Menu

Nyheder

Meta

Artikeloversigt

Maritim Kontakt,  bind 1-31,  1980-2008

Indholdsfortegnelse

1. Bibliografi
2. Historiske behandlinger, længere og kortere tidsrum
3. Søværnet, søkrigshistorie, forhold under krigene
4. Skibs- og bådebygning, fremdrivningsmidler
5. Enkelte skibsværfter
6. Skibstyper, deres historie og grupper af fartøjer
7. Skibes anvendelsesområder, enkelte rejser
8. Enkelte skibe
9. Materiel og tilbehør
10. Vedligeholdelse, dokning
11. Sikkerhed til søs
12. Søulykker, bjærgning, redningsvæsen
13. Vrag, dykning
14. Navigation, meddelelsesmidler
15. Rederier
16. Fiskeri, fangst
17. Maritime lokalsamfund
18. Havne, kanaler
19. Færgevæsen
20. Lodseri
21. Forhold ombord
22. Udsmykning, symboler
23. Uniformer, våben
24. Skibsmodeller, skibsportrætter
25. Sømandskultur, husflid, souvenirs
26. Foreninger, institutioner, interessegrupper
27. Grupper af personer
28. Enkeltpersoner
29. Maritimhistoriske konferencer
30. Andet

1. Bibliografi

Erik Gøbel & Erik Mørk Larsen: Jørgen H. Barfods bibliografi (MK 12, 1988, s. 201-206)
Erik Gøbel: Register til Maritim Kontakt bind 1-20 1980-1998 (MK 20, 1998, s. 117-127)
Erik Gøbel: Udvalgt litteratur af og om Jens Kusk Jensen (MK 25, 2003, s. 267-269)
Dorthe Falcon Møller: Anders Monrad Møllers publikationsliste (MK 24, 2002, s. 223-237)

2. Historiske behandlinger, længere og kortere tidsrum

George Coggeshall: En Yankee-skipper i danske farvande 1809-1810 (MK 13, 1989, s. 50-62)
Ole Degn: Et år ved Øresunds Toldkammer. Skippere, skibe og varetransport gennem Sundet i 1640 (MK 28, 2006, s. 117-134)
Ole Feldbæk: Ochachov 1791. Kriser og konjunkturer (MK 24, 2002, s. 71-79)
Hans Christian Johansen: Hertugdømmernes handelsflåde i slutningen af det 18. århundrede (MK 24, 2002, s. 137-148)
Jens Christian Mohr: Plimsollere under dansk flag 1870-1900 (MK 29, 2007, s. 103-132)
Anders Monrad Møller: Fra galeoth til galease. Om en søfartshistorisk disputats (MK 3, 1982, s. 3139)
Anders Monrad Møller: Medens vi venter på vrag eller jagten på Jensines forfædre [danske fartøjer, 1700-tallet] (MK 4, 1981, s. 210-219)
Anders Monrad  Møller & Holger Munchaus Petersen: Hundrede års handels¬flåde i grove træk [1900-tallet] (MK 7, 1984, s. 6-19)
Anders Monrad Møller: Måneden drejer. Om søfolk til den københavnske handelsflåde 1777-1787 (MK 18, 1996, s. 79-83)
Anders Monrad Møller: Konsulatsarkiver fra 1704 til 1904. En oversigt (MK 26, 2004, s. 7-17)
Mikael Venge: Invasionen fra Travemünde. Grevefejdens optakt til søs [1534] (MK 24, 2002, s. 213-221)
Ole Ventegodt: Skibe og søfart i danske farvande i det 12.-14. århundrede (MK 3, 1982, s. 46-92)

