Menu

Nyheder

Meta

Karl Nøhr Sørensen

Karl Nøhr Sørensen 20151109 (2)Udvalgsmedlem
Skibsfører, eksamen fra Marstal Navigationsskole.
Pensioneret Lods, Aarhus Havn
Formand for – og daglig leder af – Aarhus Søfarts Museum.
e-mail: kns@oncable.dk
Særlige interesseområder: Skoleskibe og Aarhus Søfarts Museum.