Menu

Nyheder

Kontaktsudvalgsmøde d. 15 september 2010 – referat

Af TT | November 1, 2010

Møde i Kontaktudlvalget for Maritim Historie- og Samfundsforskning den 15. september 2010 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Til stede: Peder Ellegaard, Anton Englert, Ole Lisberg, Morten Ravn, Jens Riise, Carsten Jahnke, Jon Voss, Benjamin Asmussen, Flemming Rieck og Thorbjørn Thaarup

Vi takker for en fin sejltur på Roskilde Fjord med KRAKA.

1. Indledning

2. Tilføjelser til dagsordenen

Planlægningsgruppe for konference 2012 og udgivelse af webbog.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

4. Økonomi – forlag

Forlagets kasserer Erik Housted var ikke til stede, men havde sendt et økonomisk overblik på forhånd. EH Foreslog, at vi skulle sælge ældre udgaver af Maritim Kontakt billigere for at få flere penge i kassen og luget ud i lageret. Desuden har der, blandt andet på grund af de mange biblioteksnedlæggelser været et fald i antallet af abonnenter. Orlogsmuseet ønsker heller ikke længere at sælge vores bøger.

CJ: Jeg synes vi skal vente med at nedsætte prisen på de gamle numre, til vores kasse er helt tom.

PE: Marinehistorisk Selskab har også fået afvist bøger hos Orlogsmuseet.

BA: Vi har fået løfte om at kunne sælge næste nummer af MK på Handels- og Søfartsmuseet.

CJ: Vi har i kildeselskabet fået en aftale med Dansk Boghandlerforening og haft succes med at sælge gennem dem.

PE: Jeg tager kontakt til Dansk Boghandlerforening.

5. Udvalgets økonomi

CJ: Det er uforandret. Vores indtjening på et nummer dækker ikke helt trykkeprisen. Fondsansøgninger kan dække noget. Jeg foreslår en forhøjelse af kontingentet. Vi bør lægge fokus på monografier. Vi bør desuden lægge os på et kontingent, der dækker vores trykkeudgifter.

PE: Vi har admiralsforsamlingens godkendelse til at hæve kontingentet.

AE: Kan vi få fondsstøtte til antologier over et samlet emne?

CJ: Ja det mener jeg godt vi kan.

MR: Men man får også en del afslag til monografier – selvom chancerne ER større. Vi kunne indrette prisopgaven til kun at omfatte monografier.

CJ: Vi bør have en peer review ordning, så vi har større chancer for at få videnskabelige artikler. Universitetsansatte må for fremtiden ikke udgive i tidsskrifter, der ikke er peer reviewed.

FR: Jeg vil gerne modsætte mig det, da MK grundlæggende er, og også for fremtiden skal være for dygtige amatører. Vi har ikke mange universitetsansatte, der skriver i MK alligevel.

BA: Jeg tror godt, at vi kan få økonomisk støtte uden peer review.

AE: Vores formål er ikke at være et forskningsfyrtårn, men at udgive gode maritimhistoriske artikler på dansk.

6. Redaktionskomité for Maritim Kontakt 33

MR: Jeg har undersøgt om vi kan få trykt bogen billigere end det hidtil har været muligt. Jeg har kontaktet PJ Schmidt i Vojens. Det ser ud til at være et godt tilbud – især fordi PJ Schmidt også tilbyder at sende ud. Hvis udvalget accepterer forslaget, vil jeg gå videre med tilbuddet.

AE: Vi skal være meget omhyggelige med layout og ombrydning. Det er et stort arbejde for redaktionen.

MR: Det kan PJ Schmidt også sørge for mod et tillæg. Det synes jeg vi skal.

FR: Vi kan også undersøge markedet yderligere, selvom tilbuddet da er godt.

BA: Handels- og Søfartsmuseets årbog bliver trykt hos PJ Schmidt og vi er meget tilfredse.

MR: Vi må prøve noget nyt, da der er mange penge at spare i forhold til tidligere. Hvis resultatet ikke er godt nok, må vi jo tage det til efterretning.

PE: Vi giver MR mandat til at finde et trykkeri træffe en beslutning. MR kommer ligeledes med et forslag til kontingentforhøjelse.

7. Sponsorater

PE: Jeg har sendt ti ansøgninger, fået to svar – et afslag og et henholdende.

MR: Jeg har fået to afslag og et henholdende, men vi har også søgt meget bredt. Vi har endnu ikke fået noget svar fra Rederiforeningen for Mindre Skibe. Derudover foreslår jeg at uddelegere fondsansøgninger, så vi fordeler arbejdet og giver dem til andre kvalificerede medlemmer af udvalget.

FR: Erik Gøbel og jeg har erfaring og jeg vil godt forelægge det for EG.

CJ: Vi må vente med at trykke og udgive til efter vi har fået fondsstøtte, da fonde ikke giver til allerede udgivne værker.

