Menu

Nyheder

Archive for October, 2018

Den Maritimhistoriske Konference 2018 – program

Thursday, October 4th, 2018

Så er programmet til den 23. Maritimhistoriske Konference lagt! Der venter mange spændende oplevelser og hyggelige stunder:
Fredag den 26. oktober 2018:
kl. 16.00: modtagelse, installering på værelserne på Dragonkasernen i Holstebro
kl. 18.00: middag
kl. 19.00: festforedrag:
Museumsinspektør dr. phil. Esben Graugaard: Vestjyder og verdensmænd. Om foretagsomme proprietærer, købmænd og studehandlere på landets yderste kant
kl. 20.00: bar og hygge