Menu

Nyheder

Meta

Forfatterregister

Maritim Kontakt,  bind 1-31,  1980-2008

A
anonym: Kerteminde havn (MK 4, 1981, s. 119-123)
Aly Torben Abd-el Dayem & Sven Herreborg Thomsen: Slaget ved Cap Verde. En dansk ostindieeskadres kamp mod sørøvere i 1619 (MK 22, 2000, s. 7-26)
Otto Albertsen: Fjordlodsen (MK 11, 1987, s. 61-99)
Bent Andersen & Erik Andersen & Anni Rønnov & Hans Toft & Inger Wagner: Den siste Viking. En trøndersk storbåd under sejl igen (MK 4, 1981, s. 165-180)
Dan H. Andersen: Søløjtnant Uldall, Pasha Sidi Yussef og lidt om Bertel Thorvaldsen. En nyfunden dagbog fra et middelhavstogt 1796-1797 (MK 22, 2000, s. 51-77)
Dan H. Andersen: Matroslønninger i den danske handelsflåde 1750-1807 (MK 24, 2002, s. 25-31)
Emil Andersen: En beretning om skonnert Cathrine af Svaneke 1922-1945 (MK 14, 1990, s. 81-112)
Erik Andersen & Bent Andersen & Anni Rønnov & Hans Toft & Inger Wagner: Den siste Viking. En trøndersk storbåd under sejl igen (MK 4, 1981, s. 165-180)
Gert Normann Andersen & Philip Nathansen: Bjærgninger i 1983 (MK 9, 1985, s. 110-125)
Grete Tuxen Andersen: Lars Kruse og de andre redningsmænd [anden halvdel af 1800-tallet] (MK 22, 2000, s. 95-122)
Svend Aage Andersen: Slaget om Kattegat. Historien om Stena Line’s Danmarksfærger (MK 20, 1998, s. 77-99)
Niels-Peter B. Andersson: Søfart og handel på Rørvig Toldsted 1731-1798 (MK 22, 2000, s. 27-41)
Margrethe Kudsk Andreasen: Om min far, kaptajn Jens Kusk Jensen [1866-1936] (MK 25, 2003, s. 237-243)

B
Niels J. Bagge: Håndbogens betydning i sømandsuddannelsen [Jens Kusk Jensens Haandbog i Praktisk Sømandsskab] (MK 25, 2003, s. 245-248)
Jørgen H. Barfod: Ny¬boderstudier [1600-tallet] (MK 1, 1980, s. 6-18)
Jørgen H. Barfod: Christian IV.s Nyboder (MK 5, 1983, 208 sider)
Jørgen H. Barfod: Nordisk Shipping [1943-1945] (MK 7, 1984, s. 138-147)
Jørgen H. Barfod: Bygning af orlogsskibe i Norge i slutningen af 1600-tallet (MK 13, 1989, s. 5-15)
Jørgen H. Barfod: Lidt om sikringen af bælter og stræ¬der før 1588 (MK 18, 1996, s. 7-21)
Jørgen H. Barfod: I kamp for flåden. En levnedsskildring af Kommandør Halfdan B. Barfod 1880-1947 (MK 21, 1999, 202 sider)
Jørgen H. Barfod: Glückstadt, en forpost og et mislykket projekt [1600-tallet] (MK 24, 2002, s. 33-43)
Martin Bellamy: Christian IV’s skotske skibsbyggere (MK 28, 2006, s. 95-115)
Johanne Bichel: Peber for alle pengene [Asiatisk Kompagnis Prinsesse Lovisa i Indien 1749] (MK 8, 1984, s. 4-48)
Jan Bill & Morten Gøthche: Renæssance i småskibsbyggeriet arkæologisk set (MK 28, 2006, s. 43-68)
Anders Bloksgaard: En genfunden kilde til Redningsvæsnets historie – A. Andersens fremstilling [1852-ca. 1900] (MK 26, 2004, s. 35-59)
Knud W. Born: Havnelod¬sen (MK 11, 1987, s. 100-126)
Benny Boy¬sen: Søfarten omkring Struer. Et provinsmuseums arbejde med den lokale søfart (MK 3, 1982, s. 4-11)
Michael Bregnsbo: 179 enevældige konger og dronninger. Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 – brud eller kontinuitet (MK 24, 2002, s. 45-53)
Michael Levy Bruus: I sikker havn. Danske købstadshavnes modernisering 1798-1868 (MK 29, 2007, s. 7-102)