3. Søværnet, søkrigshistorie, forhold under krigene

Jørgen H. Barfod: Nyboderstudier [1600-tallet] (MK 1, 1980, s. 6-18)
Jørgen H. Barfod: Christian IVs Nyboder (MK 5, 1983, 208 sider)
Jørgen H. Barfod: Nordisk Shipping [1943-1945] (MK 7, 1984, s. 138-147)
Jørgen H. Barfod: Glückstadt, en forpost og et mislykket projekt [1600-tallet] (MK 24, 2002, s. 33-43)
Henrik Dethlefsen: Øernes hjælpetjeneste. Et søstykke fra besættelsesårene (MK 12, 1988, s. 181-192)
Christian Lund: Aristides, Salva¬tor, Vag¬rant, War Admiral og de andre [danske skibe under amerikansk flag 1941ff] (MK 18, 1996, s. 108-130)
Christian Lund: Danske skibe under fransk kontrol under Anden Verdenskrig (MK 20, 1998, s. 46-62)
Christian Lund: Danske skibe i Sydamerika 1940-1946 (MK 22, 2000, s. 123-131)
Ann Nørregaard: Kapere og kanonbåde. Begivenheder i og ud for Dragør 1807-1814 (MK 13, 1989, s. 63-101)
Niels M. Probst: Skånske krigs orlogsskibe. Et forsøg på en vurdering af samtidens billedmateriale (MK 12, 1988, s. 17-57)
Jakob Seerup: Om håndskrevne lærebøger på Søkadetakademiet [1700-tallet] (MK 22, 2000, s. 42-50)
Birger Thomsen: Det Vestindiske Søkorps 1760-1769 (MK 1, 1980, s. 52-58)
Birger Thomsen: Kampen under havet. Frømænd i anden verdenskrig (MK 9, 1985, s. 91-109)

4. Skibs- og bådebygning, fremdrivningsmidler

Jørgen H. Barfod: Bygning af orlogsskibe i Norge i slutningen af 1600-tallet (MK 13, 1989, s. 5-15)
Martin Bellamy: Christian IV’s skotske skibsbyggere (MK 28, 2006, s. 95-115)
Carsten Jahnke: Dronningens skib for kongens flåde. Dronning Dorothea af Brandenburgs skibsbygning omkring 1486 (MK 28, 2006, s. 85-94)
Christian Lemée: Kravelbyggeriet i historisk perspektiv. På sporet af kravelbygningsteknologien og dens spredning til Danmark set ud fra de historiske kilder (MK 28, 2006, s. 7-41)
Otto Madsen: Stadt Odense. En sydfynsk skibsbyggersag fra 1799 (MK 10, 1986, s. 69-73)
Niels M. Probst: Nordeuropæisk spanteopslagning i 1500- og 1600-tallet belyst ud fra danske kilder (MK 16, 1993, s. 6-42)
Bent Thygesen: Skibs- og bådebygningskulturen. En skibstømrers etnologiske betragtninger (MK 10, 1986, s. 5-59)

5. Enkelte skibsværfter

Rolf Larsen: Kalvø, et skibsværft og dets historie [Gennerbugt, 1850’erne] (MK 10, 1986, s. 74-91)
Anders Monrad Møller: Store forventninger. Skitse over fem fejlslagne værftsanlæg ved slutningen af Første Verdenskrig (MK 7, 1984, s. 86-106)
Hans Diederichsen Rühmann: Stenbjerghav ved Flensborg Fjord. Engang storleverandør af sejlskibe (MK 16, 1993, s. 43-80)

6. Skibstyper, deres historie og grupper af fartøjer

Frederik Frederichsen: 2. verdenskrigs standardskibe. Det tyske Hansaprogram (MK 7, 1984, s. 121-137)
Morten Gøthche: Fra skude til slup [sandskuder, Danmarksslupper] (MK 24, 2002, s. 95-109)
Erik Housted: Olie, et transportproblem. Om dansk uden- og indenrigs olefart før 1940 (MK 7, 1984, s. 20-55)
Hans Jeppesen & Jens Lorentzen: To skibstegnere fra 1700-årene [Hans Henrik Stibolt og Andreas Henrik Stibolts billeder af skibstyper] (MK 12, 1988, s. 84-115)
Heine Jørgen Kisbye: Marstaljagten, min hobby (MK 1, 1980, s. 19-26)
Christian Nielsen: Sprydstageriggen (MK 4, 1981, s. 97-109)
Holger Munchaus Petersen: Lidt om skibsbevaring og om søfartsstatistik [Carolinerne og andre moderne småskibe] (MK 18, 1996, s. 97-107)
Aksel Sandemose: Marstal-skonnerterne under Labrador [med indledning af Ole Crumlin-Pedersen] (MK 4, 1981, s. 181-187)
Peter Skanse: Bruksbåtar i Skåne (MK 4, 1981, s. 124-134)
Birger Thomsen: Baltimore-klipper-skonnerten (MK 4, 1981, s. 54-61)
Birger Thomsen: Danske skonnerter på vagt og i krig [orlogsflåden, 1773ff] (MK 24, 2002, s. 199-211)

