Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde d. 27. oktober 2010 – referat

Af TT | December 6, 2010

Møde i Kontaktudvalget for Maritim Historie- og Samfundsforskning den 27. oktober på Køge Museum. Til stede: Anton Englert, Ole Lisberg, Poul Henrik Westh, Peder Ellegaard, Jakob Seerup, Benjamin Asmussen, Jens Riise, Christian Lemée, Claus Rohden Olesen (velkommen til ham!), Morten Ravn, Flemming Rieck og Karl Nøhr. Referat ved sidstnævnte og efterbearbejdet af TT.

1. Indledning: Referat fra sidste møde – godkendt.

2. Sponsorstøtte: Med henblik på støtte til næste bogudgivelse er fremsendt ansøgninger til 10 potentielle sponsorer. 5 har meddelt afslag. Svar fra 5, her iblandt Rederiforeningen for mindre Skibe, afventes. Oplysninger til dette emne viderebehandles næste møde.

3. Økonomi Forlag:  Salget går trægt, men Maritim Kontakt nr. 17 og 25 er udsolgt. Restoplaget opbevares i Arresthuset på Nyholm.

4. Redaktionskomité Maritim Kontakt nr. 33: MR oplyste: Forsiden var klar. Alt var klar. (Bortset fra evt. sponsorstøtte.) Bogen trykkes i 500 eksemplarer. Trykkeriet kan effektuere forsendelsen til en attraktiv pris. Udsendelse evt. efter jul.

5. Planlægningsgruppe næste konference: TT, FR, JV, OL. Det anbefales at næste konference afholdes i Nakskov 27. – 29. april 2012.  Der blev fremført adskillige gode grunde til denne placering: Hotel Harmonien, Udflugt til Slotø, H.N.Andersen m.m.m.

6. Hjemmesiden: www.maritimkontakt.dk fungerer fint, dog mangler enkelte af udvalgets medlemmer stadig at lægge CV online.

7. Eventuelt: Jakob Seerup forsvarer sin Ph.D. afhandling primo december. (Note – den er nu forsvaret og godkendt. Tillykke Jakob!) Tilbuddet om at udgive prisopgavevinderprojekterne, enten i Maritim Kontakt eller andre udgivere, f.eks. Militærhistorisk Selskab blev berørt. Martin Østergaards afhandling kan med tilføjelse af aktuelle illustrationer, hvilket anses for at være en formalitet for Martin, set i lyset af hans ansættelse ved Marstal Søfartsmuseum pr. 1. november 2010 komme på tale som Maritim Kontakt nr. 34.

Tak for god ro og orden.

Emne: Referater | No Comments »

Comments