Menu

Nyheder

Meta

Udgåede publikationer

Tidligere publikationer
Kontaktudvalget har udover MARITIM KONTAKT gennem årene udgivet forskellige publikationer, som nu er udgået. Nedenfor følger en oversigt over disse tidligere, men nu udgåede publikationer.

Årsbibliografier over dansk maritim litteratur
Årlig siden 1974. ca. 40 sider i hver årgang. Indeholder mange hundrede titler hvert år, systematisk ordnet og med alfabetiske registre.

Årsbibliografien, hvis sidste årgang er 1999, måtte desværre opgives af mange forskellige årsager, men takket være den tekniske udvikling er tabet til at bære. I dag kan de fleste informationer nemlig søges langt lettere og hurtigere via Internettet.

Guide til maritimt kildemateriale
Bd. 1-5 (1976-1982, ca. 30 sider i hvert bind.

Indeholder oversigter over kildemateriale i arkiver, biblioteker, museer og hos private. Bd. 4 med specialartikel om skibs­registrering, bd. 5 med specialartikel om konsulatsarkiver.

Hvem forsker i hvad
Kontaktudvalget har også tidligere udgivet publikationen HVEM FORSKER I HVAD?

1. udgaven blev udgivet i 1979 og er på 67 sider, 2. udgaven kom i 1993 og er på 47 sider. Publikationen indeholder navne, adresser, interesseområder, publikationslister m.v. på igangværende danske forskningsprojekter.

Rapporter fra danske maritimhistoriske konferencer
Rapporter fra tidligere afholdte danske maritimhistoriske konferencer kan også erhverves.

Konference 1976, 30 sider, Konference 1978 90 sider. Indeholder konferenceindlæg.

Maritim Filmguide
1996, 48 sider (duplikeret) indeholder oplysninger om hvilke film, der findes, og hvor de er arkiveret.