Menu

Nyheder

Archive for March, 2011

Kontaktudvalgsmøde d. 21. februar 2011 – referat

Saturday, March 5th, 2011

Møde i Kontaktudvalget for maritim historie- og samfundsforskning den 21. februar 2001 på Orlogsmuseet.
Til stede: PE, PHW, OL, CRO, FR, MR, BA, TT, JS, CJ, JR, AE, CL, EG, EH – referat af TT