C
Benny Christensen: Om den maritimhistoriske konference i Svendborg 1980 (MK 3, 1982, s. 93-96)
Benny Christensen: Skibstømrerlærlinge for 200 år siden (MK 4, 1981, s. 147-151)
Benny Christensen: D/S Gylfe. Danske dampskibsselskaber under krigskonjunkturerne 1914-21 (MK 7, 1984, s. 107-120)
Benny Christensen: Lodserhvervets udvikling i Danmark (MK 11, 1987, s. 7-33)
Jørgen Christoffersen: Nyt om vraget af orlogsskibet Dannebroge [forlist i Køge Bugt 1710] (MK 14, 1990, s. 55-63)
George Coggeshall: En Yankee-skipper i danske farvande 1809-1810 (MK 13, 1989, s. 50-62)
Ole Crumlin-Pedersen: Forhistorien [Træskibsejernes Sammenslutning] (MK 4, 1981, s. 8-14)

D
Ole Degn: Et år ved Øresunds Toldkammer. Skippere, skibe og varetransport gennem Sundet i 1640 (MK 28, 2006, s. 117-134)
Jørgen Dencker & Jan Larsen: Spes i krig og fred [svensk orlogsskib, forlist 1697] (MK 18, 1996, s. 22-55)
Henrik Dethlef¬sen: Øernes hjælpetjeneste. Et søstykke fra besættelsesårene (MK 12, 1988, s. 181-192)
Carsten Due-Nielsen: Konge i krise og krig. Christian IX og udenrigspolitikken (MK 24, 2002, s. 55-69)

E
Maria Ekberger: Sjette Danske Maritimhistoriske Konference [25.-27. maj 1984] (MK 8, 1984, s. 86-88)
Maria Ekberger: Andreas Bodenhoff, leverandør til Søetaten i det 18. århundrede (MK 13, 1989, s. 34-49)

F
Ole Feldbæk: Ochachov 1791. Kriser og konjunkturer (MK 24, 2002, s. 71-79)
Bjarni Åkesson Filholm: M/S Tjaldur [søsat 1952] (MK 20, 1998, s. 63-76)
Bjarni Åkesson Filholm: Smiril, et karakterfuldt færøsk dampskib 1932-1970 (MK 29, 2007, s. 133-145)
Henrik Fode: Et forsøg på samling. Fællesrepræsentationen for dansk skibsfart [1897-1927] (MK 7, 1984, s. 56-72)
Henrik Fode: Skibsfartens svar på stationsbyen. Position 56° 12,3’ N / 10° 28,4’ E Knebel Bro (MK 24, 2002, s. 81-93)
Ole Louis Frantzen: Den danske flådes karronader (MK 3, 1982, s. 12-24)
Frederik Frederichsen: 2. verdenskrigs standardskibe. Det tyske Hansaprogram (MK 7, 1984, s. 121-137)
Frederik Frederichsen: En ganske almin¬delig bjergning [damperen Aarø, strandet 1937] (MK 9, 1985, s. 82-90)

