Menu

Nyheder

Archive for July, 2009

Registre over forfattere og artikler

Monday, July 6th, 2009

Så er hjemmesiden udvidet med to nye registre, udarbejdet af Maritims Kontakts tidligere redaktør Erik Gøbel.
Forfatterregisteret er en  oversigt over samtlige forfattere der har bidraget til Maritim Kontakt lige siden tidsskriftets første nummer i 1980.
I artikeloversigten er artiklerne fra 18 års tiddskrifter ordnet i 30 kategorier, så man let kan finde nyt læsestof.
Husk at mange [...]

Kontaktudvalgsmøde d. 23. marts 2009 – referat

Friday, July 3rd, 2009

Den 23. marts 2009 afholdt Kontaktudvalget for Maritim Historie- og Samfundsforskning møde på Orlogsmuseet.
Et uddrag af referatet kan læses nedenfor.