Menu

Nyheder

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, mandag den 8. februar 2016

Af MR | September 29, 2016

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, mandag den 8. februar 2016 hos formand Peder Ellegaard Larsen
Til stede: Peder Ellegaard Larsen, Thorbjørn Thaarup (referent), Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Claus Rohden Olesen, Thijs Maarleveld, Ole Lisberg, Morten Ravn, Carsten Jahnke og Christian Lemée

1. Indledning, herunder lokalesituationen
Referatet fra sidste møde er godkendt.

PEL har undersøgt muligheden for at låne lokaler på Kastellet med udgangspunkt i Maritim Kontakt som en traditionsbærende forening, men det har ikke vist sig muligt. Vi er ikke traditionsbærende nok, da vi ikke har stor nok tilknytning til forsvaret.

I foråret 2016 kan vi holde møder i Bræddehytten på Nyholm, men PEL så hellere, at afsøgte disse tre muligheder:

• Måske kan vi låne lokale af Marineforeningen på Nyholm, men der kan vi ikke tage vores egen mad med.
• Måske kan vi låne Nyboders mindestuer, men de kan være svære at få fat på.
• Måske kan vi låne menighedshuset ved Holmen Kirke, men det er ikke så stemningsfuldt. Dog er akustikken efter sigende ret interessant.
• Ejeren af Tigerbutikkerne køber muligvis Søkvæsthuset, og der vil muligvis være plads til os, hvis det sker.
Set i lyset af de andre muligheders begrænsninger og usikkerheder besluttede udvalget at holde det næste møde på M/S Museet for Søfart i Helsingør, hvor vi så tager sagen op igen. Vi skal have løsningen på plads inden julemødet, da septembermødet holdes i Roskilde på Vikingeskibsmuseet og oktobermødet i Køge eller Helsingør.

2. Samarbejdet M/S Museet for Søfarts Venner og MK Kontaktudvalget

TT præsenterede de mulige ændringer i samarbejdet mellem Museet for Søfart og museets venneselskab. Det er relevant for MK, da venneselskabet og museet samarbejder om udgivelsen af museets årbog/Maritim Kontakt. Der er nedsat et samarbejdsudvalg med museets direktør og to medlemmer af venneselskabets bestyrelse som medlemmer. Ved næste MK-møde burde vi vide meget mere.

3. Konference 2016
TT Præsenterede planerne for Den 22. Maritimhistoriske konference. Den finder sted i Helsingør i og omkring M/S Museet for Søfart i dagene 22. – 24. april 2016. Der er udsendt et call-for-papers, og der udsendes snarest en indbydelse med detaljerede oplysninger om priser.
Flere udvalgsmedlemmer meldte sig på banen med foredrag, hvorefter der fulgte en diskussion om fordele og ulemper ved sideløbende sessioner. Det vender vi tilbage til ved næste møde, hvis det bliver aktuelt.

4. Prisopgaven
CRO præsenterede de fire indkomne manuskripter. Vi glæder os meget til at høre vinderen tale på konferencen.

Det var en smule tvivl om medlemmerne af bedømmelseskomitéen. Hvis Jan Hammer ikke kan, kontakter CRO Karl Nøhr, og hvis han ikke kan, kontakter CRO Jakob Seerup.

CRO præsenterede sit nye forslag formulering af prisopgaveindkaldelse. Efter diskussion blandt deltagerne blev den endelige formulering således:

Forfatterne har frit emnevalg, dog skal manuskripter fra forfattere med bopæl uden for Danmark omhandle et tema fra eller i relation til Det danske Riges maritimhistorie. Manuskripter på dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, hollandsk samt fransk kan indleveres.

5. Eventuelt, herunder udpegning af skaffegaster til næste møde
Næste møde er i Helsingør på Museet for Søfart mandag den 4. april kl. 17. Det finder sted i museets frokoststue.

CL og CRO er skaffegaster!

Emne: Referater | No Comments »

Comments