Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde d. 21. februar 2011 – referat

Af TT | March 5, 2011

Møde i Kontaktudvalget for maritim historie- og samfundsforskning den 21. februar 2001 på Orlogsmuseet.

Til stede: PE, PHW, OL, CRO, FR, MR, BA, TT, JS, CJ, JR, AE, CL, EG, EH – referat af TT

1. Meddelelser fra formanden

PE: Vi tager ud til lageret i arresten og ser på varelageret. Vi skal af med restbeholdningerne, da vi nok ikke kan disponere over lokalerne for evigt. Det vil også komme foreningen økonomisk til gode.

PE: Søren Nørby har meldt sig ud. Vi takker ham for 11 års medlemskab, hvor han blandt andet har fungeret som sekretær.

2. Erfaringer fra udsendelsen af MK 33

EH: Vi havde visse problemer med adresselabels, men takket var BA og Handels- og Søfartsmuseet lykkedes det til dels. Vi havde enkelte huller i adressekartoteket, men langt de fleste er ok. Der var desværre tvivl om vægten, så det var svært at beregne porto, hvilket gik ud over forberedelsen. Vi måtte også manuelt snitte kanter af kuverterne, da standardstørrelsen lige præcis er for stor til at sende som storbrev. Dette ville hæve prisen gevaldigt. Med de nye portotakster vil problemet været løst. Selve pakkeprocessen er ok, men mere bør forberedes i forvejen.

Der er solgt omkring 300 eksemplarer af MK 33, hvilket er godkendt, men nogle har også meldt fra. Det sidste gælder især bibliotekerne.

BA: Vi håber at sælge på flere museer. H&S sælger allerede.

MR: Det næste nummer er skrevet af Martin Østergaard fra Marstal Søfartsmuseum, så de er vidende om om, og vil nok være interesserede i at aftage nummer 33 også.

MR: Med de nye portoregler vil vi kunne sende større numre ud til billigere priser.

CJ: Kan vi ikke sende en opkrævning ud sammen med bogen?

EH: Det kan kun lade sig gør, hvis folk skriver betalingsidentitet på betalingen.

PE: Jeg, EH, CJ og MR sætter os sammen og taler udfordringerne igennem.

BA: Jeg vil gerne forberede materiale til museerne, men andre end forfatteren bør gøre reklamen. Jeg lægger der på hjemmesiden, så I alle kan hente det der og sende det til jeres kontakter. Dette inkluderer rabat på tidligere numre.

FR: Vi bør også tage nye eksemplarer af MK 33 med til søfartspuljemødet.

PE: Lad os atter tage kontakt til Rederiforeningen af Mindre Skibe angående en eventuel aftagelse af et antal numre. BA og MR gør dette.

3. Mødeplan 2011

Mandag 21. marts på Orlogsmuseet

Tirsdag 26. april på Orlogsmuseet

Onsdag 15. juni på Orlogsmuseet

Onsdag 14. september på Vikingeskibsmuseet

Mandag 24. oktober på Køge museum

Mandag 5. december Orlogsmuseet

4. Økonomi – forlag

EH: Vi har 4.791 kr. i kassen og alle udeståender er betalt. Vi har dog noget til gode hos udvalget og hos andre. MK 33 ser ud til at løbe rundt.

5. Økonomi – udvalg

CJ: Vi har cirka 20.000 i kassen, når regningen til forlaget er betalt. Den er på cirka 21.000, så vi har alt i alt har cirka 75.000 i alt, når vi har fået alle penge i kassen.

6. Konference 2012

AE og TT præsenterede planerne for den maritimhistoriske konference 2010:

1.      Overblik over faciliteter, priser og aftaler i Nakskov
27. – 29. april 2012. Ankomst fredag aften og afgang søndag efter frokost. Vi bor på Hotel Harmonien i Nybrostræde. Ekskursionen bliver lørdag eftermiddag med lille vandretur i Nakskov og derefter sejltur til Slotø. Vi spørger Aase Hansen om råd til guide til vandretur og Slotø. Honorar til guide skal vi finde ud af samt prisen for ikke-overnattende gæster. Vi satser på at få deltagere fra konferencen til at guide – det er billigere og udmærket.

Vi tager derned og ser på forholdene om et års tid. TT skriver transportvejledning til Nakskov.

Priser og foreløbigt program:
- Ankomst fredag d. 27. april 2012
- 2 retter´s menu
- Overnatning

Lørdag d. 28. april 2012
- Morgenmad
- Frokost m. 1 øl eller vand
- 3 retter´s menu
- Overnatning

Søndag d. 29. april 2012
- Morgenmad
- Frokost m. 1 øl eller vand
- afrejse

Pris per person for ovenstående : 1.550; ved  overnatning i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse:  100; pr. nat

Fra lør. d. 28 april og søndag d. 29. april 2012 råder vi over  et foredragsrum med projektor, lærred, whitebord m.m inkl. kaffe, the, vand og frugt. Pris per dag : 2.000;

Alt efter antal deltagere er der følgende muligheder for sejlturen:

1. En to-timers sejlads med flere både for alle 45 (40-50) deltagere fra kl. 14-16

2. To to-timers sejladser med Postbåden Vesta med max 30 deltagere per tur fra kl. 14-16 og fra 16-18.

Prisen pr person bliver 80.00 kr, og det er på begge forslag til fordeling af personer.

