Menu

Nyheder

Call for papers: Den Maritimhistoriske Konference 2018

Af MR | February 20, 2018

I dagene 4. – 6. maj 2018 vil den 23. Maritimhistoriske Konference finde sted på Dragonkasernen i Holstebro. Som altid er målet med konferencen at forene forskere, entusiaster og studerende, lægmænd og professionelle om den fælles glæde ved søfartens historie og nutid.

Til konferencen har vi brug for DIN hjælp. Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, såvel amatører som professionelle forskere, der får lejlighed til at fremlægge deres projekter og resultater, samt stifte kontakter og udveksle erfaringer.

Forslag til indlæg til konferencen (ca. 15 min.) bedes sendt til museumsinspektør Ida Jørgensen på mkkonference18@gmail.com senest 1. april.

Prisen for deltagelse i konferencen bliver omkring 2500 kr. inkl. forplejning og overnatning på kasernen og en udflugt til bl.a. det genskabte Strandingsmuseum St. George i Thorsminde. Der vil være studenterrabat.

I løbet af vinteren vil der blive sendt et detaljeret program ud med den endelige pris, men vi synes, at I allerede nu skal have chancen for at tænke over gode emner til oplæg og debat.

Vi glæder os til at modtage mange gode indlæg.

På vegne af Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning,
Peder Ellegaard Larsen

Emne: Konferencer | No Comments »

Comments