Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde den 18. marts 2013 – referat

Af TT | October 30, 2013

Møde i Kontaktudvalget for Maritim Historie- og Samfundsforskning på Orlogsmuseet den 18. marts 2013.

Til stede: Peder Ellegaard Larsen, Gunner Nolsøe, Jakob Seerup, Morten Ravn, Bjarne Salling Pedersen, Anton Englert, Benjamin Asmussen, Carsten Jahnke, Thorbjørn Thaarup (referent), Claus Rohden Olesen, Jens Riise Kristensen og Christian Lemée.

1. Indledning

Vi har nu sendt et anmeldereksemplar af MK 35 til Historie-Online. Den bliver nu anmeldt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde

Godkendt

3. Økonomi udvalg/forlag

Vi sender nu ud til cirka 180 medlemmer. Vi har desuden nu besluttet at lægge udvalgets og forlagets kasser sammen, så det bliver lettere og overskue for os alle sammen.

4. Samarbejde med M/S Museet for Søfart

PEL: Vi har længe haft idéen om at lave et samarbejde med M/S Museet for Søfart, hvis venneselskab har samme udfordringer som Maritim Kontakt. I sidste uge havde vi et positivt møde med museets venner. TT sender referatet af dette møde ud.

Kort sagt er planen, at MK’s interessekreds og museets venneselskab bliver lagt sammen.

Kontaktudvalget vedbliver at eksistere. MR og BA bliver ankermændene for overgangen.

Det understreges, at Kontaktudvalget ikke bliver en del af Museet for Søfart, men bibeholdes som en selvstændig enhed. Det betyder at pengene i forlagets og udvalgets nu fælles kasse bliver i denne kasse. Museets årbog og MK slås sammen til at større og smukkere skrift. Der vil typisk blive tale om en årlig, tematisk antologi – måske suppleret med et online, maritimhistorisk tidsskrift. Det er endnu ikke besluttet i hvilket omfang der skal være fagfællebedømmelse af det online tidsskrift.

PEL: MR og BA kommer med et mere detaljeret oplæg.

5. Redaktionskomité MK 36

Se punkt 4.

6. Konference 2014

Det er i Aabenraa. Det er Stephanie Robl, der er hovedansvarlig for konferencen. PEL tager kontakt til Stephanie og foretager rekognisering. PEL, AE, CJ og Stephanie er planlægningsudvalget.

CJ: Senest i oktober skal vi have et budget for konferencen.

7. Hjemmeside

Kontaktudvalgets adresse skal ændres. CJ sender den nye adresse til TT, der ændrer det online. BSP vil gerne se på at jazze hjemmesiden lidt op.

JS: I virkeligheden behøver vi måske ikke selv at have en hjemmeside, men skal snarere se på at komme i folden et andet sted.

MR: Vi skal se på det, når samarbejdet med M/S venneselskab er yderligere fastlagt.

8. Eventuelt

GN: Jeg har en kandidat til udvalget.

PEL: Han bliver inviteret med næste gang.

PEL: I mit næste formandsbrev skal jeg orientere om samarbejdsplanerne. Jeg foreslår i den anledning, at vi mødes den 29. maj klokken 17. på Orlogsmuseet. Det bliver uden skafning.

Det er vedtaget.

Det næste ordinære møde er onsdag den 12. juni klokken 17 på Orlogsmuseet. GN og BSP er skaffegaster! På næste mødes behandles blandt andet spørgsmålet om mødefrekvens.

Tak for god ro og orden!

Emne: Referater | No Comments »

Comments