Menu

Nyheder

Archive for January, 2015

Maritim Kontakt 36 er udkommet: Søfolk i Krig

Sunday, January 25th, 2015

Maritim Kontakt 36 og M/S Museet for Søfarts Årbog 2014 er udkommet:
”Søfolk i krig – nedslag i den maritime historie”

”Jeg havde min Plads paa Dækket, og her kunde jeg tydelig see Kuglerne, som vare rettede imod os. I Begyndelsen af affairen kom en Kugle i Retning om Skibet, og vandede lidt før [...]