Menu

Nyheder

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016

Af MR | October 10, 2016

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016 på M/S Museet for Søfart

1. Indledning
Formanden, Peder Ellegaard, indledte og takkede de fremmødte for en god konference.

2. Udvalget
Formanden fortalte om de foregående års aktiviteter og opremsede kontaktudvalgets medlemmer. Det er en udfordring at finde nye lokaler til vore efter Orlogsmuseets nedlæggelse, men vi arbejder med flere mulige løsninger.

3. Samarbejdet med Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner
Formanden beskrev samarbejdet med Museet for Søfarts venneselskab og de igangværende forandringer i selskabets struktur. Venneselskabet vil for fremtiden udpege to medlemmer til museets rådgivende brugerkomité samt et medlem af årbogsredaktionen. De af kontaktudvalgets medlemmer, der skulle stille sig til rådighed for redaktionsarbejde, vil også blive indbudt hertil. Kontaktudvalget bliver taget i ed i forhold til valg af emner for M/S Museet for Søfarts Årbog/Maritim Kontakt.

4. Konferencen 2018
Det besluttedes, at næste konference, der finder sted i 2018, afholdes vest for Storebælt. Esbjerg, Fanø og Aarhus bragtes på banen som mulige lokaliteter.

Tak for god ro og orden!

/Thorbjørn Thaarup

Emne: Referater | No Comments »

Comments