Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde 22. februar 2012 – referat

Af TT | April 24, 2012

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 22/02 2012 på Orlogsmuseet

Til stede: Benjamin Asmussen, Claus Rohden Olesen, Jens Riise Kristensen, Peder Ellegaard Larsen, Poul-Henrik Westh, Jakob Seerup, Erik Housted, Karl Nøhr, Gunnar Nolsøe, Morten Ravn, Erik Gøbel, Anton Englert, Jan Hammer og Thorbjørn Thaarup (referent).

Som noget nyt er beslutninger, der kræver handlinger af et eller flere medlemmer frem mod næste møde, understreget. Der var mange af dem denne gang.

1. Indledning og mødeplan

PEL: EG stopper i udvalget. Vi takker Erik for de mange gode år og det store arbejde han har lagt i udvalget.

TT udsender igen mødeplanen for 2012.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 24. oktober i Køge

PEL: KN og PHW taler atter sammen om eventuelle aftagere af tidligere numre af MK i Århus. PEL, EH, og PHW taler med Nyboder Boghandel.

PEL: Det blev nævnt at vi har for få salgskanaler, men internationale salgskanaler er på grund af sprogbarrierer nyttesløse – måske undtagen norske.

PEL: Vi har modtaget klager om sen advisering om konference, men indkaldelsen kom ud sammen med MK 34, MfS’s årbog og Marinehistorisk Tidsskrift.

Referatet godkendt.

3. Økonomi forlag/udvalg

EH: På grund af min arbejdssituation kan jeg ikke følge med i forlagets og udvalgets konti på samme niveau som hidtil. Forlaget har lige knap 32.000 kr. på kontoen. Vi har kun ganske få udeståender. Det er stort set samme niveau som før udsendelsen af MK 34. Vi har desværre igen mistet nogle biblioteker som abonnenter. E-fakturaer skaber desuden lidt problemer.

EH runddelte regnskab for 2011.

EH: Vi udsendte to numre i 2011, hvilket fremgår af regnskabet. Den let øgede salgspris sender regnskabet nogenlunde i balance. Portoudgifterne er næste lige så store som produktionsomkostningerne. Underskuddet i regnskabet skyldes primært, at der er folk der endnu ikke havde betalt, da regnskabet blev udført.

PHW: Er salget blevet mindre fordi vi har hævet prisen?

EH: Det må Carsten Jahnke svare på. Han har overblikket og han har tidligere nævnt, at vi har flere abonnenter, der betalte for sent.

EH: Vi skal have ændret kontonummeret på hjemmesiden til det nye. BA retter det de relevante steder. EH sender det nye kontonummer til BA.

PEL: Kan vi få en samlet oversigt over det biblioteker, der har sagt vores abonnement op? EH sender den til PEL og AE.

EH: Nu hvor jeg er gået på pension har min situation ændret sig noget. Da vi planlægger at flytte, skal vi skaffe et nyt sted til vores boglager og en ny kasserer for udvalget. Man skal som kasserer have plads til et håndlager af MK til udsendelse. Det der tager mest tid, er at ekspedere ordrer – regnskabet er ret enkelt.

CJ har sendt en mail: Der er stadig 15 medlemmer, der ikke har betalt MK 33 efter adskillige rykkere. De bør stryges fra listen over abonnenter. For MK 34 mangler vi stadig betaling for 44 personer.

PEL: Vi sender rykkere nu.

EH: Der kommer altid noget retur, når vi sender ud – blandt andet på grund af dødsfald. Dette er dog nok ikke tilfældet med disse.

CJ: Udvalget har 33.396 kr. i kassen. Oveni dem har vi betalinger for konference 2012.

4. Konference 2012

EA: Alt er i orden. Med antallet af tilmeldinger skulle det løbe rundt. Vi har desuden været i Nakskov og tjekket forholdene. Vi takker Aase Hansen for hendes hjælp i den anledning. Alle aftaler er bekræftet. Handicapforholdene er også i orden. TT skriver navneskilte og står for udsmykning af Hotellet med plancher for MfS. Benny Jakobsen og JRK står også for en udstilling. CJ står for AV-udstyr. Den 9. marts holder vi atter møde i konferenceudvalget.

PEL viste bladet ”Marineforeningen/Under Dannebrog”, der har bragt en fin omtale af vores konference. Tak for det. Leif Mortensen fra bladet har sendt et brev, hvor han fortæller, at de har bragt annoncen uden beregning. Vi lover til gengæld at sende konferencerapporten til redaktionen af ”Under Dannebrog”, så det kan være klar til deres juninummer. Det sendes via PEL. Marinehistorisk Tidsskrift har også bragt det. GN sender det til Foreningen for Søfartens fremme.

