Menu

Nyheder

Archive for September, 2015

Kontaktudvalgsmøde den 5. maj 2015 – referat

Friday, September 11th, 2015

Møde i Maritim Kontakt, tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.
Til stede: Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Ole Lisberg, Jens Riise, Peder Ellegaard, Anton Englert, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)
Dagsorden:
1. Indledning, herunder godkendelse af referatet af mødet den 24 FEB 2015
Det må sikres, at referaterne kommer på hjemmesiden rimeligt hurtigt.
Referatet er godkendt.
2. Samarbejdet: MK-udvalget/Museet [...]

Kontaktudvalgsmøde den 24. februar 2015 – referat

Friday, September 11th, 2015

1. Indledning herunder godkendelse af referat af mødet den 7 OKT 2014. Formanden bød velkommen, der var ingen indvendinger til det udsendte referat.
2. Konferencerapport 2014. Morten Ravn orienterede om, at rapporten er lagt ind på hjemmesiden, den er smukt sat op af Jens Riise Christensen.
3. Nyt om samarbejdet med MFS. Årbog er udsendt, men den er ikke blevet [...]

Kontaktudvalgsmøde den 2. september 2014 – referat

Friday, September 11th, 2015

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Maritim Historie og Samfundsforskning d. 2. september 2014 i Roskilde
Til stede:
Claus Rohden Olesen, Anton Englert, Carsten Jahnke, Jens Riise Christensen, Peder Ellegaard Larsen, Ole Lisberg Jensen, Carl Nøhr, Benjamin Asmussen, Jakob Seerup, Morten Ravn.
1. Formanden bød Asger Nørlund Christensen og Helle Møller Sigh velkommen, men måtte beklage, at ingen af [...]