MR: Det skulle ikke være noget problem for PJ Schmidt.

8. Hjemmesiden

BA: Der er ikke så meget nyt. Vi har 5-10 besøgende om dagen, hvilket nok er hvad vi for indeværende kan forvente. Op til konferencen havde vi flere besøgende, så den ser ud til at virke. Hvis vi scanner vores bøger og lægger dem online vil vi få flere besøgende og måske endda flere købere af de gamle numre,

EA: Gratis digitale numre af gamle numre synes jeg er en god idé. Vi skal også lægge anmeldelser af vores numre online.

TT: Jeg synes ikke, at vi skal skabe for meget nyt indhold til hjemmesiden, bortset fra referater, da det genererer ganske lidt besøg i forhold til arbejdet. En scanning af gamle numre vil være meget bedre, da det giver gode hits og god formidling for en engangsindsats.

TT: Vi mangler i øvrigt stadig visse cv’er til hjemmesiden. (Efter CJ og FR har sendt deres bidrag, drejer det sig om Stephanie Robl Matzen, Poul-Henrik Westh, Karl Nøhr Sørensen, Jan Hammer Larsen, Christian P. P. Lemée og Thijs Maarleveld)

JR: Vi bør lægge en beretning fra konferencen online kort efter den er afholdt.

TT: Helt enig. Det burde jeg have tænkt på, men det vil ske for fremtiden.

AE: Kan vi begynde at udsende digitale nyhedsbreve?

CJ: Vi har ikke e-mails på flertallet af vores medlemmer.

9. E-bøger

CJ: Måske skulle vi udgive nogle artikler på internettet. De artikler vi ikke har plads til at udgive i monografierne. En af mine studenter har redigeret en antologi om flådehistorie, som han vil udgive som e-bog. Måske kan vi hjælpe ham. Jeg har ikke lovet noget.

BA: Mange tidsskrifter lægger artikler gratis online. Det vil også være et meget stort arbejde for os at lave en maritimhistorisk nyhedsportal.

PE: Der er vist generel enighed om et nej fra vores side.

10. Planlægningsgruppe til næste konference

PE: Konferencestedet er på Vestsjælland, men det er op til planlægningsgruppen at foreslå konkrete steder og et budget. Udvalget består af AE, TT, JV og FR. TT tager initiativ til et møde.

AE: Jeg tager gerne initiativ til den kommende prisopgave.

11. Eventuelt

AE: Vi bør have lidt bedre kommunikation med planlægningsgruppen af konferencen. Den forløb glimrende, men de små aftaler og udgifter skal være helt på plads.

CJ: Måske skulle vi sætte prisen til konferencen lidt op.

PE: Næste gang skal rejsen og opholdet til prismodtagerne indregnes i konferencen, hvis vi skal i det hele taget skal give det.

PE: Vi kan eventuelt samarbejde med Marinehistorisk Tidsskrift om at bringe nogle få artikler med marinehistorisk interesse. Lad os vende tilbage til det, når Søren Nørby og Jakob Seerup er her. Vi har lovet prismodtageren at udgive hans artikel, men det bliver svært, hvis vi skal satse på monografier og antologier.

OL: Marinehistorisk Tidsskrift er for lille til sådan en lang artikel. Vi bør tage kontakt til Marinehistorisk Selskab og spørge om de vil udgive et særnummer i samarbejde med os.

PE: Jeg tager kontakt til Niels Probst og vi vender tilbage til det, når Søren og Jakob er her.

AE: Måske skulle vi holde os til at udgive monografier og så have et redaktionssamarbejde med andre udgivere og årbøger.

OL: Vi har i MK et naturligt tilhørsforhold til Handels- og Søfartsmuseet. Vores udgivelser er meget nært beslægtede.

AE: Både Handels- og Søfartsmuseet og MK kunne have interesse i et samarbejde mellem de to organisationer.

CJ: Vi skal trods alt, selvom et samarbejde med H&S er en god idé, beskytte vores eget image.

PE: På fredag den 17. september er der første spadestik på det søfartsmuseum i Helsingør. Der er fri adgang.

FR: Vi har reception på Køge Museum den 4. oktober klokken 15 i anledning af Slaget i Køge bugt.

MR: Jeg er blevet spurgt, om en gruppe af skolelærere fra Rødovre må bruge Jan Hammers artikel om PERVYJs forlis ud for Lønstrup. De vil komme den på en hjemmeside vedrørende området omkring Lønstrup, hvor de i mange år har haft en feriekoloni. Jeg spørger naturligvis Jan.

PE: Vi siger ja, men det skal være meget tydeligt, at det kommer fra os.

MR: Jørgen Burchardt har spurgt mig om vi kan sende vores økonomiske detaljer til et brev til politikerne vedrørende nødlidende danske tidsskrifter.

PE: Vi giver generelle oplysninger om bortfaldet af portostøtten, men involverer os ikke yderligere.

Emne: Referater | No Comments »

Comments