Menu

Nyheder

Kontaktsudvalgsmøde den 14.september 2011 – referat

Af TT | October 26, 2011

Møde i Kontaktudvalget for Maritim Historie- og Samfundsforskning onsdag den 14. september på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Til stede AE, EL, EH, PEL, JRK, TT (referent) og GN

Vi takker for en god sejltur på trods af det beskedne antal deltagere.

1. Indledning

PEL: Vi har haft mange frafald i dag. Måske er programmet for omfattende de dage vi sejler. Vi tager det op igen, når vi er flere samlet.

PEL delte SFHMs årsberetning rundt til almen information.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde

Godkendt

3. Forlagets og udvalgets økonomi

EH: Der er ikke så meget nyt fra forlaget. Vi har intet solgt, så økonomisk status quo. Momsregnskabet for første halvår 2010 er afleveret. Vi har betalt hele 27 kr. i moms. Når Carsten Jahnke er tilbage fra Frankrig, hører vi nærmere om udvalgets økonomi.

Vi genoptager punktet på næste møde.

4. Konference 2012

EA: Nu begynder vi at skulle træffe faste aftaler med foredragsholdere og faciliteter.

OL: Marinehistorisk tidskrift har deadline den 10. januar og der skal vi annoncere. Vi skal også både kunne modtage betaling via netbank og på anden vis.

TT: Vi giver CJ en liste over de tilmeldte og så tjekker han hvem der har betalt og hvem der ikke har betalt.

OL: Vi har heldigvis ingen udgifter, der pludseligt kan overraske.

AE: Konferencegebyret skal være helt fastlagt den 10. januar, når det skal meddeles i Marinehistorisk Tidsskrift.

TT, OL og AE tager på tur til Nakskov og tjekker faciliteterne i begyndelsen af december.

JRK: Vi bør reklamere lokalt.

OL: Det kan løses ved at lægge flyers på museet og på biblioteket.

PEL tager kontakt til marineforeningen i Nakskov.

5. Redaktionskomitéen for MK34

MR: Vi har modtaget et tilbud fra trykkeriet P.J.Schmidt. Deres priser er steget en smule, og desuden er MK34 mere omfangsrig end MK33 – derfor de lidt højere priser end sidst. Med lidt

ekstraudgifter, sidste gang kom der tillæg for lidt billedbehandling og rettelser, og moms bliver det samlede beløb mellem 27.000,-  – 30.000,- DKK.

6. Redaktionskomitéen for MK 35

TT: MK 35 kommer sandsynligvis til at omhandle dansk-nederlandske forhold i renæssancen. Der arbejdes på, at det bliver en sammen- og omskrivning af Claus R. Olesens og mine specialer, der begge retter fokus på dansk import af nederlandsk maritim teknologi i 15-1600-tallet. CRO som arkæolog og jeg som historiker/geograf beskæftiger os med emnet på ret forskellig vis, hvilket forhåbentligt vil give bogen en spændende dynamik. Processen er gået i gang mellem CRO og mig. MR svæver over vandene som tovholder.

PEL: Skal vi tage kontakt til den hollandske ambassade?

CL har tidligere søgt disse forbindelser og har fået penge.

7. Salg af restoplag af gamle numre

Erik Housted, Poul-Henrik Westh og formanden aftaler møde med Nyboders Boghandel m.h.p. salg af restoplaget af MK. Formanden tager endnu en gang kontakt til Søren Nørby omkring MK 30 og 31

MK 2014 skal omhandle Første Verdenskrig. Serieredaktøren anmodes om at starte en kampagne angående dette på den maritimhistoriske konference 2012.

Farvel og tak for et godt møde.

Emne: Referater | No Comments »

Comments