Menu

Nyheder

Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, torsdag den 15. oktober 2015 – referat

Af MR | December 16, 2015

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, torsdag den 15. oktober 2015 på M/S Museet for Søfart.
Dagsorden
1. Indledning, herunder godkendelse af referatet af mødet den 9 SEP 2015
Vi starter med at sige mange tak til Anton, der flytter til nyt job som direktør på museet i bayerske Füssen.
Referatet fra sidste møde er godkendt. TT sender det til MR, der lægger det på hjemmesiden.

2. Samarbejdet: MK-udvalget/MfS-vennekreds herunder formalisering af tilbud (Konference, Prisopgave og redaktionsarbejde)

Det færdigforhandlede samarbejdsdokument lægges ved. Kontaktudvalget bemærker atter, at udvalget gerne vil høres i forbindelse med valget af tema for årbøgerne. Et af oplæggene fra M/S omhandler sex og søens folk. Vi diskuterede muligheden for at skabe gode artikler om sex til søs med særligt henblik på tilstedeværelsen af kilder. Der blev ikke fremlagt andre bud på temaer.
Kontaktudvalget foreslår, at der udnævnes et medlem af kontaktudvalget, der ikke er ansat på Museet for Søfart, til medlem af årbogens redaktion. Udvalget foreslår CRO som første medlem. PEL tager forslaget til Ulla Tofte, direktør for Museet for Søfart.
3. Nyt fra Årbogsredaktionen
Bogen, MK37, er sendt til tryk. Temaet er storm.
4. Hjemmesiden
MR takker for personbeskrivelsesoplysningerne. Der mangler dog stadig for enkelte medlemmer. MR spørger til, om han kan tillade sig at lægge nyheder og filer op i udvalgets navn. Det besluttes, at MR gerne må. Kontaktudvalgets medlemmer opfordres til at sende MR relevante ting.
5. Forslag til revision af prisopgaven
MR retter kontaktoplysningerne på hjemmesiden.
CRO foreslår, med efterfølgende kommentarer fra medlemmerne af kontaktudvalget, visse ændringer i retningslinjerne for prisopgaven. CRO renskriver ændringsforslagene og sender dem rundt til udvalget.
6. Aktiv tilmelding til MK-møder
Vi går over til aktiv tilmelding! Således skal man for fremtiden melde sig TIL møderne og ikke fra. Det vil give større sikkerhed for, hvem der kommer og lettet mailpresset for de medlemmer, der sjældent har mulighed for at komme, fordi de kommer fra den anden ende af landet.
Vi holder to årlige møder uden for Orlogsmuseet, i september på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og i oktober på M/S Museet for Søfart i Helsingør.
7. Konferencen 2016
Den maritimhistoriske konference finder sted 22. – 24. april 2016 i Helsingør. Det er storbededagsferien, men vandrehjemmet kunne ikke huse os ugen efter.
TT har bestilt 44 sovepladser på vandrehjemmet Danhostel i Helsingør, fordelt på 9 dobbeltværelser med bad, 3 dobbeltværelser med delt bad og 5 firepersonersværelser med delt bad. Der er formodentlig plads til flere, men så bliver det sovesal. TT tænker, at en del deltagere overnatter i København. Oplæggene finder sted på M/S. Her vil der være skipperlabskovs fredag aften før det offentlige foredrag, der foregår i vores store Kronborgbro. Inkluderet i prisen er én øl pr. person til labskovsen og øl, vand, vin, snacks efter foredraget.
Resten af programmet lørdag og søndag formiddag finder sted i vores mødelokale “det blå rum”. Her vil blive serveret frugt, kaffe og croissanter om morgenen. Frokost vil begge dage blive serveret i caféen. Prisen for frokost er ekskl. drikkevarer.
Ekskursionen planlægges som en sejltur med dampskibet BJØRN, men da de kun kan have plads 36 personer, skal vi nok også hyre et andet skib. Jens Riise er i gang med at høre sine venner i TS, om en af dem har muligheden for at lægge vejen forbi Helsingør og danne en flåde med BJØRN. Derfor er der endnu ikke bestilt tur med BJØRN. Men det skal gøres snarest. Hvis det kikser tager vi en tur på Kronborg og de reetablerede volde under ledelse af vidende medlemmer af vores selskab.
Der er, på opfordring fra deltagerne ved sidste MK-møde, bestilt festmiddag om bord på TYCHO BRAHE lørdag aften. Det er buffet til 249,- pr. person inkl. færgebillet, ekskl. drikkevarer.
Den foreløbige prisudregning for konferencen pr. person er således:
753 – 853 kr. for ophold og forplejning på M/S (alt efter frokostvalg)
249  kr. for festmiddag på TYCHO BRAHE
275 – 1100 kr. for overnatning (alt efter værelsesvalg)
128 kr. for morgenmad på vandrehjemmet.
200 kr. for sejltur med BJØRN og evt andet skib. Vi taler med marinehjemmetværnet.
Det giver 2520 kr. for den dyreste løsning, hvilket lægger sig opad budgettet for konferencen i Aabenraa. Her var den dyreste løsning sat til 2700. Der er således plads til at lægge en lille buffer ind.
PEL kontakter sine venner i Marinehjemmeværnet, Helsingør, og spørger, om de kan hjælpe med ekskursionen!
8. Eventuelt, herunder udpegning af skaffegaster til næste møde (julemødet tirsdag den 8 DEC på Orlogsmuseet)
AE introducerede sin nye arbejdsplads i Füssen. Meget spændende.
BA introducerede sit call for papers til den nye antologi om skandinavisk-kinesisk maritime forbindelser. Send gerne videre!
BA introducerede også M/S nye indkøb af et tepakningsmaleri fra Canton. Meget specielt og værdifuldt. M/S takker sponsorerne Augustinusfonden og Kulturstyrelsens hastesum.
Skaffegaster til julemødet er: Steen Schøn, Poul-Henrik Westh, Jon Voss og Helle Sigh! Formanden sørger for snapsen.
Tak for god ro og orden!

Emne: Referater | No Comments »

Comments