Menu

Nyheder

Vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014 kåret

Af AE | April 29, 2014

Vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014 kåret

Lørdag den 26. april 2014 afslørede Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014. Det skete på den 21. Danske Maritimhistoriske Konference i Aabenraa, der i år blev organiseret af overinspektør Stefanie Robl Matzen fra Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Aabenraa.

De indsendte bidrag holdt sig denne gang indenfor nyere tids dansk søfartshistorie. Imod forventningen lykkedes det ikke at høste bidrag, der tematiserer Første Verdenskrig og hundredeåret for det.

De mest tungtvejende bidrag til prisopgaven var to specialer fra universiteterne i Aarhus og København. Begge specialeforfattere har gennemført omfattende arkivstudier for at analysere et sjældent belyst emne, nemlig den danske flådes rekrutteringmetoder og -ressourcer før værnepligtens indførelse.

Pens. kommandørkaptajn Per Møller og cand. mag. fra Københavns Universitet vandt med en bovsprydslængde med sin afhandling Søenrollering og udskrivning til flåden fra 1704 til den almindelige værnepligts indførelse foran cand. mag. Asger Nørlund Christensen fra Aarhus Universitet, der har skrevet om Skandinaviske søfolk på det internationale arbejdsmarked i Nederlandene under Skånske Krig.

Begge forfattere kan se frem til at få essensen af deres afhandlinger publiceret i skriftserien Maritim Kontakt, der fremover udgives i fællesskab mellem Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning og Museet for Søfarts Venner.

Hermed er den næste prisopgave skudt i gang. Manuskripterne indsendes til Maritim Kontakts prisudvalg inden helligtrekongersdag 2016. Læs mere: Prisopgaven 2016

Aabenraa, d. 26. april 2014

Maritim Kontakts prisudvalg

Anton Englert, Benjamin Asmussen & Jan Hammer Larsen

Emne: Konferencer, Lidt af hvert, Maritim Kontakt | No Comments »

Comments