Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde den 24. februar 2015 – referat

Af MR | September 11, 2015

1. Indledning herunder godkendelse af referat af mødet den 7 OKT 2014. Formanden bød velkommen, der var ingen indvendinger til det udsendte referat.
2. Konferencerapport 2014. Morten Ravn orienterede om, at rapporten er lagt ind på hjemmesiden, den er smukt sat op af Jens Riise Christensen.
3. Nyt om samarbejdet med MFS. Årbog er udsendt, men den er ikke blevet udsendt til udvalgets medlemmer. NB: Der skal forhandles en aftale hjem vedr. udsendelse til udvalgets medlemmer. Årbogen er blevet fornemt modtaget og anmeldt i dagbladene. Der er endnu ikke overblik over de medlemsmæssige konsekvenser af sammenlægningen mellem udvalget og Søfartsmuseets årbog. Temaet for næste årbog er ”storm” – men det er ikke koordineret med udvalget. Udvalget vil meget gerne tages med på råd om temaerne fremover.
4. Nyt fra årbogsredaktionen. Årbog 2014 blev evalueret og det blev indskærpet, at udvalgets medlemmer i så høj grad som muligt engagerer sig i redaktionsarbejdet og bidrager med artikler fremover. Thorbjørn Thaarup redigerer næste årbog, Claus Rohden Olsen vil gerne bistå.
5. Revision af hjemmesiden. Morten Ravn orienterede om, at han retter siden til, og at han bl.a. gerne vil redigere medlemssiderne.
6. MK restoplag. Formanden orienterede om, at gamle MK-bøger digitaliseres og resten doneres til Århus Søfartsmuseum. Detaljer vedr. overdragelse aftales mellem formanden og Karl Nøhr Sørensen.
7. Formanden oplæste en henvendelse fra Erik Housted vedr. MK forlagsvirksomhed og afvikling deraf. Afregning med CopyDan for alle tidligere numre tilbydes MS Venneforening. Formanden tager sig af sagen.
8. Formanden oplæste en henvendelse fra Erik Gøbel vedr. IMCH-medlemskab. Jakob Seerup blev valgt som international repræsentant.
9. Eventuelt. Steen Schøn, Claus Rohden Olsen og Poul Henrik Westh meldte sig som skaffegaster til næste møde.

Emne: Referater | No Comments »

Comments