Menu

Nyheder

Meta

Om Kontaktudvalget

Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning består af en række mennesker, der alle er beskæftiget med, eller nærer en stor interesse for, den maritime verden og dens historie. Det er kongstanken at udvalget skal bestå af fagfolk såvel som af interesserede amatører.

Kontaktudvalget blev grundlagt i 1974. Udvalget repræsenterer Danmark i International Commission for Maritime History, der en international sammenslutning til styrkelse af forskning i verdens maritime kulturarv.

De maritimhistoriske konferencer
Siden grundlæggelsen har kontaktudvalget hvert andet år organiseret en konference. På konferencerne er det deltagerne selv, der holder oplæg om færdiggjorte eller igangværende studier. Udvekslingen af viden og synspunkter er vital, og skulle gerne ende med en øget viden om søfartshistorie.

Konferencerne, som strækker sig fra fredag aften til søndag eftermiddag, tilstræbes afholdt skiftevis øst og vest for Storebælt. Konferencerne har fundet sted følgende steder:

1.    Hellerup Sejlklub, 1974
2.    Toldskolen, Christianshavn, 1976
3.    Københavns Navigationsskole, 1978
4.    Svendborgs Navigationsskole, 1980
5.    Ombord i Oslobåden, 1982
6.    Fanø Søfartsskole, 1984
7.    Tidens Højskole, Hørsholm, 1986
8.    Dalum Landbrugsskole, 1988
9.    Orlogsmuseet, København, 1990
10.    Frøslevlejren, 1992
11.    Slagteriernes Kursuscenter, Roskilde, 1994
12.    Fregatten Jylland, Ebeltoft, 1996
13.    Korsør Vandrehjem, 1998
14.    Marstal, 2000
15.    Roskilde, 2002
16.    Slipshavn, 2004
17.    Jaruplund Højskole, Flensborg, 2006
18.    Artilleriskolen, Sjællands Odde, 2008
19.    Flådestation Frederikshavn, 2010
20.    Hotel Harmonien, Nakskov 2012
21.    Højskolen Østersøen, Aabenraa, 2014
22.    M/S Museet for Søfart, Helsingør, 2016

Den næste konference er planlagt til foråret 2018 vest for Storebælt. Der vil her på hjemmesiden være løbende opdateringer vedrørende konferencerne.

Kontaktudvalgets prisopgave
Som et led i udvalgets arbejde for at øge interessen for søfartens historie og nutid uddeles med jævne mellemrum en pris – Maritim Kontakts Prisopgave. Prisen gives til arbejder, hvis faglige område dækker maritimhistorisk forskning i bred forstand, inklusive samfundsforskning og marinarkæologi. Arbejdet kan både være en del af et uddannelsesforløb eller et resultat af forskning i privat regi. Målet er at give anerkendelse og inspiration til studerende og dygtige amatører, der forsker inden for vores felt.

Danske maritimhistoriske konferencer gennem tiderne.

1. Hellerup Sejlklub, 1974

2. Toldskolen, Christianshavn, 1976

3. Københavns Navigationsskole, 1978

4. Svendborgs Navigationsskole, 1980

5. Ombord i Oslobåden, 1982

6. Fanø Søfartsskole, 1984

7. Tidens Højskole, Hørsholm, 1986

8. Dalum Landbrugsskole, 1988

9. Orlogsmuseet, København, 1990

10. Frøslevlejren, 1992

11. Slagteriernes Kursuscenter, Roskilde, 1994

12. Fregatten Jylland, Ebeltoft, 1996

13. Korsør Vandrehjem, 1998

14. Marstal, 2000

15. Roskilde, 2002

16. Slipshavn, 2004

17. Jaruplund Højskole, Flensborg, 2006

18. Artilleriskolen, Sjællands Odde, 2008

19. Flådestation Frederikshavn, 2010

20. Hotel Harmonien, Nakskov 2012

21. Højskolen Østersøen, Aabenraa, 2014

22. M/S Museet for Søfart, Helsingør, 2016