7. Skibes anvendelsesområder, enkelte rejser

Aly Torben Abd-el Dayem & Sven Herreborg Thomsen: Slaget ved Cap Verde. En dansk ostindieeskadres kamp mod sørøvere i 1619 (MK 22, 2000, s. 7-26)
Dan H. Andersen: Søløjtnant Uldall, Pasha Sidi Yussef og lidt om Bertel Thorvaldsen. En nyfunden dagbog fra et middelhavstogt 1796-1797 (MK 22, 2000, s. 51-77)
Johanne Bichel: Peber for alle pengene [Asiatisk Kompagnis Prinsesse Lovisa i Indien 1749] (MK 8, 1984, s. 4-48)
Carl Frederik Garde: Med brosten i lasten [fra Vänern til Trelleborg, 1940’erne] (MK 4, 1981, s. 62-70)
Erik Gøbel: Orlogsfregatten Bornholms konvojrejse til Vestindien 1780-1781 (MK 13, 1989, s. 16-33)
John Hackman: Skonnertskibet Sigyns sejlads på Danmark 1927-1937 (MK 3, 1982, s. 25-30)
Jens Skriver Nørregaard: Den svenske damper Etna’s torpede¬ring og forlis, december 1942, på rejse med stykgods fra New York til Rio de Janeiro (MK 16, 1993, s. 120-137)
Bjørn Poulsen: Ombord på Anna Cæcilie af Åbenrå. En kilde til Åbenrås sejlads på Amerika 1838-1840 (MK 18, 1996, s. 88-96)
Thorkild Sandbeck: Cutty Sark Tall Ships’ Race ’96 (MK 20, 1998, s. 100-114)
Erik Ingemann Sørensen: En kinafarer beretter. Hans Storms dagbog 1829-1830 [Asiatisk Kompagnis Frederik den Sjette] (MK 22, 2000, s. 78-94)

8. Enkelte skibe

Bent Andersen & Erik Andersen & Anni Rønnov & Hans Toft & Inger Wagner: Den siste Viking. En trøndersk storbåd under sejl igen (MK 4, 1981, s. 165-180)
Emil Andersen: En beretning om skonnert Cathrine af Svaneke 1922-1945 (MK 14, 1990, s. 81-112)
Jørgen Dencker & Jan Larsen: Spes i krig og fred [svensk orlogsskib, forlist 1697] (MK 18, 1996, s. 22-55)
Bjarni Åkesson Filholm: M/S Tjaldur [søsat 1952] (MK 20, 1998, s. 63-76)
Bjarni Åkesson Filholm: Smiril, et karakterfuldt færøsk dampskib 1932-1970 (MK 29, 2007, s. 133-145)
Morten Gøtchche: Sluppen Ruth. Rapport om restaureringen af Nationalmuseets slup (MK 1, 1980, s. 59-77)
Ole Lisberg Jensen: Orlogsskibet Store Sophia som forliste år 1645 i Göteborgs skærgård (MK 9, 1985, s. 4-20)
Sven M. Klausen: M. Davidsen. En østbornholmers skæbne [1891-1919] (MK 10, 1986, s. 60-68)
Børge Lind: KGH’s lastmotorskib Anders Olsen OXGZ (MK 6, 1983, s. 104-114)
Jens Lorentzen: Snaubriggen Hvalfisken ex Benohen (MK 4, 1981, s. 152-164)
Jørgen Strange Lorenzen: Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter Restorer i 1948 [i den danske flåde benævnt Vitus Bering, udgik af flådens tal 1950] (MK 26, 2004, s. 93-115)
Otto Madsen: Barken Danmark af Odense. Fremmede skibe under dansk flag [1860’erne] (MK 24, 2002, s. 165-172)
Ole Mortenssøn: Lodsdæksbåden Ejno (MK 8, 1984, s. 49-62)
Maria Ekberger Newbury: Et bedrøveligt endeligt [orlogsskibene Tre Kroner og Skjold efter 1807] (MK 18, 1996, s. 84-87)
Gennadij A. Njetjajev: Kejseryachten Standart og dens skæbne [søsat 1909] (MK 20, 1998, s. 26-45)
Holger Munchaus Petersen: Fra hjuldamper til tremastet sejlskonnert. Et dansk passagerskibs historie [Prindsesse Wilhelmine] (MK 4, 1981, s. 188-196)
Holger Munchaus Petersen: Frederik den Siette [hjuldamper, forlist 1845] (MK 9, 1985, s. 32-52)
Holger Munchaus Petersen: Ældre skib til midlertidigt brug. Østbornholmeren Carl i fred og krig [1938-1948] (MK 12, 1988, s. 167-180)
Knut von Trepka: RS No. 1 Colin Archer [norsk redningsfartøj] (MK 4, 1981, s. 71-84)
Jørgen Weber: Lodsbåden Ejnos stabilitet og sejlføring (MK 8, 1984, s. 63-65)

