Menu

Nyheder

Referater

« Previous Entries

Referat af møde i Kontaktudvalget den 19. feb. 2018

Monday, March 5th, 2018

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 19. feb. 2018 i Nyboders Mindestuer
Til stede: Lisa Hartun, Ole Sonne, Jakob Lausten, Peder Ellegaard Larsen, Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Carsten Jahnke, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)
1. Konference 2018
Den 23. maritimhistoriske konference finder sted i dagene 4. – 6. maj på Dragonkasernen i [...]

Referat af møde i Maritim Kontakt, 1. november 2017

Monday, December 11th, 2017

Referat af møde i Maritim Kontakt, onsdag den 1. nov., kl. 17.00 i Nyboders Mindestuer
Til stede:  Christian Lemée, Carsten Jahnke, Jakob Seerup, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Thorbjørn Thaarup (referent), Peder Ellegaard (formand), Claus Rohden Olesen, Lisa Hartun Laustsen og Jens Riise Kristensen
1. Rundvisning i Mindestuerne
Ikke gennemført… endnu… Men vi satser på at gøre det til [...]

Referat af møde i Maritim Kontakt den 10. oktober 2017

Monday, October 30th, 2017

Til stede: Claus Rohden Olesen, Ole Lisberg, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Asger Nørlund, Jakob Seerup, Peder Ellegaard (formand og værft) og Thorbjørn Thaarup (referent).

1. Indledning
Peder bød velkommen og fortalte levende om sin tur til Aarhus Søfarts Museum.

2. Konference 2018
Konferencen kan ikke være i Torsminde. Peder åbnede for muligheden for at udskyde til 2019, [...]

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016

Monday, October 17th, 2016

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016 på Vikingeskibsmuseet
Til stede: Ole Sonne, Karl Nøhr Sørensen, Benjamin Asmussen, Jens Riise Kristensen, Morten Ravn, Peder Ellegaard, Carsten Jahnke, Ida Jørgensen og Thorbjørn Thaarup (referent)
1. Indledning
Intet at bemærke.
2. Debriefing, konference 2016
Udvalget takkede TT for den store indsats i forbindelse med konferencen. Formanden roste konferencen.
3. Økonomi
Konferencen gav heldigvis overskud, [...]

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016

Monday, October 10th, 2016

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016 på M/S Museet for Søfart
1. Indledning
Formanden, Peder Ellegaard, indledte og takkede de fremmødte for en god konference.
2. Udvalget
Formanden fortalte om de foregående års aktiviteter og opremsede kontaktudvalgets medlemmer. Det er en udfordring at finde nye lokaler til vore efter Orlogsmuseets nedlæggelse, [...]

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, mandag den 8. februar 2016

Thursday, September 29th, 2016

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, mandag den 8. februar 2016 hos formand Peder Ellegaard Larsen
Til stede: Peder Ellegaard Larsen, Thorbjørn Thaarup (referent), Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Claus Rohden Olesen, Thijs Maarleveld, Ole Lisberg, Morten Ravn, Carsten Jahnke og Christian Lemée
1. Indledning, herunder lokalesituationen
Referatet fra sidste møde er godkendt.
PEL har undersøgt muligheden [...]

Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, torsdag den 15. oktober 2015 – referat

Wednesday, December 16th, 2015

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, torsdag den 15. oktober 2015 på M/S Museet for Søfart.
Dagsorden
1. Indledning, herunder godkendelse af referatet af mødet den 9 SEP 2015
Vi starter med at sige mange tak til Anton, der flytter til nyt job som direktør på museet i bayerske Füssen.
Referatet fra sidste møde [...]

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 9. september 2015 på Vikingeskibsmuseet.

Tuesday, October 20th, 2015

Til stede: Morten Ravn, Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Peder Ellegaard, Ole Lisberg, Claus Rohden Olesen og Thorbjørn Thaarup
1. Indledning
Vi siger tak for værtskab, og tak for en god sejltur til Morten. Visse medlemmer har desværre glemt at melde afbud. Vi tager spørgsmålet om eventuel aktiv tilmelding til MKs møder op på næste møde.
Ingen kommentarer til [...]

Kontaktudvalgsmøde den 5. maj 2015 – referat

Friday, September 11th, 2015

Møde i Maritim Kontakt, tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.
Til stede: Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Ole Lisberg, Jens Riise, Peder Ellegaard, Anton Englert, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)
Dagsorden:
1. Indledning, herunder godkendelse af referatet af mødet den 24 FEB 2015
Det må sikres, at referaterne kommer på hjemmesiden rimeligt hurtigt.
Referatet er godkendt.
2. Samarbejdet: MK-udvalget/Museet [...]

Kontaktudvalgsmøde den 24. februar 2015 – referat

Friday, September 11th, 2015

1. Indledning herunder godkendelse af referat af mødet den 7 OKT 2014. Formanden bød velkommen, der var ingen indvendinger til det udsendte referat.
2. Konferencerapport 2014. Morten Ravn orienterede om, at rapporten er lagt ind på hjemmesiden, den er smukt sat op af Jens Riise Christensen.
3. Nyt om samarbejdet med MFS. Årbog er udsendt, men den er ikke blevet [...]

« Previous Entries