PEL: Har vi været for sent ude med konferenceindkaldelsen? Enighed om at det ikke er tilfældet. Der har dog været en lille fejl på hjemmesiden i en kort periode. PEL retter henvendelse til Anders Monrad Møller, der har klaget over sen advisering.

JHL: Vi har tidligere haft en mailingliste. Den kan vi måske finde igen. BA sender mailen, når han modtager listen.

BA: Jeg sender information om konferencen til MfS malingliste og Søfartspuljens ditto.

5. MK 34 – lessons learned

Vi tager dette op igen på næste møde.

MR:  Historie Online har anmeldt bogen meget godt.

EH: Vi har dog på trods af gode anmeldelser stort set kun solgt til Marstal Søfartsmuseum og intet andet løssalg.

MR: Vi kommer godt ud med omtale og anmeldelser, men det smitter ikke nødvendigvis af det efterfølgende salg.

PHW: En idé kunne være at få lavet interviews med forfattere. Så at sige at iscenesætte vedkommende.

EH: Pressemeddelelser virker til lokalaviser.

MR: Jeg har haft pæn succes med pressemeddelelser, men det er ikke nødvendigvis presseomtale vi mangler. I forbindelse med MK 34 har vi samarbejdet med Marstal Søfartsmuseum, der også har gjort et stort arbejde.

EG: Det er vigtigt, at medierne for en solonyhed og ikke anonyme spredhagl.

PHW: Vi bør tage prisen på den kommende bog op igen.

6. MK 35

MR: Vi er godt i gang. CRO og TT er forfatterne. Deadline for første udkast er første april. Emnet er, som tidligere nævnt, maritime dansk-nederlandske relationer i renæssancen.

CRO: Jeg har følere ude på Københavns Museum vedrørende eventuel støtte.

BA: Hvad med den nederlandske ambassade? Der er i forvejen fokus på forskning i dansk-nederlandske forbindelser.

CRO: Jeg skriver på et abstract til hjælp for fondsansøgninger.

7. Salg af restoplag

CRO: Skal vi ikke lave en webshop? Folk har dovne internetvaner.

BA og EH: Det er allerede nemt at bestille på vores side. Man skal bare sende en mail. Det koster desuden penge at have en webshop.

8. MK 2014/konference 2014

MR: Det er verdenskrigsnummeret. Jeg vil dog ikke være redaktør på det nummer, men vil fortsat være serieredaktør.

PEL: Jeg er sammen med OL redaktører på det specifikke nummer.

9. Eventuelt

EH: Skal vi have en medlemsliste med adr. tlf. nr. osv? Forslaget godkendt af alle. TT står for indsamling.

AE: Jeg har haft en samtale med en lydbogsforfatter, der har ytret ønske om at indtale nogle af  Vikingesskibsmuseets udgivelser. Jeg nævnte MK for ham og han har fået dem. Det kunne især være interessant for de af vores numre, der er levnedsbeskrivelser. Skal jeg give ham et tilbud, når han kommer med et færdigt oplæg?

PEL: Siden det er vedkommende, der bærer den økonomiske risiko, synes jeg at vi skal sige ja. Enighed om at sige ja, hvis konceptet er tilfredsstillende og det ikke indebærer arbejde for udvalget.

EG: Forfatterne har ophavsret til deres tekster og de skal give tilsagn.

EH: Der har været en lille periode, hvor linket til min mail ikke virkede, men der er ikke gået noget tabt. Vi har desuden fået en mail fra en potentiel udenlandsk abonnent, men betalinger fra udlandet er meget besværlige, moms, told, valuta, porto, bankomkostninger, etc. Det kan stort set ikke betale sig for os.

BA: Man kommer formodentlig til at kunne købe de kommende numre online hos MfS.

EH delte to forespørgsler rundt. CRO tog på sig at svare på den ene af dem. EH svarer selv på den anden.

FR har sendt et brev: Hempel har desværre takket nej til at sponsere vores prisopgave som ”Hempelprisen”. GN forespørger sig hos Weilbach.

CRO: På Københavns Museum har vi planer om et arkæologisk øresundsseminar til efteråret med cirka 10 oplægsholdere om handel- og søfart. Jeg fortæller mere, når planerne er videre fremskredne.

Næste møde er mandag den 26 marts 2012 kl. 17.00 på Orlogsmuseet!

Skaffegaster er CRO og JRK – CRO holder det faglig oplæg om fundene på Gammel Strand.

Tak for god ro og orden.

Emne: Referater | No Comments »

Comments