9. Materiel og tilbehør

Erik Gøbel: Sejldugsmanufakturet i Køge 1687-1753 (MK 12, 1988, s. 58-83)
Morten Gøthche: Sejlmageri (MK 10, 1986, s. 92-145)

10. Vedligeholdelse, dokning

Niels J. Bagge: Håndbogens betydning i sømandsuddannelsen [Jens Kusk Jensens Haandbog i Praktisk Sømandsskab] (MK 25, 2003, s. 245-248)
Morten Gøthche: Om at restaurere gamle træskibe (MK 4, 1981, s. 25-38)
Nils Aage Jensen: Sømandsskab for både, lystfartøjer og motorbåde [Jens Kusk Jensens bog Sømandsskab for Baade og mindre Fartøjer] (MK 25, 2003, s. 257-266)
Anker Lauritsen: Håndbogen – og de gamle skibe [Jens Kusk Jensens Haandbog i Praktisk Sømandsskab] (MK 25, 2003, s. 249-255)
Sven-Erik Ravn: Syv år for Jensine (MK 4, 1981, s. 197-209)
Steen Siebken: Skonnerten Martha af Vejle eller ”Vores måde” (MK 4, 1981, s. 39-53)

11. Sikkerhed til søs

Jørgen H. Barfod: Lidt om sikringen af bælter og stræ¬der før 1588 (MK 18, 1996, s. 7-21)
Else Hansen: Kilder til Fyr- og Vagervæsenets historie (MK 26, 2004, s. 61-74)

12. Søulykker, bjærgning, redningsvæsen

Grete Tuxen Andersen: Lars Kruse og de andre redningsmænd [anden halvdel af 1800-tallet] (MK 22, 2000, s. 95-122)
Anders Bloksgaard: En genfunden kilde til Redningsvæsnets historie – A. Andersens fremstilling [1852-ca. 1900] (MK 26, 2004, s. 35-59)
Frederik Frederichsen: En ganske almindelig bjergning [damperen Aarø, strandet 1937] (MK 9, 1985, s. 82-90)
Anders Vrist Langer: Bjærgelav på Harboøre (MK 9, 1985, s. 53-73)
Ole Ventegodt: Strandretten i Danmark indtil 1365 (MK 6, 1983, s. 59-103)

13. Vrag, dykning

Gert Normann Andersen & Philip Nathansen: Bjærgninger i 1983 (MK 9, 1985, s. 110-125)
Jan Bill & Morten Gøthche: Renæssance i småskibsbyggeriet arkæologisk set (MK 28, 2006, s. 43-68)
Jørgen Christoffersen: Nyt om vraget af orlogsskibet Dannebroge [forlist i Køge Bugt 1710] (MK 14, 1990, s. 55-63)
Jens Schou Hansen: Refleksionsseimisk marinarkæologi (MK 1, 1980, s. 78-83)
Christian Lemée: Grønnegaard, byens gamle havn. Christian 4.s skibe fundet på Christianshavn (MK 24, 2002, s. 149-163)
Ulla Lund & Birger Thomsen: Lilla Dan togtet 1980. Sportsdykkeren og marinarkæologien (MK 3, 1982, s. 40-45)
Ulla Lund: Enigheden. Et skib, et vrag og sportsdykkere (MK 9, 1985, s. 74-81)
Anders Monrad Møller: Emilie på havsens bund eller et forlis i arkiverne [forlist 1816] (MK 9, 1985, s. 21-31)
Michael Teisen: Det bette vrag ved Lyngså (MK 6, 1983, s. 15-34)
Birger Thomsen: De moderne tider og vor kulturarv på havbunden (MK 7, 1984, s. 173-182)
Mikkel H. Thomsen: En sådan näsestyver. Om en slem overraskelse for den dansk-hollandske flåde og for arkæologen [vrag fra 1600-tallet i Ebeltoft Vig] (MK 28, 2006, s. 69-83)

