Menu

Nyheder

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016

Af MR | October 17, 2016

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016 på Vikingeskibsmuseet
Til stede: Ole Sonne, Karl Nøhr Sørensen, Benjamin Asmussen, Jens Riise Kristensen, Morten Ravn, Peder Ellegaard, Carsten Jahnke, Ida Jørgensen og Thorbjørn Thaarup (referent)

1. Indledning
Intet at bemærke.

2. Debriefing, konference 2016
Udvalget takkede TT for den store indsats i forbindelse med konferencen. Formanden roste konferencen.

3. Økonomi
Konferencen gav heldigvis overskud, hvilket er fint. Næste gang skal vi gå efter et lidt mere beskedent resultat. Vi har nu lidt penge på kistebunden til næste konference.

Peder spurgte, om vi skulle støtte Historie-Online med et mindre beløb. Benjamin foreslog, at vi støtter dem et år endnu, da de er i en overgangsfase. Det besluttedes at donere 1000 kr. til dem.

4. Lokalesituationen
Vi kan ikke være på Orlogsmuseet længere, men vi kan måske vende tilbage, hvis bygningen bliver solgt til den rette. Vi retter henvendelse til Jakob Seerup, der måske ved mere. Alternativt kan vi måske følge Søofficersforeningen til Kastellet. Der er også stadig mulighed for at bruge menighedshuset ved Holmens Kirke. Marineforeningen på Holmen er også en mulighed. Karl Nøhr nævnte også, at det er Færgehistorisk Selskabs lokaler i Valby. Benjamin foreslog CBS. Peder arbejder på sagen.

5. Samarbejdet med M/S
Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner eksisterer stadig. En gang om året er der generalforsamling, hvor en bestyrelse udpeges. Bestyrelsen udpeger to medlemmer af museets brugerpanel og et medlem af årbogen/Maritim Kontakts redaktionskomité. Det er kontaktudvalgets Claus Rohden Olesen, der er den først udpegne medlem af redaktionskomitéen.

Medlemmerne af M/S Venner, og dermed også Maritim Kontakts tidligere interessekreds, er nu medlemmer af M/S Klub+, der giver en række fordele såsom årets bog, årskort, rabatter og invitation til arrangementer med særlig søfartsinteresse.

Medlemmerne af kontaktudvalget får bogen men ikke andre Klub+ fordele.

Peder foreslog, at næste års årbogstema bliver Vestindien og salget af øerne. Ole Lisberg har en artikel klar.

Til oktobermødet fremlægger TT M/S forslag til årbogstema 2017. Vi har talt om kul, men er ikke bundet af det.

6. Vandrepokalen
Jens modtog den for sin sejr i 2015. Han har nu ansvaret for at skabe quizzen til julemødet. Ligeledes bad udvalget Jens om at indgravere de sidste års vindere i vandrepokalen.

7. Konference 2018
Karl og Ole fremlagde deres Århus-forslag. Formanden fremlagde en idé om at besøge Strandingsmuseet i Thorsminde. Der nedsattes et udvalg med Ole, Karl, Helle Sigh, Carsten og formanden. Udvalget ser på mulighederne.

8. Eventuelt
Næste møde er torsdag den 27. oktober kl. 17 på M/S Museet for Søfart i Helsingør!

Referaterne skal godkendes og lægges på hjemmesiden.

TT gjorde reklame for julequiz på M/S onsdag den 14. december kl. 18!

Emne: Referater | No Comments »

Comments