Menu

Nyheder

Archive for January, 2013

Maritim Kontakt 35 er udkommet – Nederlandsk i Norden

Thursday, January 31st, 2013

De Forenede Nederlande var i fra midten af 1500-tallet til først i 1700-tallet den dominerende maritime magt i Europa. Både politisk, økonomisk og teknologisk rakte deres indflydelse mod Norden. Fra svensk og dansk side importerede man viden fra den store handelspartner mod sydvest. Men hvordan og hvor meget påvirkede denne import de skandinaviske samfund?