Menu

Nyheder

Kontaktsudvalgsmøde den 15. juni 2011 – referat

Af TT | June 28, 2011

Møde i Maritim Kontakt d. 15. juni 2011 på Orlogsmuseet

Til stede PEL, TT (referent), CRO, PEW, AE, GN (medlem på prøve), MR, SR, BA, JS, EG, OL og

EH

EG holdt et kort men spændende oplæg om Statens Arkiver, tilgang, kassation og fremtid.

1. Indledning og nyt fra formanden
Velkommen til Gunnar Nolsøe, tidligere styrmand og skibsinspektør. JRK har gjort reklame
for os ved Træskibssammenslutningens pinsestævne i Nyhavn.

2. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt.

3. Regnskab – forlag
EH delte regnskabet fra 2010 rundt.
EH: Vi har sendt regnskabet til Civilstyrelsen, men de har ikke gennemgået det. Regnskabet
er et kasseregnskab, der alene bygger på indbetalinger og udbetalinger. Vi ikke haft
produktionsomkostninger, da vi trykte bøger i 2009 og 2011 men ikke i 2010. Til gengæld
fik vi et overskud. Løssalget er ikke stort. Vi har et lager af usolgte bøger, der beløber
sig til 65.000 kr. – løst anslået. Vores beholdning af kontanter er ca. 32.000 kr. + 1500
i udestående. Da vi fra tidligere år har et underskud, skal vi ikke betale skat for 2010.
Regnskabet er udramatisk.
EH sendte lageroptælling over usolgte numre rundt.
EH: Vi skal have overblik over hvor, eller hvis, der er ekstra numre af 30, 31 og 32.
Formanden spørger Søren Nørby, der stod for udflytningen af bøgerne fra Marinens
Bibliotek til arresten på Nyholm. EG spørger AMM om der står rester af oplaget hos os.
MR: Hvis vores medlemstal ikke ændrer sig væsentligt kan vores forlag via de
formindskede trykkeomkostninger få forlaget til at løbe rundt.
EH: Udsendelse og emballage er dyrt, men det løber akkurat rundt.
PEL: Konferencerne skal hvile økonomisk i sig selv.

4. Regnskab – udvalg
CJ var ikke til stede – punktet udsat.

5. Maritim Kontakt 34
MR kunne oplyse af vi har modtaget anden korrektur fra forfatteren Martin Østergaard.
Nummeret bliver lidt større end det sidste nummer. Vi har en masse gode illustrationer.
Fondsansøgningsproceduren skal lige afklares.
EG: MR bør som redaktør påtage sig opgaven som tovholder for fondsansøgningerne.
PEL: Jeg tager kontakt til FR.
EA foreslår, at MR tager kontakt til Ole Mortenssøn, der tidligere arbejdede på Langelands
Museum. Han har stor erfaring med både ansøgninger, glimrende forskning og lokalområdet
i Det sydfynske Øhav.

6. Konference 2012
Der er ikke så meget nyt. Grundplanlægningen er klar. AE tager kontakt til lokale
oplægsholdere i Nakskov.

7. Hjemmesiden

Vi mangler fortsat oplysninger om følgende medlemmer:
Stephanie
Karl Nøhr
Jan Hammer
Christian Lemée
Thijs Maarleveld
Claus Rhoden Olesen:
BA: Vi har lagt anmeldelser af nummer 33 ud på siden. Vi har desuden haft en stigning i
brugerantal. Vi tilføjer en lille
vignet med det nyeste nummer, så referaterne ikke bliver helt så dominerende.
Vi laver et særtilbud på MK nummmer 25, Navigationens Udvikling, 99 kr + porto.

8. Eventuelt
MR delte en opfordring til forskning i vikingernes sejlads på Nordatlanten uden landkending
rundt.
BA: Der er i Søfartspuljen tale om en forskningsgruppe vedrørende navigation.
Der var enighed om, at det ikke er MKs opgave at bedriver forskningen men derimod at
formidle kontakten. Vi kunne have en opslagstavle på hjemmesiden, men det kræver en
diskussion om moderering og redaktion.

BA: I Søfartspuljens regi er vi ved at skabe en søfartshistorisk nyhedsportal,
www.udkigsposten.dk. Her bliver der ved hjælp af lokalredaktører konstant opdateret med
nyt om maritime festivaler, udgivelser, udstillinger, foredrag, etc. Vi kan også sagtens have
en opslagstavle med ”læser til læser”. I Søfartspuljen er der desuden tale om eventuelt en
gang i fremtiden at lave et samarbejde med MK i forhold til den maritimhistoriske
konference.

PEL: MK var repræsenteret ved Christianhavns Biblioteks dag om militær litteratur. Det var
hyggeligt, men det var ikke voldsomt velbesøgt. Vi mødte ejeren af Nyboder Boghandel, der
gerne vil se på vores lager og give et tilbud på noget af det. Udvalget giver lov til at sælge
dele af lageret. PEL, PHW og EH indleder forhandlinger.

PEL: MK 33 er fortsat relevant for Rederiforeningen for mindre Skibe. Kan vi ikke
komme med et godt tilbud.
BA: De er lagt sammen med Rederiforeningen, hvilket måske gør det lidt sværere.
Det blev vedtaget at afvente mødet med Nyboder Boghandel.

Vi går videre med idéen om et nummer af MK om Første Verdenskrig i 2014. Vi søger at
skabe et samarbejde med Museum Sønderjylland i Aabenraa.

Vi hørte et fint nummer af Sara Leander – en svensk stjerne fra 1930′erne.

9. Skaffegaster og fagligt indhold til næste møde den 14. september klokken 15.00 på
Vikingeskibsmuseet!

Vi har intet fagligt indslag, da vi sejler på fjorden. Sejladsen starter klokken 15.00!

Skaffegaster er OL med støtte fra PEL.

Emne: Referater | No Comments »

Comments