14. Navigation, meddelelsesmidler

Aase Hansen: Kurs mod sildemarkedspladsen. Beskrivelse af et sandsynligt middelalderligt navigationsinstrument fra Albuen, Lolland (MK 14, 1990, s. 20-54)
Erik Housted: Sorte tavler og stum tale. Et blad af den optiske telegrafs historie i Danmark [første halvdel af 1800-tallet] (MK 12, 1988, s. 116-142)
Jens Kusk Jensen: Navigationens Udvikling, udg. af Jens Lindhard (MK 25, 2003, s. 9-222)
Agnete Nørskov Nielsen: Navigationsteknikker brugt på Asiatisk Kompagnis skibe til Indien og Kina 1780-1800, herunder indførelsen af observeret længde (MK 26, 2004, s. 19-34)
Erling Pade: Beretningen om A. C. Sparrevohns Loggeur [1804] (MK 1, 1980, s. 37-43)
S. A. Saugmann: Vikingernes tidsregning og kursmetode (MK 2, 1981, 70 sider)

15. Rederier

Svend Aage Andersen: Slaget om Kattegat. Historien om Stena Line’s Danmarksfærger (MK 20, 1998, s. 77-99)
Benny Christensen: D/S Gylfe. Danske dampskibsselskaber under krigskonjunkturerne 1914-21 (MK 7, 1984, s. 107-120)
Henrik Fode: Et forsøg på samling. Fællesrepræsentationen for dansk skibsfart [1897-1927] (MK 7, 1984, s. 56-72)
Hasse Neerbek: Kapital til søfarten. Omkring de tidlige danske rederiaktieselskaber (MK 7, 1984, s. 73-85)

16. Fiskeri, fangst

Åge Larsen: Fiskerlejer i Odsherred (MK 16, 1993, s. 138-157)
Alan Hjorth Rasmussen: Mistænkeliggørelse og selvtægt i 1870-1880’ernes danske ind¬vandsfiskeri (MK 1, 1980, s. 44-51)
Alan Hjorth Rasmussen: De farer på Sjælland. Om Harboøre- og Limfjordsfiskernes kolonisering af de østjyske og sjællandske fjorde med ålevodsfiskeri 1866-1871 (MK 12, 1988, s. 153-166)
Ole Ventegodt: Skånemarkedets sild (MK 14, 1990, s. 3-19)

17. Maritime lokalsamfund

Niels-Peter B. Andersson: Søfart og handel på Rørvig Toldsted 1731-1798 (MK 22, 2000, s. 27-41)
Benny Boysen: Søfarten omkring Struer. Et provinsmuseums arbejde med den lokale søfart (MK 3, 1982, s. 4-11)
Henrik Fode: Skibsfartens svar på stationsbyen. Position 56° 12,3’ N / 10° 28,4’ E Knebel Bro (MK 24, 2002, s. 81-93)
Mikkel Kühl: Marstallerne solgte væk. Marstals handelsflåde 1914-1918 (MK 26, 2004, s. 75-92)
Susanne Overgaard: Vor Bys mest berømte Sømand. En mikrostudie i Jens Kusk Jensens betydning for Limfjordssejladsen [1892-1916] (MK 25, 2003, s. 225-236)

18. Havne, kanaler

anonym: Kerteminde havn (MK 4, 1981, s. 119-123)
Michael Levy Bruus: I sikker havn. Danske købstadshavnes modernisering 1798-1868 (MK 29, 2007, s. 7-102)
Henning Henningsen: Det ferske springvand og vandfylderiet i Helsingør havn (MK 24, 2002, s. 111-123)
Flemming Jensen & Jørgen Mikkelsen: Mudder, maskiner og mennesker. Den sørgmuntre beretning om istandsættelsen af Skælskør havn og fjord 1798-1814 (MK 16, 1993, s. 81-119)
Søren Hjorth Jensen & Henrik Mogensen: Samarbejdsproblemer på Korsør havn under besættelsen. En analyse af brosagen i Korsør november 1942-marts 1943 (MK 13, 1989, s. 102-119)

