Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde den 5. maj 2015 – referat

Af MR | September 11, 2015

Møde i Maritim Kontakt, tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.

Til stede: Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Ole Lisberg, Jens Riise, Peder Ellegaard, Anton Englert, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)

Dagsorden:

1. Indledning, herunder godkendelse af referatet af mødet den 24 FEB 2015
Det må sikres, at referaterne kommer på hjemmesiden rimeligt hurtigt.
Referatet er godkendt.

2. Samarbejdet: MK-udvalget/Museet for Søfarts venner
Peder Ellegaard er formand for begge foreninger. Kontaktudvalget arrangerer den tilbagevendende maritimhistoriske konference, der næste gang i foråret 2016 afholdes på M/S. Kontaktudvalgets medlemmer bidrager med redaktion af enkelte årbogsartikler.

Kontaktudvalget bidrager med idéer til udflugter og foredrag.

Peder Ellegaard kontakter Tora Ribers angående et eventuelt arrangement i forbindelse med Sundtoldsdagene i efteråret 2015.

3. Nyt fra årbogsredaktionen
Det er vigtigt, at der er et aftryk af Maritim Kontakt i udgivelsen enten i form af valg af tema eller i redaktion af udgivelsen. Men der vil fortsat være hensyn at tage i forhold til interne forhold på M/S Museet for Søfart – eksempelvis i forhold til udstillingsvirksomhed. Kontaktudvalget høres før en beslutning om udgivelsens tema træffes.

Det er en god idé, hvis kontaktudvalget mødes en gang om året på M/S. Gerne i efteråret, hvor konceptfasen til årbogen for det efterfølgende år er i gang. Mødet den 15. oktober 2015 afholdes på M/S.

4. Hjemmesiden
Vi venter med punktet til Morten Ravn er til stede. Vi ser dog gerne, at referaterne kommer hurtigt på siden. CV skrives af alle medlemmer af udvalget og sendes til Morten.

5. MK-restoplag
Restoplaget bringes til Århus Søfarts Museum. Karl Nøhr sørger for det. Der er to komplette sæt gemt til indscanning på M/S.

6. Digitalisering af MK
Der er truffet beslutning om en digitalisering og offentliggørelse på mfs.dk, men det ikke gennemført og ikke planlagt. Der vil gå lidt tid, før det bliver aktuelt.

7. Eventuelt, herunder udlevering af årbogen til udvalgets medlemmer.

Det er på sidste bestyrelsesmøde i Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner besluttet at kontaktudvalgets medlemmer får årets udgivelse, ligesom man hidtil har fået årets nummer af MK. Den bliver dog ikke sendt ud, så man må selv komme til Helsingør og hente den, eller træffe aftale med Thorbjørn eller Benjamin om en overdragelse i København.

Næste møde er den 9. september i Roskilde på Vikingeskibsmuseet. Peder Ellegaard står for planlægningen sammen med Morten Ravn.

Skaffegaster er Ole Lisberg og Peder Ellegaard.

Tak for god ro og orden

Emne: Referater | No Comments »

Comments