Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde d. 26. april 2011 – referat

Af TT | June 15, 2011

Referat fra mødet på Orlogsmuseet den 26. april 2011. Til stede var: Peder Ellegaard Larsen, Claus Rohden Olesen (referant), Carsten Jahnke, Poul-Henrik Westh, Erik Housted, Jens Riise Kristensen, Jakob Seerup, Morten Ravn, Karl Nøhr, Jon Voss, Ole Lisbjerg Jensen, Jan Hammer Larsen.

  1. Skafning v. Karl Nøhr og Jakob Seerup.
  2. Claus Rohden Olesen gennemførte faglige indslag Klinkbyggeriets deroute i 1600-tallet, hvorefter en kort faglig diskussion fulgte. Diskussionen havde karakter af arkæologerne vs. historikerne.
  3. Udvalgsmøde.

1. Indledning

Det nye medlem, Gunnar Nolsøe, havde ikke mulighed for at deltage, præsentationen udskydes.


2. Godkendelse af referat

Referat af mødet 21. marts 2011 godkendtes.

3. Økonomi forlag

Forlagets kasse indeholder 33126,50 kroner, og der er næsten ingen udeståender.

4. Økonomi udvalg

Udvalgets kasse indeholder 23978,70 kroner.

5. Redaktionskomité for Maritim Kontakt 34

M. Ravn beretter, at første manuskript fra Martin Østergaard er indkommet og ser særdeles lovende ud. Iflg. M. Ravns køreplan skulle manuskriptet ligge endelig klar efter 2.-korrektur 1. august, således at udgivelse kam finde sted i oktober eller november.

Desuden var der diskussion af, hvordan det går med fondsansøgningerne – Flemming Rieck bør høres om udviklingen. Trykning af MK 34 er ikke påvirket af successen i fondssøgningen, da der er tilstrækkelig med penge i kassen. Nødvendigheden af at indregne forfattereksemplarer i budgettet blev understeget – 12 stk. blev foreslået.

6. Konferenceplanlægningsgruppe 2012

Planlægningen går efter planen. A. Englert og T. Thaarup præsenterer i fællesskab med J. Voss mere på junimødet.

7. Hjemmesiden

B. Asmussen var fraværende – punktet kunne ikke diskuteres.

8. Eventuelt

- Mangler en konkret liste over udsolgte bind. Det blev oplyst, at især bindene om krig var udsolgte eller tæt på at være det.

-M. Ravn foreslår et MK-bind om Første Verdenskrig, hvor alle udvalgets medlemmer skriver en artikel. De tilstedeværende udtrykte sympati for ideen.

- J. Riise Kristensen oplyser, at der er mulighed for at få en gratis stadeplads til salg af bøger ved Træskibssammenslutningens Pinsestævne 10.-12. juni i Nyhavn/Havnegade København.

9. Udpegning af skaffegaster og indslagsholder til/på næste møde

Næste møde er onsdag 15. juni 2011 kl. 17:00 på Orlogsmuseet. Fagligt indslag: Erik Gøbel Skaffegaster: Thorbjørn Thaarup, Anton Englert (Claus Rohden Olesen backup).

Claus Rohden Olesen / 15. maj 2011

Emne: Referater | No Comments »

Comments