Menu

Nyheder

Archive for April, 2018

MK39 ‘Havnen – hvor verden ender og begynder’ er udkommet!

Tuesday, April 17th, 2018

Det er på havnen, at vi gennem årtusinder har sagt farvel til vores elskede og atter budt dem velkommen hjem. Her har vi taget imod bidder af fremmede verdener, og herfra har vi sendt lidt af os selv ud til andre.
Havnen lever i vores hjerte og sind, og den sætter sig fysiske spor i byen. [...]

Den maritimhistoriske konference er udsat

Friday, April 13th, 2018

Konferencekomitéen må desværre meddele, at den maritimhistoriske konference er udsat til efteråret. Dette skyldes den forestående lockout, og hvad dette kan medføre af ulemper for vores arrangement. Da ingen af os har overblik over, hvordan en eventuel lockout vil ramme, tør vi ikke tage nogen chancer. Både transporten til og fra Holstebro, vores indlogering og [...]