Menu

Nyheder

Archive for October, 2017

Referat af møde i Maritim Kontakt den 10. oktober 2017

Monday, October 30th, 2017

Til stede: Claus Rohden Olesen, Ole Lisberg, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Asger Nørlund, Jakob Seerup, Peder Ellegaard (formand og værft) og Thorbjørn Thaarup (referent).

1. Indledning
Peder bød velkommen og fortalte levende om sin tur til Aarhus Søfarts Museum.

2. Konference 2018
Konferencen kan ikke være i Torsminde. Peder åbnede for muligheden for at udskyde til 2019, [...]