Menu

Nyheder

Maritim Kontakt 35 er udkommet – Nederlandsk i Norden

Af TT | January 31, 2013

Nederlandsk i Norden - Maritim Kontakt 35

De Forenede Nederlande var i fra midten af 1500-tallet til først i 1700-tallet den dominerende maritime magt i Europa. Både politisk, økonomisk og teknologisk rakte deres indflydelse mod Norden. Fra svensk og dansk side importerede man viden fra den store handelspartner mod sydvest. Men hvordan og hvor meget påvirkede denne import de skandinaviske samfund?

Med udgangspunkt i skibsbyggeri, lovgivning, fyrvæsen og skabelsen af søkort ser de to forfattere, Claus Rohden Olesen og Thorbjørn Thaarup, på omfanget og resultaterne af den nederlandske indflydelse. Søfartshistorie, storpolitik og håndværk krydser klinger i dette blik ind i en verden, hvor det internationale var naturligt og teknologien under stadig forandring.

Nederlandsk i NordenDen nederlandske teknologis indflydelse på renæssancens maritime Skandinavien er netop udgivet på Forlaget Maritim Kontakt. Bogen kan købes via henvendelse på forlaget@maritimkontakt.dk.

Claus Rohden Olesen er arkæolog ved Københavns Museum.

Thorbjørn Thaarup er historiker, geograf og inspektør ved M/S Museet for Søfart.

Emne: Maritim Kontakt | 1 Comment »

One Response to “Maritim Kontakt 35 er udkommet – Nederlandsk i Norden”

  1. Gunnar Nolsøe Says:
    March 23rd, 2013 at 12:03 pm

    Bogen er et væsentligt bidrag til forståelsen af hvilken betydning Nederlandene har haft for dansk søfart og dansk skibsbygning. jeg kan kun anbefale, at alle undervisere i på de maritime skoler bruger denne velskrvene bog, som et supplement til det tynde materiale, der til rådighed i dag.
    Der et litteraturhenvisninger, der virkeligt er øjenåbnere for alle, der interesse sig for dansk søfartshistorie. Jeg kan stærkt anbefale, at web siden http://www.jmarcussen.dk bruges – især af alle undervisere, den indeholder næsten al den viden, der på området navigering, manøvrering, skibsbygning mm.

Comments