G
Knud Galle: Magnetmi¬ner. Minestrygning, minesikring (MK 13, 1989, s. 120-136)
Carl Frederik Garde: Med brosten i lasten [fra Vänern til Trelleborg, 1940’erne] (MK 4, 1981, s. 62-70)
Erik Gøbel: Femte Danske Maritimhistoriske Konference 16.-18. april 1982 (MK 6, 1983, s. 133-138)
Erik Gøbel: Sejldugsmanufakturet i Køge 1687-1753 (MK 12, 1988, s. 58-83)
Erik Gøbel & Erik Mørk Larsen: Jørgen H. Bar¬fods bibliografi (MK 12, 1988, s. 201-206)
Erik Gøbel: Orlogsfregatten Bornholms konvojrejse til Vestindien 1780-1781 (MK 13, 1989, s. 16-33)
Erik Gøbel: Ottende, Niende og Tiende Danske Maritimhistoriske Konference. 16.-18. september 1988, 20.-22. april 1990, 24.-26. april 1992 (MK 16, 1993, s. 158-164)
Erik Gøbel: Ellevte og Tolvte Danske Maritimhistoriske konference. Roskilde 22.-24. april 1994, Ebeltoft 19.-21. april 1996 (MK 18, 1996, s. 131-135)
Erik Gøbel: Glimt fra de Dage der gik. Troenseskipper Christian L. Sørensens erindringer 1880-1928 (MK 19, 1997, 264 sider)
Erik Gøbel: Trettende Danske Maritmhistoriske Konference. Korsør 15.-17. maj 1998 (MK 20, 1998, s. 115-116)
Erik Gøbel: Register til Maritim Kontakt bind 1-20 1980-1998 (MK 20, 1998, s. 117-127)
Erik Gøbel: Fjortende Danske Maritimhistoriske Konference, Marstal 12.-14. maj 2000 (MK 22, 2000, s. 132-133)
Erik Gøbel: Udvalgt litteratur af og om Jens Kusk Jensen (MK 25, 2003, s. 267-269)
Erik Gøbel: Femtende og Sekstende Danske Maritimhistoriske Konference. Roskilde 3.-5. maj 2002, Slipshavn 30. april-2. maj 2004 (MK 26, 2004, s. 121-125)
Erik Gøbel: Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse 1665-1684 [beskæftiget i det nederlandske ostindiske kompagni] (MK 27, 2005, 274 sider)
Erik Gøbel: Syttende Danske Maritimhistoriske Konference. Jaruplund 28.-30. april 2006 (MK 28, 2006, s. 135-138)
Morten Gøtch¬che: Sluppen Ruth. Rapport om restaureringen af Nationalmuseets slup (MK 1, 1980, s. 59-77)
Morten Gøthche: Om at restaurere gamle træskibe (MK 4, 1981, s. 25-38)
Morten Gøthche: Sejlma¬ge¬ri (MK 10, 1986, s. 92-145)
Morten Gøthche: Fra skude til slup [sandskuder, Danmarksslupper] (MK 24, 2002, s. 95-109)
Morten Gøthche & Jan Bill: Renæssance i småskibsbyggeriet arkæologisk set (MK 28, 2006, s. 43-68)

H
John Hack¬man: Skonnertskibet Sigyns sejlads på Danmark 1927-1937 (MK 3, 1982, s. 25-30)
Else Hansen: Kilder til Fyr- og Vagervæsenets historie (MK 26, 2004, s. 61-74)
Jens Schou Hansen: Refleksionsseimisk marinarkæologi (MK 1, 1980, s. 78-83)
Aase Hansen: Kurs mod sildemarkedspladsen. Beskrivelse af et sandsynligt middelalderligt navigationsinstrument fra Albuen, Lolland (MK 14, 1990, s. 20-54)
Henning Henningsen: Fatter Jahns sølov (MK 4, 1981, s. 135-146)
Henning Henning¬sen: En dunk Rigabalsam (MK 6, 1983, s. 4-14)
Henning Henningsen: Søens paradenumre [prunkskibe, landgangsfartøjer, chaluproere] (MK 12, 1988, s. 1-16)
Henning Henningsen: Det ferske springvand og vandfylderiet i Helsingør havn (MK 24, 2002, s. 111-123)
Erik Housted: En fredericiansk rheder- og skipperhistorie [familien Bruun, 1800-tallet] (MK 6, 1983, s. 35-57)
Erik Housted: Olie, et transportproblem. Om dansk uden- og indenrigs olefart før 1940 (MK 7, 1984, s. 20-55)
Erik Housted: Sorte tavler og stum tale. Et blad af den optiske telegrafs historie i Danmark [første halvdel af 1800-tallet] (MK 12, 1988, s. 116-142)
Henrik Hvass: Ingenting med noget indeni, som f.eks. Hjarbæk sjægtelaug (MK 4, 1981, s. 110-118)