19. Færgevæsen

Anders Monrad Møller: København-Kristiania. Fra sejlpaket til konferenceskib (MK 6, 1983, s. 115-132)

20. Lodseri

Otto Albertsen: Fjordlodsen (MK 11, 1987, s. 61-99)
Knud W. Born: Havnelodsen (MK 11, 1987, s. 100-126)
Benny Christensen: Lodserhvervets udvikling i Danmark (MK 11, 1987, s. 7-33)
Mogens Schmidt: Lodsdirektøren (MK 11, 1987, s. 33-37)
Philip Svanum: Farvandslodsen (MK 11, 1987, s. 38-60)

21. Forhold ombord

Dan H. Andersen: Matroslønninger i den danske handelsflåde 1750-1807 (MK 24, 2002, s. 25-31)
Ole Lisberg Jensen: Dagligliv ombord i flådens store sejlskibe [fregatten Jylland, 1800-tallet] (MK 24, 2002, s. 125-135)
Ole Mortenssøn: Sømandens dagbog (MK 1, 1980, s. 27-36)
Frank Allan Rasmussen: Om Maaden at bevare Sundheden i Flaaden. Heinrich Callisen og Urban Bruun Aaskows indsats for at forbedre forholdene for søens folk [slutningen af 1700-tallet] (MK 24, 2002, s. 183-197)

22. Udsmykning, symboler

Hanne Poulsen: ”Nye” arbejder af skibsbilledhuggerne H. J. og W. E. Møen [1800-tallet] (MK 12, 1988, s. 143-152)

23. Uniformer, våben

Ole Louis Frantzen: Den danske flådes karronader (MK 3, 1982, s. 12-24)
Knud Galle: Magnetminer. Minestrygning, minesikring (MK 13, 1989, s. 120-136)

24. Skibsmodeller, skibsportrætter

Fritz Brade Jørgensen: Fra skibsmodellernes verden (MK 8, 1984, s. 66-85)
Hanne Poulsen: Falske kaptajnsbilleder (MK 1, 1980, s. 84-85)

25. Sømandskultur, husflid, souvenirs

Henning Henningsen: Fatter Jahns sølov (MK 4, 1981, s. 135-146)
Henning Henningsen: En dunk Rigabalsam (MK 6, 1983, s. 4-14)
Henning Henningsen: Søens paradenumre [prunkskibe, landgangsfartøjer, chaluproere] (MK 12, 1988, s. 1-16)

26. Foreninger, institutioner, interessegrupper

Ole Crumlin-Pedersen: Forhistorien [Træskibsejernes Sammenslutning] (MK 4, 1981, s. 8-14)
Henrik Hvass: Ingenting med noget indeni, som f.eks. Hjarbæk sjægtelaug (MK 4, 1981, s. 110-118)
Kaj Lund: Træskibene og tossefuglen [veteranskibe] (MK 4, 1981, s. 220-231)
Sven Sand: 1978-1981 [Træskibsejernes Sammenslutning] (MK 4, 1981, s. 22-23)
Max Vinner: De første år [Træskibsejernes Sammenslutning] (MK 4, 1981, s. 15-16)
Max Vinner: De næste år. Åge Larsen [Træskibsejernes Sammenslutning] (MK 4, 1981, s. 17-21)

27. Grupper af personer

Benny Christensen: Skibstømrerlærlinge for 200 år siden (MK 4, 1981, s. 147-151)
Erik Housted: En fredericiansk rheder- og skipperhistorie [familien Bruun, 1800-tallet] (MK 6, 1983, s. 35-57)
Hans Jeppesen: En skipperfamilie 1870-1931. Et eksempel fra Limfjorden [familien Søegaard i Løgstør] (MK 4, 1981, s. 85-96)
Anders Monrad Møller: Sofus og Klara. Et uromantisk portræt af en fiskerfamilie [Svendborgsund, 1900-tallet] (MK 12, 1988, s. 193-199)

