Menu

Nyheder

Referat af møde i Maritim Kontakt den 10. oktober 2017

Af TT | October 30, 2017

Til stede: Claus Rohden Olesen, Ole Lisberg, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Asger Nørlund, Jakob Seerup, Peder Ellegaard (formand og værft) og Thorbjørn Thaarup (referent).

1. Indledning

Peder bød velkommen og fortalte levende om sin tur til Aarhus Søfarts Museum.

2. Konference 2018

Konferencen kan ikke være i Torsminde. Peder åbnede for muligheden for at udskyde til 2019, men foreløbig arbejder vi videre med at arrangere en konference i 2018. Ida kontakter Fiskeri- og Søfartsmuseet og hører om det er muligt at holde det i Esbjerg i 2018. Jakob kontakter Fregatten Jylland. Asger kontakter Gert Normann Andersen. Peder ringer til Flådestation Korsør og Slipshavn. Ole Sonne fremlagde sine sonderinger vedrørende Aarhus. Ole Lisbergs holdning er, at vi bør finde et sted, hvor alle kan bo sammen, da konferencens fornemmeste formål er at bringe amatører og professionelle sammen.

Deadline for tilbagemeldinger er 1. november 2017.

Konferencen lægges gerne sidste halvdel af april eller starten af maj og helst ikke over en helligdag. De præcise datoer afhænger af mulighederne ved de eventuelle lokationer.

3. Prisopgave 2018

Claus aftaler med Morten Ravn, at indkaldelsen lægges op på hjemmesiden. Claus sender den til Thorbjørn, der lægger den op.

4. Nyt for MK/årbogsredaktionen

Kontaktudvalget kunne godt lide temaet, globalisering, for 2018. Ida mente, at selve ordet kunne virke lidt tørt/teknisk, og hun anbefalede, at man tilføjer noget mere appetitvækkende såsom ’Under fremmede himmelstrøg’. Claus nævnte Nederlandsk Ostindisk Kompagni som en mulighed for en artikel i den forbindelse.

Vi vendte også mulige temaer for bogen 2019.

Ole Lisberg nævnte, at han har en artikel om orlogsbriggen ØRNENs rejse i Vestindien. Den vil han gerne stille til rådighed for MK.

Jakob nævnte, at ’erindringer’ kunne være et tema.

Asger nævnte, at ’maritime forbindelser mellem Danmark og Norge’.

’100 genstande’ kunne også være en idé.

2019-temaet kommer på dagsordenen ved næste møde den 1. november.

5. Opdatering af hjemmesiden

TT kan godt opdatere hjemmesiden i Mortens fravær. Hvis der er kommentarer eller ønsker, kan I bare skrive.

6. Mødeplan 2017/18

Næste MK-møde er onsdag den 1. november hos Peder (Efterstående har formanden oplyst, at mødet den 1 NOV bliver i Nyboders Mindestuer)!. Skaffegaster er Christian Lemée og Ida Jørgensen.

Vi retter også henvendelse til andre mulige indehavere af lokaler til mødebrug. Vi starter med Nyboders Mindestuer og derefter Marineforeningen på Holmen. Jakob tager kontakt. Peders og fruens hus er nød-back-up for julemødet. Det er den 4. december. Skaffegaster udpeges senere.

7. Eventuelt

Jakob er blevet spurgt, om han vil hjælpe Bombebøssen med at skrive et jubilæumsskrift. Der er en smule honorar i det. Jakob sender gerne kontakter videre til Bombebøssen, hvis udvalgets medlemmer skulle have interesse i at deltage i projektet.

/TT

Emne: Referater | No Comments »

Comments