J
Carsten Jahnke: Dronningens skib for kongens flåde. Dronning Dorothea af Brandenburgs skibsbygning omkring 1486 (MK 28, 2006, s. 85-94)
Flemming Jensen & Jørgen Mikkelsen: Mudder, maskiner og mennesker. Den sørgmuntre beretning om istandsættel¬sen af Skælskør havn og fjord 1798-1814 (MK 16, 1993, s. 81-119)
Jens Kusk Jensen: En sømands oplevelser i fred og krig [1866-1936] (MK 17, 1995, 216 sider)
Jens Kusk Jensen: Navigationens Udvikling, udg. af Jens Lindhard (MK 25, 2003, s. 9-222)
Nils Aage Jensen: Sømandsskab for både, lystfartøjer og motorbåde [Jens Kusk Jensens bog Sømandsskab for Baade og mindre Fartøjer] (MK 25, 2003, s. 257-266)
Ole Lisberg Jensen: Orlogsskibet Store Sophia som forliste år 1645 i Göteborgs skærgård (MK 9, 1985, s. 4-20)
Ole Lisberg Jensen: Dagligliv ombord i flådens store sejlskibe [fregatten Jylland, 1800-tallet] (MK 24, 2002, s. 125-135)
Søren Hjorth Jensen & Henrik Mogen¬sen: Samarbejdsproblemer på Korsør havn under besættelsen. En analyse af brosagen i Korsør november 1942-marts 1943 (MK 13, 1989, s. 102-119)
Hans Jeppesen: En skipperfamilie 1870-1931. Et eksempel fra Limfjorden [familien Søegaard i Løgstør] (MK 4, 1981, s. 85-96)
Hans Jeppesen & Jens Lorentzen: To skibstegnere fra 1700-årene [Hans Henrik Stibolt og Andreas Henrik Stibolts billeder af skibstyper] (MK 12, 1988, s. 84-115)
Hans Christian Johansen: Hertugdømmernes handelsflåde i slutningen af det 18. århundrede (MK 24, 2002, s. 137-148)
Fritz Brade Jørgensen: Fra skibsmo¬dellernes ver¬¬den (MK 8, 1984, s. 66-85)

K
Heine Jørgen Kisbye: Marstaljagten, min hobby (MK 1, 1980, s. 19-26)
Sven M. Klausen: M. Davidsen. En øst¬bornholmers skæbne [1891-1919] (MK 10, 1986, s. 60-68)
Mikkel Kühl: Marstallerne solgte væk. Marstals handelsflåde 1914-1918 (MK 26, 2004, s. 75-92)

