Menu

Nyheder

Meta

Prisopgave 2018

Ligger du inde med et spændende manuskript
inden for maritimhistorisk forskning?

Så send din trykfærdige tekst til Maritim Kontakt inden Kyndelmisse 2018.

Der er frit temavalg til Maritim Kontakts Prisopgave 2018.

Alle er velkomne (se retningslinierne nedenfor).

Vinderens tekst søges publiceret af Kontaktudvalget.

Kontaktadresse:
Maritim Kontakts Prisudvalg
Att. Claus Rohden Olesen
claus.r.olesen@gmail.com


Tidligere vindere

Helsingør 2016
Massimiliano Ditta, Ole Judichær and Danish Naval Ship Construction and Design in the late 17th century.

Aabenraa 2014
Per Møller, Søenrollering og udskrivning til flåden fra 1704 til den almindelige værnepligts indførelse.

Nakskov 2012
I eksamensklassen: Tomas Albæk Hunniche, Sejlet sættes i Skandinavien. Tekniske og morfologiske udviklingstræk i skandinavisk sejlteknologi ca. 900-1600 e. Kr.
I den åbne klasse: Benny Boysen, Frants Landt – Lods og marinemaler.

Frederikshavn 2010
I eksamensklassen: Martin Østergaard, Livsformer og maritim identitetsrekonstruktion i Marstal. Publiceret 2011 i Maritim Kontakt 34 (Under fælleskabets sejl).
I den åbne klasse: Jens Erik Christiansen, “I nabovenligt samarbejde”. En undersøgelse af baggrunden for at Tyskland i november 1939 krævede adgangsvejene til Østersøen spærret. Publiceret 2010 af forfatteren i eget forlag.

Jaruplund 2006
Michael Levy Bruus, I sikker havn. Danske købstadshavnes modernisering 1798-1868. Publiceret 2007 i Maritim Kontakt 29, side 7-102.

Retningslinier for Maritim Kontakts Prisopgave

Formål
Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning udskriver hvert andet år en prisopgave for at fremme forskningen i maritim historie i Danmark.

Fagområdet dækker over maritimhistorisk forskning i bred forstand, inklusive samfundsforskning og marinarkæologi.

Deltagerkreds
Forfatterne skal være bosat i Danmark. Forfattere med bopæl udenfor Danmark er også velkomne, hvis deres afhandling omhandler et tema fra Det danske Riges historie.

Maritim Kontakts Prisopgave sigter mod eksamensafhandlinger såvel som mod maritimhistoriske studier, der ikke er skrevet som eksamensafhandlinger. Der er frit temavalg, Kontaktudvalget forbeholder sig dog muligheden til at udskrive og foretrække specifikke emner.

Tilmelding og indstilling
Forfattere til relevante afhandlinger kan selv tilmelde sig til konkurrencen. Det er også tilladt at indstille en forfatter til konkurrencen. Tilmelding henholdsvis indstilling sker ved indsendelse af et relevant manuskript til kontaktudvalgets prisudvalg.

Afhandlingernes størrelse
De indsendte manuskripter kan være artikler så vel som monografier.

Annoncering, afleveringsdato, bedømmelse og kåring af vinderen
Prisopgaven annonceres via Maritim Kontakts hjemmeside, rundskrivelser og kontaktpersoner på relevante uddannelsessteder umiddelbart efter en Maritimhistorisk Konference. Afleveringsdato er helligtrekongersdag i det år, Maritimhistorisk Konference finder sted (år med lige årstal).

Kontaktudvalget udpeger et prisudvalg. Prisudvalgets medlemmer må ikke være deltagere i konkurrencen. Prisudvalget kan i givet fald vurdere, at der ikke foreligger en prisværdig afhandling. Vinderen inviteres til foredrag på Maritimhistorisk Konference, hvor pristildelingen finder sted. Foredraget er en betingelse for kåringen som vinder. Vinderafhandlingen søges publiceret af Kontaktudvalget.

Kontaktudvalgets prisudvalg, Aabenraa, d. 26. april 2014