Menu

Nyheder

Archive for March, 2018

Den maritimhistoriske konference 2018 (udsat)

Friday, March 9th, 2018

I dagene 4. – 6. maj 2018 finder den 23. Maritimhistoriske Konference sted på Dragonkasernen i Holstebro. Som altid er målet med konferencen at forene forskere, entusiaster og studerende, lægmænd og professionelle om den fælles glæde ved søfartens historie og nutid.
Til konferencen har vi brug for DIN hjælp. Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, [...]

Referat af møde i Kontaktudvalget den 19. feb. 2018

Monday, March 5th, 2018

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 19. feb. 2018 i Nyboders Mindestuer
Til stede: Lisa Hartun, Ole Sonne, Jakob Lausten, Peder Ellegaard Larsen, Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Carsten Jahnke, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)
1. Konference 2018
Den 23. maritimhistoriske konference finder sted i dagene 4. – 6. maj på Dragonkasernen i [...]