Menu

Nyheder

Maritim Kontakt

« Previous Entries

MK39 ‘Havnen – hvor verden ender og begynder’ er udkommet!

Tuesday, April 17th, 2018

Det er på havnen, at vi gennem årtusinder har sagt farvel til vores elskede og atter budt dem velkommen hjem. Her har vi taget imod bidder af fremmede verdener, og herfra har vi sendt lidt af os selv ud til andre.
Havnen lever i vores hjerte og sind, og den sætter sig fysiske spor i byen. [...]

Maritim Kontakt 38 er udkommet

Monday, March 6th, 2017

Maritim Kontakt 38 og M/S Museet for Søfarts Årbog 2016 er udkommet. Her lidt om bogen fra antologiens redaktør, Morten Tinning (citeret fra bogens indledning):
Den søfarende er en helt særlig karakter. Ved tilrettelæggelsen af denne bog satte vi os for at undersøge denne flere tusind år gamle skikkelse: den kække, virile og fandenivoldske sømand med en [...]

Maritim Kontakt 37 er udkommet

Wednesday, December 30th, 2015

Maritim Kontakt 37 og M/S Museet for Søfarts Årbog 2015 er udkommet:

Storm! er en bog om naturens kræfter og havets farer. En bog om søsyge og skibsforlis, skibsbygning og skrøner, fabler, fortællinger og kunst. En bog om storm på havet.
Forfatter Ib Michael slår det kraftfulde tema an med det introducerende essay Orkanen. Herefter følger kulturhistoriske [...]

Maritim Kontakt 36 er udkommet: Søfolk i Krig

Sunday, January 25th, 2015

Maritim Kontakt 36 og M/S Museet for Søfarts Årbog 2014 er udkommet:
”Søfolk i krig – nedslag i den maritime historie”

”Jeg havde min Plads paa Dækket, og her kunde jeg tydelig see Kuglerne, som vare rettede imod os. I Begyndelsen af affairen kom en Kugle i Retning om Skibet, og vandede lidt før [...]

Generalforsamling i M/S Museet for Søfarts Venneselskab

Thursday, May 1st, 2014

Udgivelsen Maritim Kontakt bliver fra 2014 slået sammen med M/S Museet for Søfarts årbog, og Maritim Kontakts abonnenter bliver automatisk medlemmer af M/S Venner med alle de fordele det medfører –  som eksempelvis gratis adgang på Danmarks nationale søfartsmuseum. Det skriver snarest mere om her på siden.
Tirsdag den 6. maj klokken 19 afholder M/S Museet [...]

Vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014 kåret

Tuesday, April 29th, 2014

Vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014 kåret
Lørdag den 26. april 2014 afslørede Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014. Det skete på den 21. Danske Maritimhistoriske Konference i Aabenraa, der i år blev organiseret af overinspektør Stefanie Robl Matzen fra Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Aabenraa.
De indsendte bidrag holdt sig denne [...]

Maritim Kontakt 35 er udkommet – Nederlandsk i Norden

Thursday, January 31st, 2013

De Forenede Nederlande var i fra midten af 1500-tallet til først i 1700-tallet den dominerende maritime magt i Europa. Både politisk, økonomisk og teknologisk rakte deres indflydelse mod Norden. Fra svensk og dansk side importerede man viden fra den store handelspartner mod sydvest. Men hvordan og hvor meget påvirkede denne import de skandinaviske samfund?

Maritim Kontakt 34 udkommet: Under fællesskabets sejl

Wednesday, December 14th, 2011

Ved 1800-tallets begyndelse lå det ikke umiddelbart i kortene, at Marstal skulle blive hjemstavn for en handelsflåde på flere hundrede skibe. Især ikke efter englænderkrigen og statsbankerotten i 1813, der forarmede byen.
Alligevel formåede marstallerne inden for ca. et halvt århundrede at rejse sig
fra de fattige kår og frembringe kapital nok til at [...]

Anmeldelser af MK33 – De sidste sejlskibe

Wednesday, June 15th, 2011

Det nyeste nummer af Maritim Kontakt, De sidste sejlskibe, skrevet af Benjamin Asmussen er nu blevet anmeldt i to forskellige tidsskrifter.
Den første anmeldelse var i det maritime fagblad Søfart og gav bogen fire ankre ud af seks mulige. Læs anmeldelsen.
Den anden anmeldelse kunne læses i Træskibssammenslutningens blad TS. Læs anmeldelsen.
Hvad synes du om Maritim Kontakt [...]

“De sidste sejlskibe”, Maritim Kontakt 33 udkommet

Wednesday, January 26th, 2011

Så er det nyeste nummer af Maritim Kontakt, bind 33, sendt på gaden.
Bogen har titlen De sidste sejlskibe – småskibsfarten i Danmark i tiden omkring verdenskrigene og er skrevet af Benjamin Asmussen, museumsinspektør på Handels- og Søfartsmuseet.
Som regel er det billedet af de store barker og fuldriggere, som toner frem på nethinden, når man taler [...]

« Previous Entries