Menu

Nyheder

Archive for October, 2016

Ny bog om vikingetidens krigsflåder

Monday, October 24th, 2016

I de skandinaviske vikingetidssamfund var skibet allestedsnærværende. Både politisk, ideologisk og økonomisk havde skibet en central rolle, og i datidens militære operationer, som er emnet for denne bog, var skib og bevæbnet mandskab grundlæggende midler til at opnå militære mål. Bogen udforsker ressourcemæssige, organisatoriske og operationelle aspekter i forbindelse med bygning og brug af skibe [...]

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016

Monday, October 17th, 2016

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016 på Vikingeskibsmuseet
Til stede: Ole Sonne, Karl Nøhr Sørensen, Benjamin Asmussen, Jens Riise Kristensen, Morten Ravn, Peder Ellegaard, Carsten Jahnke, Ida Jørgensen og Thorbjørn Thaarup (referent)
1. Indledning
Intet at bemærke.
2. Debriefing, konference 2016
Udvalget takkede TT for den store indsats i forbindelse med konferencen. Formanden roste konferencen.
3. Økonomi
Konferencen gav heldigvis overskud, [...]

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016

Monday, October 10th, 2016

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016 på M/S Museet for Søfart
1. Indledning
Formanden, Peder Ellegaard, indledte og takkede de fremmødte for en god konference.
2. Udvalget
Formanden fortalte om de foregående års aktiviteter og opremsede kontaktudvalgets medlemmer. Det er en udfordring at finde nye lokaler til vore efter Orlogsmuseets nedlæggelse, [...]