28. Enkeltpersoner

Margrethe Kudsk Andreasen: Om min far, kaptajn Jens Kusk Jensen [1866-1936] (MK 25, 2003, s. 237-243)
Jørgen H. Barfod: I kamp for flåden. En levnedsskildring af Kommandør Halfdan B. Barfod 1880-1947 (MK 21, 1999, 202 sider)
Maria Ekberger: Andreas Bodenhoff, leverandør til Søetaten i det 18. århundrede (MK 13, 1989, s. 34-49)
Erik Gøbel: Glimt fra de Dage der gik. Troenseskipper Christian L. Sørensens erindringer 1880-1928 (MK 19, 1997, 264 sider)
Erik Gøbel: Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse 1665-1684 [beskæftiget i det nederlandske ostindiske kompagni] (MK 27, 2005, 274 sider)
Jens Kusk Jensen: En sømands oplevelser i fred og krig [1866-1936] (MK 17, 1995, 216 sider)
Bernhard David Larsen: Erindringer fra et liv til søs 1900-1946, udg. af Kåre Lauring (MK 23, 2001, 147 sider)
Anders Monrad Møller: Jens Lorentzen 1934-2004 (MK 26, 2004, s. 117-120)
Anders Monrad Møller: Birger Thomsen, 1945-2007 (MK 29, 2007, s. 146-147)
Anders Monrad Møller: Sophus Waldemar Møller, Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjeneste (MK 30 + MK 31, 2008, 350 +  381 s.) [levede 1829-1905]
Jan Parmentier: Guillielmo de Brouwer 1693-1767. En skitse af en kaptajn, handelsmand og rederi i det 18. århundrede (MK 14, 1990, s. 64-80)
Theodor Harke Pedersen: Mine livserindringer [1860-ca. 1880] (MK 20, 1998, s. 6-25)
Erik Rasmussen: Sejlads under krigen 1939-1945 (MK 15, 1991, 157 sider)
Frank Allan Rasmussen & Inga B. Thomas: Havet tog og havet gav. En sømands erindringer 1836-1888 [Jens Sørensen, 1818-1894] (MK 18, 1996, s. 56-78)
Ole Ventegodt: Min søgrønne ungdom [erindringer, 1949-ca. 1960] (MK 7, 1984, s. 148-172)

29. Maritimhistoriske konferencer

Benny Christensen: Om den maritimhistoriske konference i Svendborg 1980 (MK 3, 1982, s. 93-96)
Maria Ekberger: Sjette Danske Maritimhistoriske Konference [25.-27. maj 1984] (MK 8, 1984, s. 86-88)
Erik Gøbel: Femte Danske Maritimhistoriske Konference 16.-18. april 1982 (MK 6, 1983, s. 133-138)
Erik Gøbel: Ottende, Niende og Tiende Danske Maritimhistoriske Konference. 16.-18. september 1988, 20.-22. april 1990, 24.-26. april 1992 (MK 16, 1993, s. 158-164)
Erik Gøbel: Ellevte og Tolvte Danske Maritimhistoriske konference. Roskilde 22.-24. april 1994, Ebeltoft 19.-21. april 1996 (MK 18, 1996, s. 131-135)
Erik Gøbel: Trettende Danske Maritmhistoriske Konference. Korsør 15.-17. maj 1998 (MK 20, 1998, s. 115-116)
Erik Gøbel: Fjortende Danske Maritimhistoriske Konference, Marstal 12.-14. maj 2000 (MK 22, 2000, s. 132-133)
Erik Gøbel: Femtende og Sekstende Danske Maritimhistoriske Konference. Roskilde 3.-5. maj 2002, Slipshavn 30. april-2. maj 2004 (MK 26, 2004, s. 121-125)
Erik Gøbel: Syttende Danske Maritimhistoriske Konference. Jaruplund 28.-30. april 2006 (MK 28, 2006, s. 135-138)
Anders Monrad Møller: Seks maritimhistoriske konferencer. Et forsøg på en let statistisk anretning [1974-1984] (MK 10, 1986, s. 147-150)
Niels M. Probst: Syvende Danske Maritimhistoriske Konference 18.-20. april 1986 (MK 11, 1987, s. 133-136)

30. Andet

Michael Bregnsbo: 179 enevældige konger og dronninger. Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 – brud eller kontinuitet (MK 24, 2002, s. 45-53)
Carsten Due-Nielsen: Konge i krise og krig. Christian IX og udenrigspolitikken (MK 24, 2002, s. 55-69)
Jon Monrad Møller: Et essay om Skabningens Ypperlighed [digt af Christian Braunmann Tullin, 1728-1765] (MK 24, 2002, s. 173-181).