Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde d. 23. marts 2009 – referat

Af BA | July 3, 2009

Den 23. marts 2009 afholdt Kontaktudvalget for Maritim Historie- og Samfundsforskning møde på Orlogsmuseet.

Et uddrag af referatet kan læses nedenfor.

UDVALGSMØDE i Maritim Kontaktudvalg.
MANDAG DEN 23. MARTS KL. 1700 PÅ ORLOGSMUSEET
med følgende dagsorden:
1. Indledning,
2. Godkendelse af referat af sidste møde.
3. Meddelelser fra formanden, herunder formandsbreve
4. Skift af kasserer, herunder opdatering og vedligeholdelse af medlemsliste 6. Økonomi, forlag og udvalg herunder udsendelse af ”girokort”
7. Redaktionskomite
8. MK 30/31 (status),
9. MK 32
10. Konference 2010-udvalg (den 23, 24 og 25 APR 2010)
11. Logo, brevpapir og kuverter
12. Hjemmesiden, herunder medlemsbidrag til hvem er vi?
13. Eventuelt, herunder udpegning af skaffegaster til næste møde

Til stede: Peder Ellegaard-Larsen (PEL), Erik Gøbel (EG), Flemming Rieck (FR), Thomas Olesen (TO), Anton Englert (AE), Benjamin Asmussen (BA), Morten Ravn (MR), Søren Nørby (SN), Thorbjørn Thaarup (TT), Morten Karnøe Søndergaard (MKS), Jan Hammer (JH), Jakob Seerup (JS), Jens Riise Kristensen (JRK) samt Karl Nøhr (nyt medlem).

Referent: Søren Nørby

1: PEL indledte mødet med at byde det nye medlem, Karl Nøhr, velkommen.

4: Skiftet af kasserer har medført en stor ekstra opgave, som Carsten har udført til stor ros. Erik Housted skal også roses for bistanden med at få opdateret medlemskartoteket.

CJ mangler endnu at udsende en del girokort, men arbejder på sagen.

7: Redaktionskomite.
Erik Gøbel ønsker efter mange år på posten at aftræde som redaktør – efter at have stået for 21 bind! Udvalget roser ham for de mange års flotte indsats.

Opgaven vil fremover blive forsøgt overtaget af Anton Englert, Morten Ravn, Jakob Seerup og Søren Nørby. Skulle andre have tid & lyst til at deltage er de velkommen til at byde ind.

Der var snak om at gøre tidsskriftet mere professionelt ved at lade artiklerne redigere af folk med speciale indenfor de pågældende område – e.g. er emnet om Peter Schiønning vil det være naturligt at bede Seerup kigge på sagen (såfremt det ikke er ham, der har skrevet artikel…)

EG opfordrede de nye redaktører (samt resten af udvalget) til at tænke over, hvordan vi får solgt flere numre – i løssalg samt via abonnenter. Dette emne vil blive taget op på næste møde.

9: MK 32.
Et blandet nummer. EG har pt. 2 færdige manuskripter – et af Morten Ravn og et fra Jens Riise Kristensen. Deadline for andre bidrag er 1. april.

EG efterlyste en frivillig, der vil skrive 2-3 sider om sidste års konference – om oplæggene samt hvem der blev valgt til hvad. Benjamin og Ole Lisberg vil snakke sammen om løsningen af denne opgave.

10. Konference 2010-udvalg (den 23, 24 og 25 APR 2010) Næste konference finder sted i det nordjydske, nærmere bestemt Frederikshavn. Der arbejdes med at lave en online-tilmelding via www.maritimkontakt.dk og der vil også komme de sædvanlige opslag i bl.a. Marinehistorisk Tidsskrift.

Punktet vil blive gentaget på møderne frem til konferencens afholdelse.

Emne: Referater | No Comments »

Comments