L
Anders Vrist Langer: Bjærgelav på Harboøre (MK 9, 1985, s. 53-73)
Bernhard David Larsen: Erindringer fra et liv til søs 1900-1946, udg. af Kåre Lauring (MK 23, 2001, 147 sider)
Erik Mørk Larsen & Erik Gøbel: Jørgen H. Bar¬fods bibliografi (MK 12, 1988, s. 201-206)
Jan Larsen & Jørgen Dencker: Spes i krig og fred [svensk orlogsskib, forlist 1697] (MK 18, 1996, s. 22-55)
Rolf Larsen: Kalvø, et skibsværft og dets historie [Gennerbugt, 1850’erne] (MK 10, 1986, s. 74-91)
Åge Larsen: Fiskerle¬jer i Odsherred (MK 16, 1993, s. 138-157)
Anker Lauritsen: Håndbogen – og de gamle skibe [Jens Kusk Jensens Haandbog i Praktisk Sømandsskab] (MK 25, 2003, s. 249-255)
Christian Lemée: Grønnegaard, byens gamle havn. Christian 4.s skibe fundet på Christianshavn (MK 24, 2002, s. 149-163)
Christian Lemée: Kravelbyggeriet i historisk perspektiv. På sporet af kravelbygningsteknologien og dens spredning til Danmark set ud fra de historiske kilder (MK 28, 2006, s. 7-41)
Børge Lind: KGH’s lastmotorskib Anders Olsen OXGZ (MK 6, 1983, s. 104-114)
Jens Lorentzen: Snaubriggen Hvalfisken ex Benohen (MK 4, 1981, s. 152-164)
Jens Lorentzen & Hans Jeppesen: To skibstegnere fra 1700-årene [Hans Henrik Stibolt og Andreas Henrik Stibolts billeder af skibstyper] (MK 12, 1988, s. 84-115)
Jørgen Strange Lorenzen: Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter Restorer i 1948 [i den danske flåde benævnt Vitus Bering, udgik af flådens tal 1950] (MK 26, 2004, s. 93-115)
Christian Lund: Aristides, Salva¬tor, Vag¬rant, War Admiral og de andre [danske skibe under amerikansk flag 1941ff] (MK 18, 1996, s. 108-130)
Christian Lund: Danske skibe under fransk kontrol under Anden Verdenskrig (MK 20, 1998, s. 46-62)
Christian Lund: Danske skibe i Sydamerika 1940-1946 (MK 22, 2000, s. 123-131)
Kaj Lund: Træskibene og tossefuglen [veteranskibe] (MK 4, 1981, s. 220-231)
Ulla Lund & Birger Thomsen: Lilla Dan togtet 1980. Sportsdykkeren og marinarkæologien (MK 3, 1982, s. 40-45)
Ulla Lund: Enigheden. Et skib, et vrag og sportsdykkere (MK 9, 1985, s. 74-81)

