter. Lisa, Claus og eventuelt Anton arbejder videre med dette.

3. Fastlæggelse af næste møde o.a.
Næste møde fastlægges ved konferencen efter admiralforsamlingen. Indtil konferencen vil konferenceudvalget fortsætte arbejdet.

Thorbjørn kunne fortælle, at MK39 ’Havnen – hvor verden ender og begynder’ er kommet fra tryk og snarest bliver sendt ud til abonnenterne. Den kan også fra 1. marts købes af boghandlere i hele landet.

Herefter viste Jakob L. rundt i Nyboders Mindestuer. Tak for det.

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Call for papers: Den Maritimhistoriske Konference 2018

Af MR | February 20, 2018

I dagene 4. – 6. maj 2018 vil den 23. Maritimhistoriske Konference finde sted på Dragonkasernen i Holstebro. Som altid er målet med konferencen at forene forskere, entusiaster og studerende, lægmænd og professionelle om den fælles glæde ved søfartens historie og nutid.

Til konferencen har vi brug for DIN hjælp. Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, såvel amatører som professionelle forskere, der får lejlighed til at fremlægge deres projekter og resultater, samt stifte kontakter og udveksle erfaringer.

Forslag til indlæg til konferencen (ca. 15 min.) bedes sendt til museumsinspektør Ida Jørgensen på mkkonference18@gmail.com senest 1. april.

Prisen for deltagelse i konferencen bliver omkring 2500 kr. inkl. forplejning og overnatning på kasernen og en udflugt til bl.a. det genskabte Strandingsmuseum St. George i Thorsminde. Der vil være studenterrabat.

I løbet af vinteren vil der blive sendt et detaljeret program ud med den endelige pris, men vi synes, at I allerede nu skal have chancen for at tænke over gode emner til oplæg og debat.

Vi glæder os til at modtage mange gode indlæg.

På vegne af Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning,
Peder Ellegaard Larsen

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »

Referat af møde i Maritim Kontakt, 1. november 2017

Af MR | December 11, 2017

Referat af møde i Maritim Kontakt, onsdag den 1. nov., kl. 17.00 i Nyboders Mindestuer

Til stede:  Christian Lemée, Carsten Jahnke, Jakob Seerup, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Thorbjørn Thaarup (referent), Peder Ellegaard (formand), Claus Rohden Olesen, Lisa Hartun Laustsen og Jens Riise Kristensen

1. Rundvisning i Mindestuerne

Ikke gennemført… endnu… Men vi satser på at gøre det til julemødet.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 10. okt.

Referatet er godkendt.

3. Konference 2018

Carsten pointerede, at Konferencen ikke behøver at give overskud. Den skal bare løbe rundt. Herefter talte vi om de forskellige muligheder for lokationer og aktiviteter.

Ida har talt med Fiskeri- og Søfartsmuseet, der gerne vil kende vores budget og behov. De vil meget gerne have os. Men vi kan ikke bo der. Det kan muligvis være på vandrehjemmet i Esbjerg.

Gert Normann fra Sea War Museum er vendt tilbage. De vil gerne have os, men også her er overnatning et problem. Vi takker Asger Nørlund, der som vore repræsentant henvendte sig til Gert Normann.

Peder har undersøgt muligheden for at bo på Holstebro Kaserne. Der kan vi holde møder og bo 47 personer for 200 kr. pr. nat. + mad. Peder foretrækker den løsning. Der kan vi så også besøge museet på vestkysten.

Flådestation Korsør er ikke en mulighed, da de kun har 15 lukafer.

Slipshavn har 10 lukafer af hotellignende standard, samt flere 4-personers belægningsstuer. De har faciliteter til møder osv. Vi har gode erfaringer fra Slipshavn.

Vi arbejder videre med Holstebro Kaserne og datoerne den 4. – 6. maj 2018! Peder kontakter dem.

Claus sender omtalen af prisopgaven til Thorbjørn, der lægger den online.

4. Fortsat drøftelse af temaet for Museet for Søfarts årbog/MK 2019

400(1)-året for grundlæggelsen af Tranquebar og Ove Gjeddes rejse.

Grønlandsfart og Arktis, Bering, hvalfangst. Opdagelser. Geopolitik. Klimaforandringer. Carsten har allerede en artikel klar om grønlandsk handel i 1700-tallet.

Ole Sonne foreslår erindringer som tema.

Øresund, told, færgefart, gennemfart, karantænestationer, tunfiskeri.

Pirateri.
Fiskeri – eventuelt i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

5. Julemødet 2017: Lokale, stafet og skaffegaster

Lokalet er afklaret! Det bliver i Nyboders Mindestuer. Vi inviterer formanden for Mindestuerne, Jakob Laustsen. Mandag den 4. december kl. 17.00!! Jakob og Jens er skaffegaster.

6. Dokumentation i forbindelse med hvidvaskningsloven

Vi skal dokumentere, hvem vi er i bestyrelsen, og om vi kender såkaldte Politisk Udsatte Personer. Vi skal vedlægge bestyrelsesreferater, admiralforsamlingsreferater, ID, osv. Carsten har information om de ting, der kræves.

Vi har vedtægter på hjemmesiden. Der står, hvem der tegner foreningen. TT sender de relevante ting til Peder, der underskriver – vedtægter, referat af to møder og admiralforsamling. Pas eller kørekort OG gult sygesikringsbevis fra Peder, Carsten, Thorbjørn, Claus og Jakob.

7. Eventuelt

Tjek Ida på TV om DR’s programmer med Dynamit-Åge og Indianer-Stig.
Husk også søfartshistorisk quiz på M/S Museet for Søfart onsdag den 13. december!

Mange tak til skaffegasterne!

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Maritim Kontakts Prisopgave 2018

Af TT | December 4, 2017

prisopgave_2018

Emne: Konferencer, Lidt af hvert | Ingen kommentarer »

Referat af møde i Maritim Kontakt den 10. oktober 2017

Af TT | October 30, 2017

Til stede: Claus Rohden Olesen, Ole Lisberg, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Asger Nørlund, Jakob Seerup, Peder Ellegaard (formand og værft) og Thorbjørn Thaarup (referent).

1. Indledning

Peder bød velkommen og fortalte levende om sin tur til Aarhus Søfarts Museum.

2. Konference 2018

Konferencen kan ikke være i Torsminde. Peder åbnede for muligheden for at udskyde til 2019, men foreløbig arbejder vi videre med at arrangere en konference i 2018. Ida kontakter Fiskeri- og Søfartsmuseet og hører om det er muligt at holde det i Esbjerg i 2018. Jakob kontakter Fregatten Jylland. Asger kontakter Gert Normann Andersen. Peder ringer til Flådestation Korsør og Slipshavn. Ole Sonne fremlagde sine sonderinger vedrørende Aarhus. Ole Lisbergs holdning er, at vi bør finde et sted, hvor alle kan bo sammen, da konferencens fornemmeste formål er at bringe amatører og professionelle sammen.

Deadline for tilbagemeldinger er 1. november 2017.

Konferencen lægges gerne sidste halvdel af april eller starten af maj og helst ikke over en helligdag. De præcise datoer afhænger af mulighederne ved de eventuelle lokationer.

Læs videre »

Emne: Referater | Ingen kommentarer »


« Tidligere indlæg