Menu

Nyheder

Archive for December, 2011

Maritim Kontakt 34 udkommet: Under fællesskabets sejl

Wednesday, December 14th, 2011

Ved 1800-tallets begyndelse lå det ikke umiddelbart i kortene, at Marstal skulle blive hjemstavn for en handelsflåde på flere hundrede skibe. Især ikke efter englænderkrigen og statsbankerotten i 1813, der forarmede byen.
Alligevel formåede marstallerne inden for ca. et halvt århundrede at rejse sig
fra de fattige kår og frembringe kapital nok til at [...]

Maritimhistorisk Konference 2012

Monday, December 5th, 2011

Maritim Kontakt indbyder til maritimhistorisk konference – den 20. i rækken.
Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, såvel amatører som professionelle forskere, der her får lejlighed til at fremlægge deres projekter og resultater, samt stifte kontakter og udveksle erfaringer.