Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde d. 17. september 2009 – referat

Af BA | January 25, 2010

Den 17. september 2009 holdt Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning møde på Vikingeskibsmuseet.

Nedenfor følger referatet.


Referat af møde i Maritim Kontakt – Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, den 17. september 2009 på Vikingeskibemuseet

Mødet blev indledt med en skøn sejltur på Roskilde Fjord om bord i KRAKA, der er en rekonstruktion af et af Skuldelevskibene. Tak til Ole Lisberg for forplejning og Anton Englert for godt skipperskab.

1.    Godkendelse af referatet fra forrige møde
Referat godkendt

2.    Meddelelser fra formanden
Jon Voss, leder af Læsø Museum, er ny i kontaktudvalget og deltager i møderne frem til den maritimhistoriske konference i foråret 2009, hvor han vil blive indstillet til admiralforsamlingens godkendelse.

3.    Medlemsliste
Udsendelsen af Maritim Kontakt 30/31 var præget af problemer, da medlemslisterne ikke var up to date. Carsten Jahnk og Erik Housted har arbejdet på en opdatering af listen, så den nu skulle afspejle virkeligheden mere præcist.

6.    Redaktionskomiteen
Morten Ravn er serieredaktør, men udvalgets medlemmer på skift og alt efter spidskompetencer deltager i arbejdet med at redigere de enkelte bind. Benjamin Asmussen er billedredaktør.

7.    Status for Marinens Bibliotek og konsekvenser for Maritim Kontakt
Marinens Bibliotek lukker primo marts 2010. En del af bøgerne og en del af personalet flyttes til KGB på kastellet – en del er dog fortsat uafklaret. Søren Nørby vil orientere ved næste møde. Udvalget vil ikke i fremtiden kunne benytte bibliotekets nuværende lokale på Holmen. Almen tristesse i udvalget over disse oplysninger.

8.    MK 32, herunder kommende pakkemøde
Erik Gøbel kunne oplyse, at artiklerne er sendt til korrektur hos forfatterne, og at alt kører efter planen. Oplaget bliver 500 stk. og sideantallet 148. Dette nummer bliver det sidste for Erik og både formanden og det øvrige udvalg takker for det store arbejde Erik har udført gennem årene.

9.    Den maritimhistoriske konference 2010 i Frederikshavn den 23.-25. april
Jan Hammer og Morten Karnøe har et foreløbigt program på plads – dette er godkendt af formanden. Der arbejdes på at afholde konferencen på Flådestation Frederikshavn.

Erik Gøbel kontakter Troels Kløvedal angående et eventuelt indledningsoplæg om dennes arbejde med tv-serien om flådens historie.

Der annonceres for konferencen i både Danmark, Norge og Sverige. Frederikshavn er begunstiget af gode færgeforbindelser til vores nordiske naboer. I begyndelsen af oktober fortsætter arbejdet med sted og call for papers.

Morten Ravn og Erik Gøbel kunne oplyse, at der er kommet flere bidrag til Maritim Kontakts prisopgave, der uddeles ved konferencen. Deadline er 31. december og bedømmelsesudvalget består af Anton Englert, Jan Hammer og Benjamin Asmussen. Historie Online kontaktes for PR og følgende medlemmer tager kontakt til følgende universiteter:

Thorbjørn Thaarup – RUC
Jan Hammer – Aalborg Universitet
Carsten Jahnke – KU
Thijs Maarleveld – Syddansk Universitet
Karl Nøhr – Århus Universitet

10.    Logo, brevpapir og kuverter
Der er stor tilfredshed med logoet og brevpapiret. Vi laver ikke kuverter med logo. Brevpapiret placeres til download på en del af hjemmesiden, hvor kun medlemmer af udvalget har adgang.

11.    Hjemmesiden
Benjamin Asmussen kunne oplyse at vi har fået væsentligt flere hits. Især artikel- og forfatteroversigten ses, men også oplysningerne om udvalgets medlemmer.
Anton har sendt en liste over udgivere af maritime bøger i Danmark til Benjamin. Den kommer snarest online.

12.    PR
Udskudt til næste møde

13.    Eventuelt, herunder skaffegaster til næste møde

Erik Gøbel har sendt en ansøgning til Carlsbergfonden om støtte til deltagelse i den internationale konference om maritimhistorie i Amsterdam i 2010.

Der blev diskuteret om vores hjemmeside også skal fungere som en slags portal for maritimhistoriske nyheder. Der var ikke umiddelbart stemning for det, men diskussionen vil blive taget op – blandt andet i forbindelse med Handels- og Søfartsmuseets arbejde med deres nye hjemmeside i 2010.

Emne: Referater | No Comments »

Comments