M
Otto Madsen: Stadt Odense. En sydfynsk skibsbyg¬gersag fra 1799 (MK 10, 1986, s. 69-73)
Otto Madsen: Barken Danmark af Odense. Fremmede skibe under dansk flag [1860’erne] (MK 24, 2002, s. 165-172)
Jørgen Mikkelsen & Flemming Jensen: Mudder, maskiner og mennesker. Den sørgmuntre beretning om istandsættel¬sen af Skælskør havn og fjord 1798-1814 (MK 16, 1993, s. 81-119)
Henrik Mogen¬sen & Søren Hjorth Jensen: Samarbejdsproblemer på Korsør havn under besættelsen. En analyse af brosagen i Korsør november 1942-marts 1943 (MK 13, 1989, s. 102-119)
Jens Christian Mohr: Plimsollere under dansk flag 1870-1900 (MK 29, 2007, s. 103-132)
Ole Mortenssøn: Sømandens dagbog (MK 1, 1980, s. 27-36)
Ole Mortenssøn: Lodsdæksbåden Ejno (MK 8, 1984, s. 49-62)
Anders Monrad Møller: Fra galeoth til galease. Om en søfartshistorisk disputats (MK 3, 1982, s. 3139)
Anders Monrad Møller: Medens vi venter på vrag eller jagten på Jensines forfædre [danske fartøjer, 1700-tallet] (MK 4, 1981, s. 210-219)
Anders Monrad Møller: København-Kri¬sti¬a¬nia. Fra sejlpaket til konferenceskib (MK 6, 1983, s. 115-132)
Anders Monrad Møller & Holger Munchaus Petersen: Hundrede års handels¬flåde i grove træk [1900-tallet] (MK 7, 1984, s. 6-19)
Anders Monrad Møller: Store forventninger. Skitse over fem fejlslagne værftsanlæg ved slutningen af Første Verdenskrig (MK 7, 1984, s. 86-106)
Anders Monrad Møller: Emilie på havsens bund eller et forlis i arkiverne [forlist 1816] (MK 9, 1985, s. 21-31)
Anders Monrad Møller: Seks maritimhistoriske konferencer. Et forsøg på en let statistisk anretning [1974-1984] (MK 10, 1986, s. 147-150)
Anders Monrad Møller: Sofus og Klara. Et uromantisk portræt af en fiskerfamilie [Svendborgsund, 1900-tallet] (MK 12, 1988, s. 193-199)
Anders Monrad Møller: Måneden drejer. Om søfolk til den køben¬havnske handelsflåde 1777-1787 (MK 18, 1996, s. 79-83)
Anders Monrad Møller: Konsulatsarkiver fra 1704 til 1904. En oversigt (MK 26, 2004, s. 7-17)
Anders Monrad Møller: Jens Lorentzen 1934-2004 (MK 26, 2004, s. 117-120)
Anders Monrad Møller: Birger Thomsen, 1945-2007 (MK 29, 2007, s. 146-147)
Anders Monrad Møller: Sophus Waldemar Møller, Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjeneste (MK 30 + MK 31, 2008, 350 +  381 s.) [levede 1829-1905]
Dorthe Falcon Møller: Anders Monrad Møllers publikationsliste (MK 24, 2002, s. 223-237)
Jon Monrad Møller: Et essay om Skabningens Ypperlighed [digt af Christian Braunmann Tullin, 1728-1765] (MK 24, 2002, s. 173-181)

N
Philip Nathansen & Gert Normann Andersen: Bjærgninger i 1983 (MK 9, 1985, s. 110-125)
Hasse Neerbek: Kapital til søfarten. Omkring de tidlige danske rederiaktieselskaber (MK 7, 1984, s. 73-85)
Maria Ekberger Newbury: Et bedrøveligt endeligt [orlogsskibene Tre Kroner og Skjold efter 1807] (MK 18, 1996, s. 84-87)
Agnete Nørskov Nielsen: Navigationsteknikker brugt på Asiatisk Kompagnis skibe til Indien og Kina 1780-1800, herunder indførelsen af observeret længde (MK 26, 2004, s. 19-34)
Christian Nielsen: Sprydstageriggen (MK 4, 1981, s. 97-109)
Gennadij A. Njetjajev: Kejseryachten Standart og dens skæbne [søsat 1909] (MK 20, 1998, s. 26-45)
Ann Nørregaard: Kapere og ka¬non¬både. Begivenheder i og ud for Dragør 1807-1814 (MK 13, 1989, s. 63-101)
Jens Skriver Nørregaard: Den svenske damper Etna’s torpede¬ring og forlis, december 1942, på rejse med stykgods fra New York til Rio de Janeiro (MK 16, 1993, s. 120-137)

O
Susanne Overgaard: Vor Bys mest berømte Sømand. En mikrostudie i Jens Kusk Jensens betydning for Limfjordssejladsen [1892-1916] (MK 25, 2003, s. 225-236)

