Menu

Nyheder

Meta

Stefanie Robl Matzen

Udvalgsmedlem
Mag.art. i historie
Overinspektør ved Museum Sønderjylland
Email: stro@museum-sonderjylland.dk
Interesseområder: Sønderjyllands og Flensborgs søfartshistorie, sejlende kaptajnshustruer og andre kvinder til søs,
1800-tallets sejlads langs Kinakysten.