Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde d. 25. maj 2009 – referat

Af BA | October 20, 2009

Den 25. maj 2009 afholdt Kontaktudvalget møde på Orlogsmuseet i København. Referatet følger nedenfor.

Maritim Kontakt
Møde d. 25. maj 2009 på Orlogsmuseet

David Høyer, inspektør ved SFHM, har tilskrevet formanden vedr. brugen af lokaler på Orlogsmuseet. Vi kan fortsat benytte lokalerne, men alle bedes deltage i oprydning og -vask.

1.    Medlemsliste
Punktet udsattes til næste møde.

2.    Redaktionskomiteen
Den ved sidste møde nedsatte redaktionskomite v. Morten Ravn har mødtes med Erik Gøbel m. henblik på overdragelse. Morten Ravn foreslår, at han fremover fungerer som ”serieredaktør” og at ”redaktionen” – altså relevante fagfæller i kontaktudvalget – vil fungere som redaktører for de enkelte artikler.

3.    MK 32
Erik Gøbel orienterede om årets nummer. Der er indkommet seks bidrag på tilsammen 100 tryksider, hvilket sammen med illustrationer skulle give et nummer, der primært handler om undervandsarkæologi. Der regnes med udgivelse i efteråret.

4.    Konference 2010-udvalg (i Frederikshavn 23., 24. og 25. april 2010)
Jan Hammer Larsen og Morten Karnøe Søndergaard har gjort de væsentlige forberedelser til konferencen, der mangler enkelte formaliteter, men formanden vil se til, at det sidste også falder på plads.

5.    Logo, brevpapir
Det udsendte forslag udarbejdet af Jens Riise Christensen blev godkendt af udvalget og er hermed vores officielle brevpapir. Det udsendes med nærværende referat som bilag. Udvalget takker Jens for det smukke resultat.

6.    Hjemmesiden
Benjamin Asmussen orienterede om, at hjemmesiden nu kører stabilt efter et kortvarigt nedbrud i forbindelse med overdragelsen af sitet fra Balsved til ham. Formanden lovede at sende redigeret udgave af nærværende referat til publicering på hjemmesiden.

Thorbjørn Thaarup har udsendt forslag til ny tekst til hjemmesiden med kortfattet beskrivelse af Interessekredsen og Forlaget. Morten Ravn havde enkelte kommentarer. Morten og Thorbjørn gennemser det en sidste gang, hvorefter det hurtigst muligt lægges ud på hjemmesiden www.maritim-kontakt.dk.

Oversigt over indscannede numre udarbejdes og publiceres snarest på hjemmesiden.

7.    Eventuelt, herunder udpegning af skaffegaster til næste møde
Erik Gøbel har modtaget brev med regning fra Foreningen Danske Kulturtidsskrifter på kr. 600,-. Erik housted bekræftede Gøbels mistanke om, at det var et forsøg på at fuppe os. Vi har før afvist betalinger fra dem, og vi har aldrig meldt os ind.

Erik Gøbel koordinerer med Flemming Rieck vedr. et evt. møde i Køge. Dette møde påtænkes afholdt d. 26. oktober på Køge Museum.

Emne: Referater | No Comments »

Comments