Menu

Nyheder

Maritime tanker - udvalgets blog

Podcasts om det maritime Danmark – et historisk rids

Tuesday, February 21st, 2017

Danmark har over 8750 km kystlinje og er omkranset af vand. Alt, hvad der har med havet at gøre, har gennem århundrede præget den danske kultur. I mange familier har forfædrene sejlet, fisket eller bygget skibe. Maritime udtryk har sneget sig ind i vores sprog, hvorfor vi kryber til køjs, får lidt for meget indenbords [...]

Ny bog om vikingetidens krigsflåder

Monday, October 24th, 2016

I de skandinaviske vikingetidssamfund var skibet allestedsnærværende. Både politisk, ideologisk og økonomisk havde skibet en central rolle, og i datidens militære operationer, som er emnet for denne bog, var skib og bevæbnet mandskab grundlæggende midler til at opnå militære mål. Bogen udforsker ressourcemæssige, organisatoriske og operationelle aspekter i forbindelse med bygning og brug af skibe [...]

Skibskonstruktion i 1700-tallets Danmark, marinarkæologi i Danmarks Rigsarkiv

Sunday, May 1st, 2016

[Note v. Thorbjørn Thaarup] En af de studerende, der tog imod tilbuddet om at komme til Den 22. Maritimhistoriske Konference for blot 449 kr. var Ida C. Jørgensen. Ida fremlagde dette paper, som hun også har tilbudt os til offentliggørelse her på siden. Det er vi glade for.
Af Ida Christine Jørgensen, historiker og specialestuderende Marinarkæologi, [...]

UNESCO Scientific Colloquium on Access to Underwater Cultural Heritage

Sunday, May 1st, 2016

Numerous underwater cultural heritage sites can be found in the Baltic Sea and the North Sea, ranging from prehistoric submerged landscape sites to more modern sites as for instance the impressive remains of the sea battles of the first and second World Wars. While the sites are of highest scientific interest, a clear difference is [...]

Blive frivillig og hjælp søfartshistorien fremad

Friday, November 13th, 2015

Øresundstoldens enestående protokoller bliver lagt online, og du kan blive en del af arbejdet. Du lærer at læse ældre dansk håndskrift, møder fortidens mennesker og kan arbejde hjemmefra.
Læs mere om det spændende og vigtige projekt her.

Scandinavian-Chinese Maritime Connections

Friday, October 23rd, 2015

In 2016, a special issue of the journal National Maritime Research will feature maritime connections between Scandinavia and China from around 1700 till the present as its theme. National Maritime Research is a scholarly journal published by the China Maritime Museum in Shanghai. The 2016 edition will as something new first be published in English [...]

Nedlæg ikke Danmarks eneste marinarkæologiske uddannelse

Tuesday, October 20th, 2015

I Danmark har vi verdens bedste potentiale for at udvikle vores maritime arkæologi, men vejen frem er ikke at nedlægge Danmarks eneste  marinarkæologiske uddannelse. Følg dette link til en kronik i Berlingske skrevet af Lektor Mikkel Sørensen fra Københavns Universitet og museumsinspektør Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
Læs mere om de igangværende marinarkæologiske undersøgelser i [...]

s/s Gerda Tofts forlis

Wednesday, August 26th, 2015

Kontaktudvalget er blevet kontaktet af en ildsjæl, der igennem en årrække har udforsket s/s Gerda Tofts forlis den 23. december 1954.
Bjarne Skov Poulsen, som ildsjælen hedder, kom på søfartsskole, fik sin søfartsbog og påmønstrede i 1962 på ØK’s skib Sibonga som dæksdreng.

Efter et langt liv til søs, sad han en aften foran sin computer, og kom ved [...]