Menu

Nyheder

Maritim Kontakt 36 er udkommet: Søfolk i Krig

Af MR | January 25, 2015

søfolk i krig

Maritim Kontakt 36 og M/S Museet for Søfarts Årbog 2014 er udkommet:

”Søfolk i krig – nedslag i den maritime historie”

”Jeg havde min Plads paa Dækket, og her kunde jeg tydelig see Kuglerne, som vare rettede imod os. I Begyndelsen af affairen kom en Kugle i Retning om Skibet, og vandede lidt før den naaede os og sprøitede endeel Vand op paa Dækket. Derpaa sprang den op af Vandet og gik over Hovedet paa os, og op over Finkenettet og vandede i den modsatte Side. Nogle faa stykker kom lige imod Skibet nede ved Vandet og stødte imod Skibet saa det rystede alt hvad der nede paa Bannierdækket. Gud være lovet ingen Mand kom til skade, uagtet at vi fyrede paa hverandre i 2 Timer.”

- Christian Hansens dagbog fra 1864.

Søfolk i krig – nedslag i den maritime historie er en tematiseret og rigt illustreret antologi udgivet af M/S Museet for Søfart og Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning. I syv artikler præsenteres en række nedslag i den danske maritime historie, der alle har fokus på relationen mellem krig og civil søfart. Bogen er på 207 sider med over 100 illustrationer.

I århundreder har krig og konflikt været en del af fortællingen om den civile søfart og dens søfolk. Det var civile søfolk, der bemandende kongens krigsskibe. På handelsskibet risikerede besætningen angreb fra fjendtlige krigsskibe og pirater.

I antologiens første artikel udredes Christian 5.s rekruttering af professionelle søfolk i Amsterdam i slutningen af 1600-tallet, mens artikel to giver et overblik over indrulleringen af søfolk til den danske orlogsflåde i perioden 1704-1849.

De næste to artikler fokuserer på den enkelte sømand. Først stifter vi bekendtskab med den tilfangetagne norske sømand Niels Moss’ oplevelser som slave i Algier i tiden 1769-1772, dernæst følger vi Christen Hansens oplevelser til søs under krigen i 1864.

Den femte og sjette artikel omhandler de danske søfolk, der sejlede under 1. og 2. Verdenskrig. Her sættes der fokus på M/S Museet for Søfarts udstilling om krigssejlerne og på de danske søfolks indsats ved D-dag den 6. juni 1944.

Den sidste artikel omhandler et militært angreb på olietankeren MÆRSK KARAMA i Den Persiske Golf i 1988. Den sidste artikel minder os om, at også nutidens danske søfolk kan få krigen tæt ind på livet.

Bogen distribueres af Nordisk Bog Center A/S og kan bestilles hos boghandlere i hele landet. Bogen kan  også købes i M/S Museet for Søfarts butik til 299,-

Emne: Maritim Kontakt | No Comments »

Comments