Oplægsstruktur
Vi har en standardlængde for oplæg men specielle oplæg kan få længere tid. De gælder eksempelvis oplæg på baggrund af større videnskabelig arbejder, eksempelvis længerevarende studier over omfattende emner. Det kan også være på grund af særlige hensyn til foredragsholderens arbejde inden for den maritimhistoriske forskning.

15 minutter + 5 minutters diskussion er standard for oplæg. Vi muliggør længere indlæg for arbejder der kræver mere tid. 30 minutter + 10 minutters diskussion er standarden for disse.

EG: Som udgangspunkt bør alle have lige tid, men enkelte kan godt have længere tid. Men kun enkelte.

Forslag til af os ønskede emner
Vi efterlyser bidrag om Nakskov og Nakskov Fjord, da vi også gerne vil have et lokalt perspektiv på konferencen.

Mulige navne for foredrag om Nakskov: Niels Engberg, Ole Muusgaard, Aase Hansen, Michael Bruus

JR: De har den fine slæbebåd NH1. Vi besigtiger den, men lover ikke noget.

Forslag til længere foredrag
Jakob Seerup og hans ph.d. om flåden i 1700′tallet
Prisopgavevinderne

Flere forslag efterlyses.

Markedsføring
Historie Online er en vigtig samarbejdspartner. Venneforeninger for museer og andre maritime foreninger er også vigtige, da de består af vores kernebrugere. Prisen for konferencen taget i betragtning tror vi, at meget få studerende vil være interesserede i at deltage.

7. Hjemmesiden

BA: Vi havde et lille uheld, hvor overdragelsen ikke var gået i orden, men nu lykkes det. Der er styr på det til næste år. Det går lidt frem med besøgstallet. Vi har cirka 10 om dagen, hvilket er ok for en side af vores type.

BA, TT, CL og AE: Facebook er næppe nødvendigt for MK. Enighed om det.

BA: Jeg er blevet sekretær for Søfartspuljen. Vi planlægger en portal for søfartshistoriske events og udgivelser. Der bliver en lille gruppe lokalredaktører, der dækker forskellige lokaliteter og emner

8. Eventuelt

EH: Vi bør have en adresseliste over nuværende medlemmer. Vi bør også takke udgåede medlemmer og give dem det nyeste nummer gratis.

PE: Nye medlemmer bør have så mange af de tidligere numre som muligt.

EH: Ja – det er ikke alle, der er tilgængelige.

MR: Martin Østergaard arbejder netop nu på næste nummer. Vi har deadline på første udkast den første april. Bindet ser ud til at bliver godt. Med Martins ansættelse på Marstal Søfartsmuseeum har han fået adgang til mange gode illustrationer.

PE: Skal vi tilbyde et gratis nummer til Carsten Jensen og spørge om han vil skrive forord til næste nummer. Vi taler med Martin Østergaard og tager derefter eventuelt kontakt til Jensen. Vi fordeler opgaverne i forhold til finansiering af MK 34 på næste møde.

CL: Skal vi have et temanummer i 2014 om Første Verdenskrig?

Enighed derom. Men prisopgaven bør altid være åben.

CJ: Vi bør satse på monografier, da de er lagt mere rentable.

Enighed derom, men vi kan godt have temanumre af og til. Der skal også være mulighed for lægfolk at bidrage. Vores produkter skal være stilrene, men vi bør også promovere ”skæve” gode artikler.

JS: Skal vi ikke sætte os sammen og finde gode emner for eventuelle temanumre i de kommende år? Aktuelle emner søges, så både fondsmidler og salgstal er bedre.

Skibskatastrofer og pirater er forslag.

PHW: Vi skal ikke sælge bøger som antologier. De må gerne være det, men de skal hedde noget andet.

EG og BA: Vi foreslår et lille fagligt indslag på hvert MK-møde.

Stor enighed! 15 minutters oplæg og 5 minutters diskussion er vedtaget.

CRO: Kan vi oversætte vores skrift til engelsk?

EH: Portoen til udlandet er voldsomt dyr, så det kan ikke betale sig.

Generel enighed om at det ikke er en god idé, selvom enkelte numre kan have relevans. Et summary på engelsk ville dog være en mulighed.

CRO: Kan vi lave noget mere biografisk/skønlitterært? Hvad med bøger om enkelte virksomheder?

Debat herom, men ingen konklusion.

MR: Vil Saxo-instituttets fredagsforelæsninger være en idé for udvalgets medlemmer?

Flere medlemmer vil gerne holde foredrag. Christensen med minerne får til vores glæde udgivet sin afhandling hos marinehistorisk selskab.

CL: Jeg sender et konkurrenceoplæg til en havnevidenskabs- og formidlingskonference konkurrence i Frankrig.

Næste møde er klokken 17 mandag den 21. marts på Orlogsmuseet! KN, CRO, er skaffegaster med Jakob som back-up. Oplægsholder er CRO.

Emne: Referater | No Comments »

Comments