P
Erling Pade: Beretningen om A. C. Sparrevohns Loggeur [1804] (MK 1, 1980, s. 37-43)
Jan Parmentier: Guilli¬elmo de Brouwer 1693-1767. En skitse af en kaptajn, handelsmand og rederi i det 18. århundrede (MK 14, 1990, s. 64-80)
Theodor Harke Pedersen: Mine livserindringer [1860-ca. 1880] (MK 20, 1998, s. 6-25)
Holger Munchaus Petersen: Fra hjuldamper til tremastet sejlskonnert. Et dansk passagerskibs historie [Prindsesse Wilhelmine] (MK 4, 1981, s. 188-196)
Holger Munchaus Petersen & Anders Monrad Møller: Hundrede års handels¬flåde i grove træk [1900-tallet] (MK 7, 1984, s. 6-19)
Holger Munchaus Petersen: Frederik den Siette [hjuldamper, forlist 1845] (MK 9, 1985, s. 32-52)
Holger Munchaus Petersen: Ældre skib til midlertidigt brug. Østbornholmeren Carl i fred og krig [1938-1948] (MK 12, 1988, s. 167-180)
Holger Mun¬chaus Petersen: Lidt om skibsbevaring og om søfartsstatistik [Carolinerne og andre moderne småskibe] (MK 18, 1996, s. 97-107)
Bjørn Poulsen: Ombord på Anna Cæcilie af Åbenrå. En kilde til Åbenrås sejlads på Amerika 1838-1840 (MK 18, 1996, s. 88-96)
Hanne Poulsen: Falske kap¬tajns¬billeder (MK 1, 1980, s. 84-85)
Hanne Poulsen: ”Nye” arbejder af skibsbil¬led¬hugger¬ne H. J. og W. E. Møen [1800-tallet] (MK 12, 1988, s. 143-152)
Niels M. Probst: Syvende Danske Maritimhistoriske Konference 18.-20. april 1986 (MK 11, 1987, s. 133-136)
Niels M. Probst: Skånske krigs orlogsskibe. Et forsøg på en vurdering af samtidens billedmateriale (MK 12, 1988, s. 17-57)
Niels M. Probst: Nordeuropæisk spanteopslagning i 1500- og 1600-tallet belyst ud fra danske kilder (MK 16, 1993, s. 6-42)

R
Alan Hjorth Rasmussen: Mistænkeliggørelse og selvtægt i 1870-1880’ernes danske ind-vandsfiskeri (MK 1, 1980, s. 44-51)
Alan Hjorth Rasmussen: De farer på Sjæl¬land. Om Harboøre- og Limfjordsfiskernes kolonisering af de østjyske og sjællandske fjorde med ålevodsfiskeri 1866-1871 (MK 12, 1988, s. 153-166)
Erik Rasmussen: Sejlads under krigen 1939-1945 (MK 15, 1991, 157 sider)
Frank Allan Rasmussen & Inga B. Thomas: Havet tog og havet gav. En sømands erindringer 1836-1888 [Jens Sørensen, 1818-1894] (MK 18, 1996, s. 56-78)
Frank Allan Rasmussen: Om Maaden at bevare Sundheden i Flaaden. Heinrich Callisen og Urban Bruun Aaskows indsats for at forbedre forholdene for søens folk [slutningen af 1700-tallet] (MK 24, 2002, s. 183-197)
Sven-Erik Ravn: Syv år for Jensine (MK 4, 1981, s. 197-209)
Hans Diederichsen Rühmann: Stenbjerghav ved Flensborg Fjord. Engang storleverandør af sejlskibe (MK 16, 1993, s. 43-80)
Anni Rønnov & Bent Andersen & Erik Andersen & Hans Toft & Inger Wagner: Den siste Viking. En trøndersk storbåd under sejl igen (MK 4, 1981, s. 165-180)

S
Sven Sand: 1978-1981 [Træskibsejernes Sammenslutning] (MK 4, 1981, s. 22-23)
Thorkild Sandbeck: Cutty Sark Tall Ships’ Race ’96 (MK 20, 1998, s. 100-114)
Aksel Sandemose: Marstal-skonnerterne under Labrador [med indledning af Ole Crumlin-Pedersen] (MK 4, 1981, s. 181-187)
S. A. Saug¬mann: Vikingernes tidsregning og kursmetode (MK 2, 1981, 70 sider)
Mogens Schmidt: Lodsdirek¬tø¬ren (MK 11, 1987, s. 33-37)
Jakob Seerup: Om håndskrevne lærebøger på Søkadetakademiet [1700-tallet] (MK 22, 2000, s. 42-50)
Steen Siebken: Skonnerten Martha af Vejle eller ”Vores måde” (MK 4, 1981, s. 39-53)
Peter Skanse: Bruksbåtar i Skåne (MK 4, 1981, s. 124-134)
Philip Svanum: Farvandslodsen (MK 11, 1987, s. 38-60)
Erik Ingemann Sørensen: En kinafarer beretter. Hans Storms dagbog 1829-1830 [Asiatisk Kompagnis Frederik den Sjette] (MK 22, 2000, s. 78-94)

