Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde den 3. december 2012 – referat

Af TT | October 30, 2013

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim historie- og samfundsforskning den 3. december 2012 på Orlogsmuseet.

Til stede: Peder Ellegaard, Ole Lisberg, Thorbjørn Thaarup (referant), Christian Lemée, Morten Ravn, Jens Riise Kristensen, Benjamin Asmussen, Carsten Jahnke, Anton Englert, Poul Henrik West, Erik Housted og Claus Rohden Olesen

1. Godkendelse af referatet fra sidste gang gang i Køge

Referatet er godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

OL, PE og MR har besøgt M/S Museet for søfart for at tale om en sammenlægning mellem museets venneforening og Maritim Kontakt. Medlemsgrupperne ligner hinanden og har samme interesser. Vi arbejder på sagen for at komme frem til en løsning til gavn for alle.

JRK: Er der tanker om at få Marinehistorisk Tidsskrift med også?

PE: Marinehistorisk Selskab er mere specialiserede og inden for et andet emne end M/S,. I 2013 fortsætter vi som hidtil, mens vi arbejder videre med fremtidsplanerne. Vi håber på at være klar med den nye struktur til den planlagte nummer om Første Verdenskrig i 2014. MR og BA har lavet et oplæg til M/S Museet for søfarts venneselskab. Det præsenteres på næste bestyrelsesmøde hos dem.

3. Hjemmeside

BA opdaterer hjemmesiden med de nye medlemmer og vinderne af prisopgaven. Vi tager arbejdsdelingen vedrørende hjemmesiden op på næste møde.

4. Foreløbig mødeplan for 2013

Mandag den 18. marts på Orlogsmuseet kl. 17

Onsdag den 12. juni på Orlogsmuseet kl 17.

Tirsdag den 17. september på Vikingeskibsmuseet i Roskilde kl. 15

Tirsdag den 22. oktober på Køge Museum kl. 17

Mandag den 2. december på Orlogsmuseet kl. 17

Orlogsmuseet skal renovere, så lokalerne er usikre efter maj.

Mette Guldberg har foreslået, at møderne varierer i længde, så nogen er længere end andre og med mere indhold. Derved kan deltagerne langvejs fra vælge at møde op to-tre gange om året i stedet for hver gang.

PHW: Vi har temadage i Orlogsmuseets Modelbyggerklub. Et længerevarende arrangement lokker flere mennesker til – især dem der bor i andre landsdele.

TT og BA: Det lyder som en god idé. Vi kan præsentere de spændende ting vi alligevel arbejder med.

5. Evt.

AE foreslog et nyt medlem i udvalget. Han kommer med til mødet næste gang.

Vi siger mange tak til OL, der har sørget for god og rigelig mad.

Næste møde er mandag den 18. marts på Orlogsmuseet kl. 17!

TT fortæller om navigationsudstillingen på M/S Museet for søfart.

Tak for god ro og orden!

Emne: Referater | No Comments »

Comments