Menu

Nyheder

Referat af møde i Kontaktudvalget den 19. feb. 2018

Af MR | March 5, 2018

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 19. feb. 2018 i Nyboders Mindestuer
Til stede: Lisa Hartun, Ole Sonne, Jakob Lausten, Peder Ellegaard Larsen, Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Carsten Jahnke, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)

1. Konference 2018

Den 23. maritimhistoriske konference finder sted i dagene 4. – 6. maj på Dragonkasernen i Holstebro.

En masse ideer blev vendt i forhold til konferencens tidsskema og bespisning. Museumsinspektør Helle Henningsen holder foredraget fredag aften. Vi holder fast i programmet med besøg på både Strandingsmuseet og Sea War Museum, men besøget ved Bovbjerg Fyr udgår. Note: Ved det efterfølgende møde i konferenceudvalget er det blevet besluttet, at vi holder session lørdag formiddag hos Borgerforeningen i Thorsmindes lokaler. Der spiser vi også frokost. Herefter er der først rundvisning på Strandingsmuseum St. George og bagefter på Sea War Museum. Der kommer snart et detaljeret program ud inkl. priser.

Til admiralforsamlingen søndag efter frokost bør vi se på antallet af udvalgsmedlemmer og medlemmernes deltagernes deltagelsesfrekvens. Folk skal deltage aktivt i udvalgets arbejde, enten i møderne, bogarbejdet eller i planlægningen af konferencer.

2. Prisopgave
Claus informerede om de indsendte manuskripter. Lisa, Claus og eventuelt Anton arbejder videre med dette.

3. Fastlæggelse af næste møde o.a.
Næste møde fastlægges ved konferencen efter admiralforsamlingen. Indtil konferencen vil konferenceudvalget fortsætte arbejdet.

Thorbjørn kunne fortælle, at MK39 ’Havnen – hvor verden ender og begynder’ er kommet fra tryk og snarest bliver sendt ud til abonnenterne. Den kan også fra 1. marts købes af boghandlere i hele landet.

Herefter viste Jakob L. rundt i Nyboders Mindestuer. Tak for det.

Emne: Referater | No Comments »

Comments