T
Michael Teisen: Det bette vrag ved Lyngså (MK 6, 1983, s. 15-34)
Inga B. Thomas & Frank Allan Rasmussen: Havet tog og havet gav. En sømands erindringer 1836-1888 [Jens Sørensen, 1818-1894] (MK 18, 1996, s. 56-78)
Birger Thomsen: Det Vestindiske Søkorps 1760-1769 (MK 1, 1980, s. 52-58)
Birger Thomsen & Ulla Lund: Lilla Dan togtet 1980. Sportsdykkeren og marinarkæologien (MK 3, 1982, s. 40-45)
Birger Thomsen: Baltimore-klipper-skonnerten (MK 4, 1981, s. 54-61)
Birger Thomsen: De moderne tider og vor kulturarv på havbunden (MK 7, 1984, s. 173-182)
Birger Thomsen: Kampen under havet. Frømænd i anden verdenskrig (MK 9, 1985, s. 91-109)
Birger Thomsen: Danske skonnerter på vagt og i krig [orlogsflåden, 1773ff] (MK 24, 2002, s. 199-211)
Mikkel H. Thomsen: En sådan näsestyver. Om en slem overraskelse for den dansk-hollandske flåde og for arkæologen [vrag fra 1600-tallet i Ebeltoft Vig] (MK 28, 2006, s. 69-83)
Sven Herreborg Thomsen & Aly Torben Abd-el Dayem: Slaget ved Cap Verde. En dansk ostindieeskadres kamp mod sørøvere i 1619 (MK 22, 2000, s. 7-26)
Bent Thygesen: Skibs- og bådebygningskulturen. En skibstømrers etnologiske betragtninger (MK 10, 1986, s. 5-59)
Hans Toft & Bent Andersen & Erik Andersen & Anni Rønnov & Inger Wagner: Den siste Viking. En trøndersk storbåd under sejl igen (MK 4, 1981, s. 165-180)
Knut von Trepka: RS No. 1 Colin Archer [norsk redningsfartøj] (MK 4, 1981, s. 71-84)

V
Mikael Venge: Invasionen fra Travemünde. Grevefejdens optakt til søs [1534] (MK 24, 2002, s. 213-221)
Ole Ventegodt: Skibe og søfart i dan¬ske farvande i det 12.-14. århundrede (MK 3, 1982, s. 46-92)
Ole Ventegodt: Strandretten i Danmark indtil 1365 (MK 6, 1983, s. 59-103)
Ole Ventegodt: Min søgrønne ungdom [erindringer, 1949-ca. 1960] (MK 7, 1984, s. 148-172)
Ole Ven¬te¬godt: Skånemarkedets sild (MK 14, 1990, s. 3-19)
Max Vinner: De første år [Træskibsejernes Sammenslutning] (MK 4, 1981, s. 15-16)
Max Vinner: De næste år. Åge Larsen [Træskibsejernes Sammenslutning] (MK 4, 1981, s. 17-21)

W
Inger Wagner & Bent Andersen & Erik Andersen & Anni Rønnov & Hans Toft: Den siste Viking. En trøndersk storbåd under sejl igen (MK 4, 1981, s. 165-180)
Jørgen Weber: Lodsbåden Ejnos stabilitet og sejlføring (MK 8, 1984, s. 63-65)