Menu

Nyheder

Meta

Links

Der findes mange sider om maritim historie på nettet, og vi har her forsøgt at samle nogle af de væsentligste. Hvis du har forslag til en side, der mangler her, er du velkommen til at kontakte os.

Museer
Bangsbo Museet, Frederikshavn

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

M/S Museet for Søfart, Helsingør

Limfjordsmuseet, Løgstør

Marstal Søfartsmuseum, Marstal

Kulturhistorie Aabenraa – Museum Sønderjylland, Aabenraa

Orlogsmuseet, København

Strandingsmuseet St. George, Thorsminde

Vikingeskibsmuseet, Roskilde

Aarhus Søfartsmuseum, Århus

Arkiver og biblioteker
Det kongelige Bibliotek

Marinens Bibliotek

Statens Arkiver

Søfartens Bibliotek

Private sider
Johnny Balsveds side
om orlogshistorie, fartøjsoversigter, forum og meget mere.

Jørgen Marcussens hjemmeside med maritime oversigter, artikler, databaser og meget mere.

Rolf Larsens side Søfartshistorie.dk med maritime artikler  og links til søfartsmuseer i ind- og udland.

Andre sider
Dykkerhistorisk Forening

Historie Online – Dansk Historisk Fællesråds nyhedsside om historie.

Træskibssammenslutningen