Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde d. 21. marts 2011 – referat

Af TT | April 26, 2011

Til stede var: Peder Ellegaard Larsen, Claus Rohden Olesen, Carsten Jahnke, Poul-Henrik Westh, Erik Housted, Jens Riise Kristensen og Erik Gøbel (referant).
0. CRO kunne ikke gennemføre det annoncerede faglige indslag, men prøver i stedet næste gang.

1. Indledning
PEL udtrykte bekymring for det begrænsede antal mødedeltagere. Er møderne for hyppige?

2. Godkendelse af referat
Referat af mødet 21. febriar 2011 blev godkendt.

3. Nyt medlem af Udvalget?
Navigatør og fhv. skibsinspektør Gunnar Nolsøe inviteres til prøvespisning ved næste møde med henblik på optagelse som medlem af Udvalget.

4+5. Økonomi i Forlag og Udvalg
Der er p.t. cirka 54.000 kroner tilsammen i kasserne.

6. Maritim Kontakt 34
PEL + EH + CJ + MR vil aftale, hvordan udsendelse, fakturering osv. skal foregå for fremtiden.

7. Konferenceplanlægning 2012
Udsat til næste møde.

8. Hjemmesiden
Siden er ikke helt sjældent nede, så man ikke kan komme i kontakt med os. Dette må BA snarest belejligt se at få ordnet.

9. Eventuelt
Den 30. april 2011 arrangerer Christianshavns Bibliotek maritim bogdag på Holmen. PEL + PWH + EH vil prøve at opstille salgsbod og samtidig benytte lejligheden til at få optalt lagerbeholdningen af Maritim Kontakt. – Måske vil der vise sig mulighed for nu påny at sælge Maritim Kontakt gennem Forsvarshistorisk Museum og/eller Nyboder Boghandel. JS + PWH ser på dette. – Desuden vil pinsens træskibstræf i København måske være en mulighed. JRK undersøger muligheden for
salgsbod i Nyhavn.

10. Næste møde
Næste møde er 26. april 2011 kl. 17:00 på Orlogsmuseet. Fagligt indslag: CRO. Skaffegaster: Nøhr og Thorbjørn (med Jakob som backup).

Emne: Referater | No Comments »

Comments