Menu

Nyheder

Archive for October, 2015

Scandinavian-Chinese Maritime Connections

Friday, October 23rd, 2015

In 2016, a special issue of the journal National Maritime Research will feature maritime connections between Scandinavia and China from around 1700 till the present as its theme. National Maritime Research is a scholarly journal published by the China Maritime Museum in Shanghai. The 2016 edition will as something new first be published in English [...]

Nedlæg ikke Danmarks eneste marinarkæologiske uddannelse

Tuesday, October 20th, 2015

I Danmark har vi verdens bedste potentiale for at udvikle vores maritime arkæologi, men vejen frem er ikke at nedlægge Danmarks eneste  marinarkæologiske uddannelse. Følg dette link til en kronik i Berlingske skrevet af Lektor Mikkel Sørensen fra Københavns Universitet og museumsinspektør Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
Læs mere om de igangværende marinarkæologiske undersøgelser i [...]

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 9. september 2015 på Vikingeskibsmuseet.

Tuesday, October 20th, 2015

Til stede: Morten Ravn, Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Peder Ellegaard, Ole Lisberg, Claus Rohden Olesen og Thorbjørn Thaarup
1. Indledning
Vi siger tak for værtskab, og tak for en god sejltur til Morten. Visse medlemmer har desværre glemt at melde afbud. Vi tager spørgsmålet om eventuel aktiv tilmelding til MKs møder op på næste møde.
Ingen kommentarer til [...]