Menu

Nyheder

“De sidste sejlskibe”, Maritim Kontakt 33 udkommet

Af TT | January 26, 2011

Benjamin Asmussen: "De sidste sejlskibe - småskibsfarten i Danmark omkring verdenskrigene", Maritim Kontakt 33, København 2010Så er det nyeste nummer af Maritim Kontakt, bind 33, sendt på gaden.

Bogen har titlen De sidste sejlskibe – småskibsfarten i Danmark i tiden omkring verdenskrigene og er skrevet af Benjamin Asmussen, museumsinspektør på Handels- og Søfartsmuseet.

Som regel er det billedet af de store barker og fuldriggere, som toner frem på nethinden, når man taler om sejlskibe. Det største antal sejlskibe blev dog udgjort af de mange små jagter, galeaser og skonnerter, der sørgede for transport af varer i Danmark og i det nære udland.

Sejlskibsfarten omkring år 1900 foregik på mange måder som i tidligere århundreder, men herefter kom forandringerne med større hast. Skibene fik motorer om bord, og efter 2. verdenskrig var det ved at være helt slut med sejlets tusindårige historie inden for erhvervssøfarten.

Småskibsfarten i Danmark var hverken specielt spektakulær eller glamourøs, men udførte en vigtig opgave i distributionen af varer i Danmark og det nære udland.

Bogen, som er på 92 sider og illustreret, er sendt ud til abonnenterne. Er du ikke abonnent kan bogen købes ved at tegne abonnement eller bestilles fra forlaget.

Emne: Maritim Kontakt | No Comments »

Comments